Viimeksi julkaistu 31.5.2021 21.07

Pöytäkirja SuVP 50/2020 vp Suuri valiokunta Perjantai 15.1.2021 klo 12.00—13.40

Läsnä
puheenjohtaja Satu Hassi vihr 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps jäsen Paavo Arhinmäki vas jäsen Eva Biaudet r (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) (3 osittain) jäsen Ritva Elomaa ps jäsen Sari Essayah kd jäsen Hannakaisa Heikkinen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) (41 osittain) jäsen Eveliina Heinäluoma sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) (38, 40 osittain) jäsen Eeva Kalli kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) (38 osittain) jäsen Anne Kalmari kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) (41 osittain) jäsen Ville Kaunisto kok jäsen Kimmo Kiljunen sd (38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) (37 osittain) jäsen Johannes Koskinen sd (34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) (33 osittain) jäsen Suna Kymäläinen sd jäsen Jouni Ovaska kesk jäsen Lulu Ranne ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) (41 osittain) jäsen Arto Satonen kok jäsen Sinuhe Wallinheimo kok jäsen Anne-Mari Virolainen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39) (40 osittain) varajäsen Inka Hopsu vihr (34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) (33 osittain) varajäsen Matias Marttinen kok varajäsen Anders Norrback varajäsen Hanna Sarkkinen vas varajäsen Ville Vähämäki ps (39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) (38 osittain) varajäsen Peter Östman kd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Peter Saramo  valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 20 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission esityksestä Euroopan unionin varainhoitovuoden 2021 yleiseksi talousarvioksi (budjetti; Euroopan unioni)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 43/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 43/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 43/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 47/2020 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 47/2020 vp (U 43/2020 vp) 

Ed Mäkelä ehdotti ed Elomaan kannattamana, että valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: "Valiokunta toteaa, että valtioneuvoston antamassa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2021-2024 on varauduttu Suomen EU-maksuihin vuonna 2021 2 217 miljoonalla eurolla. Valiokunta on kuitenkin huolissaan siitä, että komission esityksen mukaan Suomen maksut Euroopan unionille vuonna 2021 olisivat kuitenkin 2366 miljoonaa euroa, joka on 149 miljoonaa euroa enemmän kuin mitä eduskunta on päättänyt. Lisäksi valiokunta huomauttaa, että EU:n tulevan vuoden talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä asiakirjasta paljastuu selkeästi se, kuinka Euroopan unionin budjettia paisutetaan, joka heikentää samalla kansallisen talouden liikkumavaraa. Edellä mainituista seikoista johtuen ja ottaen huomioon komission aikaisempien lisäbudjettiehdotuksien suuruuden, on valiokunnan mielestä perusteltua odottaa tulevien lisäbudjettien nostavan Suomen EU-maksuja lähemmäksi 2,5 miljardia euroa. Valiokunta ei voi hyväksyä sitä, että Suomen EU-maksuosuus ei mahdu jo eduskunnan päättämiin julkisen talouden kehyksiin. Valtioneuvoston ei tule hyväksyä EU-budjetin kasvattamista lisäbudjettimenettelyllä, vaan lähtökohtaisesti varat tulisi pyrkiä löytämään muiden otsakkeiden alta. Lisäksi valiokunta kritisoi yleistä haluttomuutta paikata Iso-Britannian EU-erosta syntyneitä tulomenetyksiä vastaavankokoisilla menoleikkauksilla. Äänestettäessä pohjaehdotusta vastaan ed Mäkelän ehdotus hylättiin äänin 16 - 4, ei tyhjää.. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 116/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025

Valtioneuvoston E-selvitysE 128/2020 vp
E-jatkokirjelmäEJ 24/2020 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 28/2020 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 28/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokuntien kannanotot tiedoksi valtioneuvostolle. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 139/2020 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 25/2020 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 25/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

Valtioneuvoston E-selvitysE 147/2020 vp
Valiokunnan lausuntoTrVL 2/2020 vp

Tarkastusvaliokunnan lausunto TrVL 2/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 151/2020 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 

8.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa (vähimmäispalkkadirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 69/2020 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

9.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Energiayhteisön perustamissopimuksen muuttamiseksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 70/2020 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

10.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot Euroopan terveysunionista ja lääkestrategiasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 152/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-341019
EU; Terveys; Komission tiedonanto terveysunionista ja Euroopan lääkestrategiasta
A 10

