Pöytäkirja
SuVP
7
2019 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 14.6.2019 klo 13.30—14.37
Läsnä
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
2. varapuheenjohtaja
Risto
Kalliorinne
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Heikki
Autto
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Anne
Kalmari
kesk (8, 9) (7, 10 osittain)
jäsen
Terhi
Koulumies
kok
jäsen
Mika
Niikko
ps (9) (8, 10 osittain)
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok (9, 10, 11, 12, 13) (8 osittain)
jäsen
Mikko
Savola
kesk (5, 6) (4, 7 osittain)
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok (8, 9) (7, 10 osittain)
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (6 osittain)
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd
varajäsen
Mats
Löfström
r (9, 10, 11, 12, 13) (8 osittain)
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Sari
Sarkomaa
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
varajäsen
Sari
Tanus
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus oikeusasiamiehen ohjesääntöä koskevaksi Euroopan parlamentin asetukseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
A 3
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255579
Ehdotus oikeusasiamiehen ohjesääntöä koskevaksi asetukseksi
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 3/2019 varainhoitovuodelle 2019; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Valtioneuvoston E-selvitys
A 4
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255590
Lisätalousarvioesitys 3/2019 varainhoitovuodelle 2019; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen koskevan sopimuksen neuvotteluista (Sopimus EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
A 5
Jatkokirjelmä U 2/2011 vp - UJ 3/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan jatkokirjelmän U 2/2011 vp - UJ 3/2019 vp. Määräaika: 10.7.2019. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokuntien jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta (EU:n hätämatkustusasiakirjadirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
A 6
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 2/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 9/2019 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
7
Euroopan unionin neuvoston kokous 21.5.2019 (Yleisten asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-254484
Yleisten asioiden neuvosto 21.5.2019
A 7
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
Avustajinaan:yksikön päällikkö Satu KeskinenEU-erityisasiantuntija Heli Siivolavaltioneuvoston kanslialähetystöneuvos Keijo Karjalainen ulkoministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
8
Euroopan unionin neuvoston kokous 18.6.2019 (Yleisten asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 8
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri Tytti Tuppurainen
Avustajinaan:yksikön päällikkö Satu KeskinenEU-erityisasiantuntija Heli Siivolavaltioneuvoston kanslialähetystöneuvos Keijo Karjalainen ulkoministeriö 
Ministeri Tuppurainen esitteli neuvoston kokouksen valmistelut. Puheenvuoron käyttivät ed. Kalmari, Satonen, Sarkkinen, Kiljunen, Essayah, Wallinheimo, Niikko ja Koskinen. Ministeri Tuppurainen vastasi puheenvuoroihin. 
(mahd.) A-kohtien hyväksyminen 
a)Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 
b)Lainsäädäntöasioiden luettelo (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 
Lainsäädäntökäsittelyt 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 
Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 (U 45/2018 vp, E 29/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (Yleisten asioiden neuvosto 18.6.2019) asialistalla. 
Muut kuin lainsäädäntöasiat 
20. ja 21. kesäkuuta 2019 kokoontuvan Eurooppa-neuvoston valmistelu: 
Päätelmät 
Eurooppa-neuvoston jatkotoimet 
Laajentuminen sekä vakautus- ja assosiaatioprosessi 
Päätelmät 
Eurooppalainen ohjausjakso – Laaja-alainen mietintö maakohtaisista suosituksista 
Muut asiat 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
9
Euroopan unionin neuvoston kokous 3.-4.6.2019 (epävirallinen maatalousministerikokous)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-254642
Epävirallinen maatalousministerikokous Bukarestissa 2.-4.6.2019
A 9
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Jari
Leppä
Avustajinaan:yksikön päällikkö Ahti Hirvonenneuvotteleva virkamies Orian Bondestammaa- ja metsätalousministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
10
Euroopan unionin neuvoston kokous 18.6.2019 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 10
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Jari
Leppä
Avustajinaan:yksikön päällikkö Ahti Hirvonenneuvotteleva virkamies Orian Bondestammaa- ja metsätalousministeriö 
Ministeri Leppä esitteli neuvoston kokouksen valmistelut. Puheenvuoron käyttivät ed. Kalmari, Autto ja Essayah. Ministeri Leppä ja neuvotteleva virkamies Bondestam vastasivat puheenvuoroihin. 
(mahd.) A-kohtien hyväksyminen 
a)Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 
b)Lainsäädäntöasioiden luettelo (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 
KALASTUS 
Lainsäädäntökäsittelyt 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 
Asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 
Muut kuin lainsäädäntöasiat 
Tiedonanto yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tilanteesta ja vuoden 2020 kalastusmahdollisuuksia koskevasta kuulemisesta 
MAATALOUS 
Lainsäädäntökäsittelyt 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 
YMP vuoden 2020 jälkeen -uudistuspaketti (U 73/2018 vp) 
a) Asetus YMP:n strategiasuunnitelmista  
b) Asetus YMP:n rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta  
c) Asetus maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (Maatalous- ja kalastusneuvosto 18.6.2019) asialistalla. 
Muut asiat 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
11
Euroopan unionin neuvoston kokous 17.6.2019 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 11
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
12
Muut asiat
COSAC-kokous su 23.- ti 25.6.2019 Bukarest (pj +5 edustajaa, ilmoittautuneet: vpj Mäkelä) 
13
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 19.6.2019 klo 10.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
Viimeksi julkaistu 27.6.2019 11:48