Pöytäkirja
SuVP
8
2019 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 19.6.2019 klo 10.00—11.47
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (27 osittain)
2. varapuheenjohtaja
Paavo
Arhinmäki
vas (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain)
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain)
jäsen
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain)
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Ville
Kaunisto
kok (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (27 osittain)
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2, 3, 4, 6, 7, 20, 21, 22) (8, 19, 23 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (27 osittain)
jäsen
Mika
Raatikainen
ps
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (27 osittain)
jäsen
Sofia
Vikman
kok (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (27 osittain)
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain)
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Pia
Kauma
kok (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (27 osittain)
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain)
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) (24 osittain)
varajäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja
Mats
Löfström
r (1-23)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
1
Avaus
Iältään vanhimpana valiokunnan jäsenenä ed. Hassi avasi kokouksen 
2
Nimenhuuto
Esityslistan liite EDK-2019-AK-255830
PPK_19_2019.pdf
liite A 2
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 29 jäsentä. 
Merkittiin saapuneeksi ote eduskunnan päätöspöytäkirjasta 18.6.2019, jossa luetellaan suureen valiokuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet. 
3
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
4
Valiokunnan puheenpuheenjohtajan vaali
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti ed. Hassi. 
5
Puheenjohtajan tehtävien vastaanotto
Ed. Hassi ryhtyi valittuna puheenjohtajana toimeensa. 
6
Valiokunnan 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan vaali
Yksimielisesti valittiin 1. varapuheenjohtajaksi ed. Mäkelä ja 2. varapuheenjohtajaksi ed. Arhinmäki. 
7
Työjaoston asettaminen
Päätettiin yksimielisesti, että työjaostoon valitaan yksi edustaja kustakin valiokunnassa edustettuna olevasta eduskuntaryhmästä. Puheenjohtaja Hassin sekä 1. varapuheenjohtaja Mäkelän ja 2. varapuheenjohtaja Arhinmäen lisäksi työjaostoon valittiin ed. Kiljunen, Ovaska, Virolainen ja Essayah. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän edustaja valitaan seuraavassa kokouksessa. Todettiin, että kaikilla valiokunnan jäsenillä ja varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus työjaoston kokouksissa. Työjaoston jäsenen ollessa estynyt, ryhmä voi nimetä toisen jäsenensä hänen tilapäiseksi sijaisekseen. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission laajentumispaketti 2019: yleinen osuus ja maakohtaiset arviot
Valtioneuvoston E-selvitys
A 8
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255752
Komission laajentumispaketti 2019: yleinen osuus ja maakohtaiset arviot
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Oikeusvaltiokysymykset Suomen EU-puheenjohtajakaudella
Valtioneuvoston E-selvitys
A 9
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255765
Oikeusvaltiokysymykset Suomen EU-puheenjohtajakaudella
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten lakivaliokuntaan. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa – tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet
Valtioneuvoston E-selvitys
A 10
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255768
Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa – tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten lakivaliokuntaan. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 2/2019 ja 4/2019 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2019
Valtioneuvoston E-selvitys
A 11
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255900
Lisätalousarvioesitykset 2/2019 ja 4/2019 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2019
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan. 
12
Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254806
Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttaminen
Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 4/2019 vp - E 80/2017 vp ja EJ 5/2019 vp - E 80/2017 vp 
Merkittiin saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 4/2019 vp - E 80/2017 vp 
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 1/2019 vp (EJ 5/2019 vp — E 80/2017 vp) on saapunut valiokuntaan. 
Asian käsittely keskeytettiin ja jatkettiin pääministerin läsnä ollessa. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Australian kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 2/2019 vp - E 87/2017 vp 
14
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Uuden-Seelannin kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 3/2019 vp - E 88/2017 vp 
15
Valtioneuvoston selvitys: Ajankohtaiset arktiset kysymykset Euroopan unionissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 133/2018 vp 
16
Valtioneuvoston selvitys: Sähköisen kaupan useanvälisten neuvottelujen aloittaminen WTO:ssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 5/2019 vp 
17
Valtioneuvoston selvitys: EY:n ja Venäjän hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyösopimuksen uusiminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 6/2019 vp 
18
Valtioneuvoston selvitys: EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO: Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
19
Epävirallinen päämieskokous 28.5.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-257087
Epävirallinen päämieskokous 28.5.2019
A 19
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
pääministeri
Antti
Rinne
avustajinaan:EU-asioiden valtiosihteeri Kare HalonenEurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari LuotoEU-asioiden erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiasvaltioneuvoston kanslia 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
20
Eurooppa-neuvosto 20.-21.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 20
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
pääministeri Antti Rinne
avustajinaan:EU-asioiden valtiosihteeri Kare HalonenEurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari LuotoEU-asioiden erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiasvaltioneuvoston kanslia 
Päiväjärjestyksen kohdat 20 - 22 käsiteltiin yhdessä. Pääministeri Rinne esitteli Eurooppa-neuvoston, Art. 50 mukaisen Eurooppa-neuvoston sekä Eurohuippukokouksen valmistelut. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta pääministerin asiaa E 80/2017 vp koskevasta suullisesta esityksestä. 