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

11.  Valtioneuvoston selvitys: OSA/E-KIRJE; EU-puheenjohtajamaan keskustelun avaus EU:n tasapainoisesta lähestymistavasta salaukseen sekä toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksiin saada pääsy salattuun tietoon yksittäistapauksissa toimivaltuuksien puitteissa

Valtioneuvoston E-selvitysE 153/2020 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian tiedoksi hallintovaliokuntaan ja liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

12.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto liikenteen vihreiden kaistojen päivittämisestä talouden käynnissä pitämiseksi covid-19-pandemian kiihtyessä uudelleen

Valtioneuvoston E-selvitysE 154/2020 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

Valiokunta lähetti asian tiedoksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

13.  Valtioneuvoston selvitys: Liikenteen alan asetukset, joilla varaudutaan sopimuksettomaan tilanteeseen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä

Valtioneuvoston E-selvitysE 155/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-341866
Liikenteen alan asetukset, joilla varaudutaan sopimuksettomaan tilanteeseen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä
A 13

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian tiedoksi liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

14.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma (GAP III) – kunnianhimoinen ohjelma sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi EU:n ulkoisissa toimissa

Valtioneuvoston E-selvitysE 156/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-341887
EU:n sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma (GAP III) – kunnianhimoinen ohjelma sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi EU:n ulkoisissa toimissa
A 14

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

15.  Valtioneuvoston selvitys: E-kirje Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (kodifikaatio)

Valtioneuvoston E-selvitysE 157/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342230
Ehdotus Suomen kannaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotukseen direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (kodifikaatio)
A 15

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

16.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien toimintasuunnitelmaa EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymiseksi ja digitaaliseksi siirtymäksi (”Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä”)

Valtioneuvoston E-selvitysE 158/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-343465
EU: AV-palvelut; Komission tiedonanto koskien toimintasuunnitelmaa EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymiseksi ja digitaaliseksi siirtymäksi (”Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä”)
A 16

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten sivistysvaliokuntaan. 

17.  Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys; Komission tiedonanto uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma - kuluttajien selviytymiskyvyn vahvistaminen kestävän elpymisen varmistamiseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 159/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-344014
Komission tiedonanto uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma -kuluttajien selviytymiskyvyn vahvistaminen kestävän elpymisen varmistamiseksi
A 17

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 

18.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n merienergiastrategiasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 160/2020 vpA 18

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian tiedoksi talousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 

19.  Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 95/93 muuttamisesta väliaikaisista helpotuksista slotien jakamisen käyttösääntöihin yhteisön lentoasemilla Covid-19-pandemiatilanteessa

Valtioneuvoston E-selvitysE 161/2020 vpA 19

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

20.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n yleinen tietosuoja-asetus; vakiomuotoisia sopimuslausekkeita koskevat komission täytäntöönpanopäätökset

Valtioneuvoston E-selvitysE 162/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-344730
EU:n yleinen tietosuoja-asetus; vakiomuotoisia sopimuslausekkeita koskevat täytäntöönpanopäätökset
A 20

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian tiedoksi hallintovaliokuntaan. 

21.  Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valiokunnan oma asiaO 48/2019 vp

Asia on saapunut suureen valiokuntaan lausunnon antamista varten asiasta: Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet (O 48/2019 vp, mahdollinen lausunto). Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 12.03.2021. 

Asia lähetettiin työjaostoon valmisteltavaksi. 

22.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 45/2018 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 48/2018 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 15/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 30/2018 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 13/2018 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 12/2018 vp
Valiokunnan lausuntoTrVL 11/2018 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 21/2018 vp
Valiokunnan lausuntoSuVL 12/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 2/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 22/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 24/2020 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 4/2020 vp
Valiokunnan lausuntoSuVL 8/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 44/2020 vpA 22
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-343542
Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä

Valiokunta totesi, että asiassa annettu vaiteliaisuusmääräys on rauennut. 

23.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (ensivaiheen talouskumppanuussopimukset, EPA)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 85/2008 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 1/2009 vp
U-jatkokirjelmäUJ 6/2016 vp
U-jatkokirjelmäUJ 48/2020 vpA 23

Jatkokirjelmä UJ 48/2020 vp - U 85/2008 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti tiedoksi ulkoasiainvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 48/2020 vp - U 85/2008 vp. 

24.  Valtioneuvoston selvitys suosituksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen kahdenvälisten suhteiden insitutionaalista kehystä koskevasta Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton sopimuksesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 171/2013 vp
E-jatkokirjelmäEJ 25/2020 vpA 24
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-341905
EU:n ja Sveitsin välisen IFA-sopimuksen tilanne

Jatkokirjelmä EJ 25/2020 vp - E 171/2013 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti tiedoksi ulkoasiainvaliokuntaan jatkokirjelmän. 

25.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi ns. pakollisesta avoimuusrekisteristä

Valtioneuvoston E-selvitysE 21/2017 vp
E-jatkokirjelmäEJ 27/2020 vp
E-jatkokirjelmäEJ 27/2020 vpA 25

Jatkokirjelmä E 21/2017 - EJ 27/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan ja lakivaliokuntaan jatkokirjelmän E 21/2017 - EJ 27/2020 vp. 

26.  Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus oikeusasiamiehen ohjesääntöä koskevaksi Euroopan parlamentin asetukseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 13/2019 vp
E-jatkokirjelmäEJ 26/2020 vp
E-jatkokirjelmäEJ 26/2020 vpA 26

Jatkokirjelmä EJ 26/2020 vp - E 13/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan jatkokirjelmän EJ 26/2020 vp - E 13/2019 vp. 

27.  Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 65/2018 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 13/2018 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 16/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 1/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 51/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 51/2020 vpA 27

Jatkokirjelmä UJ 51/2020 vp - U 65/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja sivistysvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 51/2020 vp - U 65/2018 vp. 

28.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi miehittämättömän ilmailun U-space-sääntelystä

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 38/2020 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 5/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 49/2020 vpA 28
LiiteasiakirjaU 38/2020 vp

Jatkokirjelmä UJ 49/2020 vp - U 38/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan ja liikenne- ja viestintävaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 49/2020 vp - U 38/2020 vp. 

29.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027 ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 60/2018 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 26/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 23/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 46/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi lakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 46/2020 vp - U 60/2018 vp 

Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 46/2020 vp - U 60/2018 vp 

30.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin avulla

Valtioneuvoston E-selvitysE 116/2017 vp
E-jatkokirjelmäEJ 22/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 22/2020 vp - E 116/2017 vp 

31.  Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Komission tiedonanto digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 11/2018 vp
E-jatkokirjelmäEJ 23/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 23/2020 vp - A 11/2018 vp 

32.  Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 36/2020 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 8/2020 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 14/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

33.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020-2025"

Valtioneuvoston E-selvitysE 140/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi lakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 140/2020 vp 

Ed. Mäkelä ehdotti ed. Ranteen kannattamana, että asia otetaan suuressa valiokunnassa sisällöllisesti käsiteltäväksi. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Biaudet, Ovaska, Arhinmäki ja Essayah. Äänestettäessä ed. Mäkelän ehdotus hyvlättiin äänin 20-3, ei tyhjää. 

34.  Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2021

Valtioneuvoston E-selvitysE 134/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi lakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 134/2020 vp 

35.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 142/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

36.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan rakennusten perusparannusaallosta

Valtioneuvoston E-selvitysE 143/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

37.  Euroryhmän videokokous 16.12.2020; tilannekatsaus

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 156/2020 vp
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 156/2020 vpA 37
EUN-raportti EDK-2020-AK-343728
Euroryhmän videokokous 16.12.2020
B 37

Valmistelu 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa perjantaina 11.12.2020: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • ministeri Matti Vanhanen 

Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Marketta Henrikssonlainsäädäntöneuvos Jaakko Weuroerityisavustaja Riikka Pakarinenvaltiovarainministeriö 

Raportointi 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • ministeri Matti Vanhanen 

Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Susanna Ikonensekä Teams –yhteydellä:finanssineuvos Marketta Henrikssonfinanssineuvos Markku Puumalainen 

Ministeri Vanhanen sekä ed Wallinheimo käyttivät puheenvuoron. 

Merkittiin raportti saapuneeksi: "Euroryhmän videokokous 16.12.2020". 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

38.  Valtovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 19.1.2021

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 158/2020 vp
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 158/2020 vpA 38

Valmistelu 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • ministeri Matti Vanhanen 

avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Susanna Ikonensekä Teams –yhteydellä:finanssineuvos Marketta Henrikssonfinanssineuvos Markku Puumalainen 

Ministeri Vanhanen esitteli ministerikokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed Virolainen, Wallinheimo, Essayah, Sarkkinen, Marttinen ja Vähämäki. Ministeri Vanhanen sekä alivaltiosihteeri Mörttinen vastasivat puheenvuoroihin. 

1.Puheenjohtajan työohjelman esittely 

2.Rahoituspalveluita koskevat ajankohtaiset lainsäädäntöehdotukset 

3.Järjestämättömiä lainoja koskeva toimintasuunnitelma (E 12/2018 vp, EJ 11/2018 vp, EJ 30/2018 vp, EJ 13/2019 vp) 

4.Eurooppalainen ohjausjakso 2021 

a)Päätelmät vuoden 2021 hälytysmekanismiraportista 

b)Suositus euroalueen talouspolitiikasta vuonna 2021 

5.Elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpano (U 30/2020 vp, E 75/2020 vp) 

6.Muut asiat 

Euroopan investointipankin investointitutkimus – investointivajeet 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

39.  Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 8.12.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 148/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-340846
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 8.12.2020
A 39

Raportointi 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • ministeri Tytti Tuppurainen 

Avustajinaan:erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiaslainsäädäntöneuvos Johannes LeppoEU-erityisasiantuntija Ville KorhonenEtänä osallistuvat lisäksi:EU-erityisasiantuntija Heli Siivola Vastuuvirkamies Kristiina Kauppinen UM 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

40.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 55/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 50/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 52/2020 vp
Esityslistan liite EDK-2021-AK-345203
pöytäkirja 28.12.2020.pdf

Jatkokirjelmä UJ 50/2020 vp - U 55/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 

Jatkokirjelmä UJ 52/2020 vp - U 55/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa maanantaina 28.12.2020: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • ministeri Tytti Tuppurainen 

Avustajinaan:Johannes Leppo, lainsäädäntöneuvos, VNKTuuli Kainulainen, EU-erityisasiantuntija, VNKPilvi-Elina Kupias, ministerin erityisavustajaVNKKristiina Kauppinen, vastuuvirkamies, Brexitin ja Turkin kauppapoliittiset näkökohdat, UM 

Ministeri Tuppurainen esitteli jatkokirjelmän UJ 52/2020 sisällön. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Kymäläinen, Essayah ja Satonen. Ministeri Tuppurainen ja lainsäädäntöneuvos Leppo vastasivat puheenvuoroihin. 

Valiokunta lähetti mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 50/2020 vp. Lausunnoissa valiokuntia pyydetään huomioimaan, että eduskunnan käsiteltävänä on nyt kysymys siitä, äänestääkö Suomi EU:n neuvostossa lopullisen sisältönsä jo saaneen sopimuksen hyväksymisen ja voimaansaattamisen puolesta tai sitä vastaan. Määräaika: 16.2.2021. 

Valiokunta lähetti mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 52/2020 vp. Lausunnoissa valiokuntia pyydetään huomioimaan, että eduskunnan käsiteltävän on nyt kysymys siitä, äänestääkö Suomi EU:n neuvostossa lopullisen sisältönsä jo saaneen sopimuksen hyväksymisen ja voimaansaattamisen puolesta tai sitä vastaan. Määräaika: 16.2.2021. 

41.  Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 18.1.2021

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 160/2020 vp
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 160/2020 vpA 41

Valmistelu 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • ministeri Tytti Tuppurainen 

Avustajinaan:erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiaslainsäädäntöneuvos Johannes LeppoEU-erityisasiantuntija Ville KorhonenEtänä osallistuvat lisäksi:EU-erityisasiantuntija Heli Siivola Vastuuvirkamies Kristiina Kauppinen UM 

Ministeri Tuppurainen esitteli ministerikokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät ed. Sarkkinen, Kiljunen, Arhinmäki ja Wallinheimo. Ministeri Tuppurainen vastasi puheenvuoroihin. 

Portugalin puheenjohtajakauden painopisteiden esittely 

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi (E 3/2020 vp) 

Covid-19 – EU-koordinaatio 

Muut asiat 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

42.  Opetusministerien epävirallinen videokokous 22.1.2021

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 159/2020 vp
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 159/2020 vpA 42

Valmistelu 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

43.  Eurooppa-neuvosto 10.-11.12.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 151/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342438
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12.2020_raportti_EUN_151_2020.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342439
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12.2020_paatelmat fi_EUN_151_2020.pdf
A 43
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342440
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12.2020_paatelmat sv_EUN_151_2020.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342441
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12.2020_paatelmat en_EUN_151_2020.pdf

Raportointi 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa keskiviikkona 16.12.2020: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • pääministeri Sanna Marin 

avustajinaan:osastopäällikkö, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto pääministerin erityisavustaja Tuulia Pitkänenvaltioneuvoston kanslia 

Merkittiin raportti saapuneeksi 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

44.  Eurohuippukokous 11.12.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 152/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-342575
EUN 152_Eurohuippukokous 11.12.2020.pdf
A 44
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342576
EUN 152_Eurohuippukokous 11.12.2020 päätelmät su.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342577
EUN 152_Eurohuippukokous 11.12.2020 päätelmät ru.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342578
EUN 152_Eurohuippukokous 11.12.2020 päätelmät en.pdf

Raportointi 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa keskiviikkona 16.12.2020: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • pääministeri Sanna Marin 

avustajinaan:osastopäällikkö, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto pääministerin erityisavustaja Tuulia Pitkänenvaltioneuvoston kanslia 

Merkittiin raportti saapuneeksi 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

45.  Epävirallinen energiaministereiden videokokous 14.12.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 153/2020 vpA 45

Valmistelu 

Kirjallinen menettely: 11.12.2020 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

46.  Maatalous- ja kalastusneuvosto 15.-16.12.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 154/2020 vp

Valmistelu 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa perjantaina 11.12.2020: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • ministeri Jari Leppä 

Avustajinaan:erityisasiantuntija Sanna-Helena Falleniusneuvotteleva virkamies Orian Bondestammaa- ja metsätalousministeriö 

Esityslistan hyväksyminen 

(mahd.) A-kohtien hyväksyminen 

a)Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 

b)Lainsäädäntöasioiden luettelo (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 

Muut kuin lainsäädäntöasiatKALASTUS. 

Neuvoston asetus Atlantin ja Pohjanmeren kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 

(Komission ehdottama oikeusperusta: SEUT 43 artiklan 3 kohta) 

Neuvoston asetus eräiden syvänmeren kantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2021 ja 2022 

(Komission ehdottama oikeusperusta: SEUT 43 artiklan 3 kohta) 

Neuvoston asetus Välimeren ja Mustanmeren kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 

(Komission ehdottama oikeusperusta: SEUT 43 artiklan 3 kohta) 

Päätelmät EU:n laajuisesta eläinten hyvinvointimerkistä 

Päätelmät pakkausten etupuolella olevista ravintoainemerkinnöistä, ravintosisältöprofiileista ja alkuperämerkinnöistä 

Muut asiatMaatalous. 

a)Käsiteltävänä olevat säädösehdotukset 

(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 

YMP vuoden 2020 jälkeen -uudistuspaketti 

i)Asetus YMP:n strategiasuunnitelmista 

ii)Asetus YMP:n rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta 

iii)Asetus maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ) 

(U 73/2018 vp) 

b)EU – Maatalouden digitalisointia käsittelevä konferenssi (järjestäjänä Saksan liittovaltion elintarvike- ja maatalousministeriö yhdessä EURAGRIn kanssa) (Potsdam (Saksa), 2.–3. joulukuuta 2020) 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

47.  OSA; Sisäministereiden epävirallinen videokokous 14.12.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 155/2020 vp

Valmistelu 

Kirjallinen menettely: 11.12.2020 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

48.  Ympäristöneuvosto 17.12.2020 Brysselissä

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 157/2020 vp

Valmistelu 

Kirjallinen menettely: 11.12.2020 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

49.  Maatalousministereiden epävirallinen videokokous 16.11.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 131/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-333270
Maatalousministereiden epävirallinen videokokous 16.11.2020
A 49

Raportointi 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa perjantaina 11.12.2020: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • ministeri Jari Leppä 

Avustajinaan:erityisasiantuntija Sanna-Helena Falleniusneuvotteleva virkamies Orian Bondestammaa- ja metsätalousministeriö 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

50.  Euroryhmän ja laajennetun euroryhmän videokokoukset 30.11.2020, Valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 1.12.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 145/2020 vpA 50

Raportointi 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.12.2020: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • ministeri Matti Vanhanen 

Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Marketta Henrikssonlainsäädäntöneuvos Jaakko Weuroerityisavustaja Riikka Pakarinenvaltiovarainministeriö 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

51.  Työ- ja sosiaaliministereiden epävirallinen videokonferenssi 13.10.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 117/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-324206
EU/TSTK/Työ- ja sosiaaliministerien epävirallinen videokokous 13.10.2020
A 51

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi:"EU/TSTK/Työ- ja sosiaaliministerien epävirallinen videokokous 13.10.2020". 

Raportointi valmis. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

52.  Epävirallinen liikenneministereiden videokokous 28.9.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 109/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-321932
Liikenneministereiden epävirallinen videokokous 8.10.2020
A 52

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi:"Liikenneministereiden epävirallinen videokokous 8.10.2020". 

Raportointi valmis. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

53.  Televiestintäministereiden epävirallinen videokokous 15.10.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 119/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-326944
EU-televiestintäministereiden epävirallinen videokokous 15.10.2020
A 53

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi:"EU-televiestintäministereiden epävirallinen videokokous 15.10.2020". 

Raportointi valmis. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

54.  Euroopan unionin neuvoston kokous 23.10.2020 (Ympäristöneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 123/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-329590
Ympäristöneuvosto 23.10.2020 Luxembourg
A 54

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

55.  Epävirallinen liikenneministereiden videokokous 29.10.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 124/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-327824
Liikenneministereiden epävirallinen videokokous 29.10.2020
A 55

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi:"Liikenneministereiden epävirallinen videokokous 29.10.2020". 

Raportointi valmis. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

56.  OSA; Sisäministereiden epävirallinen videokokous 13.11.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 129/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-340633
OSA; Sisäministereiden epävirallinen videokokous 13.11.2020
A 56

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi:"OSA; Sisäministereiden epävirallinen videokokous 13.11.2020 ". 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

57.  Kilpailukykyministereiden epäviralliset videokokoukset 19.11.2020 (sisämarkkinat, teollisuus) ja 20.11.2020 (avaruus)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 134/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-335371
Kilpailukykyministereiden epävirallinen videokokous (sisämarkkinat, teollisuus) 19.11.2020
A 57
EUN-raportti EDK-2021-AK-344980
Epävirallinen kilpailukykyministerien kokous (avaruus) sekä EUn ja ESAn avaruusneuvoston kokous 20.11.2020 .pdf
B 57

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi:"Kilpailukykyministereiden epävirallinen videokokous (sisämarkkinat, teollisuus) 19.11.2020". 

Raportointi valmis. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

58.  Tasa-arvoministerien epävirallinen videokokous 20.11.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 135/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-337257
EU; EU:n tasa-arvoministerien epävirallinen videokokous 20.11.2020
A 58

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi:"EU; EU:n tasa-arvoministerien epävirallinen videokokous 20.11.2020". 

Raportointi valmis. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

59.  Kehitysministerien epävirallinen videokokous 23.11.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 137/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-335913
Raportti eduskunnalle - Epävirallinen EU:n kehitysministerikokous 23.11.2020 videoyhteydellä
A 59

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi 

Raportointi valmis. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

60.  EU:n kilpailukykyministereiden epävirallinen videokokous (tutkimus, innovaatiot) 27.11.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 138/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-338633
Epävirallinen kilpailukykyministereiden (tutkimus, innovaatiot) videokokous 27.11.2020
A 60

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi:"Epävirallinen kilpailukykyministereiden (tutkimus, innovaatiot) videokokous 27.11.2020". 

Raportointi valmis. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

61.  Epävirallinen terveysministereiden videokokous 2.12.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 141/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-342035
EU; terveys; terveysministereiden epävirallinen videokokous (terveysunioni ja lääkestrategia) 2.12.2020
A 61

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi:"EU; terveys; terveysministereiden epävirallinen videokokous (terveysunioni ja lääkestrategia) 2.12.2020". 

Raportointi valmis. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

62.  Työ- ja sosiaaliministereiden epävirallinen videokonferenssi 3.12.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 142/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-340628
Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiat -neuvosto 3.12.2020
A 62

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi:"Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiat -neuvosto 3.12.2020". 

Raportointi valmis. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

63.  Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluministereiden epävirallinen videokokous 30.11.-1.12.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 143/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-340086
EU; Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluasioista vastaavien ministereiden videokokous 30.11.–1.12.
A 63

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi:"EU; Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluasioista vastaavien ministereiden videokokous 30.11.–1.12. ". 

Raportointi valmis. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

64.  Epävirallinen kaupunkiasioista ja alueellisesta koheesiosta vastaavien ministereiden videokokous 30.11. – 1.12.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 146/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-338825
Epävirallinen ministerikokous, alueellinen koheesio ja kaupunkiasiat 30.11.-1.12.2020
A 64

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi:"Epävirallinen ministerikokous, alueellinen koheesio ja kaupunkiasiat 30.11.-1.12.2020". 

Raportointi valmis. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

65.  Toissijaisuusasioiden lista

Esityslistan liite EDK-2021-AK-345183
Toissijaisuusasioiden_lista_15.1.2021.pdf
A 65

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 

66.  Muut asiat

67.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 5.2.2021 klo 13.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Peter 
Saramo