Käytiin ensin keskustelua eurohuippukokouksesta. Puheenvuoron käyttivät Ed. Essayah, Mäkelä, Immonen, Östman ja Guzenina. Pääministeri Rinne vastasi puheenvuoroihin. Keskustelun aikana tehdyt ehdotukset sekä valiokunnan päätös on kirjattu 22 §:ssä. 
Muista asioista puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Arhinmäki, Satonen, Kiljunen, Virolainen, Wallinheimo ja Essayah. Pääministeri Rinne vastasi puheenvuoroihin. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
21
art. 50 Eurooppa-neuvosto 20.-21.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 20
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
pääministeri Antti Rinne
avustajinaan:EU-asioiden valtiosihteeri Kare HalonenEurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari LuotoEU-asioiden erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiasvaltioneuvoston kanslia 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
22
Eurohuippukokous 21.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 22
Valiokunnan lausunto
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
pääministeri Antti Rinne
avustajinaan:EU-asioiden valtiosihteeri Kare HalonenEurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari LuotoEU-asioiden erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiasvaltioneuvoston kanslia 
Jatkettiin asian E 80/2017 vp käsittelyä perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella. Puheenjohtaja ehdotti, että valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: Viitaten SuV:n lausumaan SuVEK 8/2019 vp sekä perustuslakivaliokunnan lausuntoon 1/2019 vp suuri valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan korostaen perustuslakivaliokunnan lausunnossa ilmeneviä valtiosääntöisiä arvioita. 
Ed. Essayah ed Immosen kannattamana ehdotti, että valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: Suuri valiokunta edellyttää, että esitykset Euroalueen lähentymisestä ja kilpailukykyä tukevasta talousarviovälineestä ja Euroopan vakausmekanismista perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tulee esitetyissä muodoissaan hylätä. Suuri valiokunta katsoo, ettei kriisinratkaisurahaston yhteistä varautumisjärjestelmää tule ehdotetulla tavalla perustaa, koska se voi johtaa eduskunnan budjettisuvereniteetin sivuuttamiseen ja riskiin suurista yhteisvastuista, samoin Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehty sopimuksen muuttaminen voi vaarantaa Suomen Kreikka-lainan vakuudet. 
Äänestettäessä puheenjohtajan ehdotus voitti äänin 17 - 6, ei tyhjää. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 10/2019 vp: Viitaten SuV:n lausumaan SuVEK 8/2019 vp sekä perustuslakivaliokunnan lausuntoon 1/2019 vp suuri valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan korostaen perustuslakivaliokunnan lausunnossa ilmeneviä valtiosääntöisiä arvioita 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
23
Euroopan unionin neuvoston kokous 25.6.2019 (yleisten asioiden neuvosto; koheesioasiat)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 23
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
Avustajinaan:EU-erityisasiantuntija Ville Korhonenvaltioneuvoston kansliaerityisasiantuntija Eliisa Hujalatyö- ja elinkeinoministeriö 
Ministeri Tuppurainen esitteli neuvoston kokouksen valmistelut. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Sarkkinen, Kurvinen, Essayah, Immonen ja Satonen. Ministeri Tuppurainen vastasi puheenvuoroihin. 
(mahd.) A-kohtien hyväksyminen 
a)Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 
b)Lainsäädäntöasioiden luettelo 
Koheesiopolitiikan säädöspaketti 2021–2027 (U 78/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston asialistalla. 
a)Yleinen tilannekatsaus neuvottelujen etenemisestä 
b)Rahastojen ohjelmasuunnittelun tulevaisuuden haasteet 
Muut asiat 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
24
Epävirallinen energiaministerikokous 1.-2.4.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-257092
epävirallinen energiaministerikokous 2.4.2019
A 24
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
25
Euroopan unionin neuvoston kokous 25.6.2019 (energianneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 25
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri Katri Kulmuni
Avustajinaan:johtava asiantuntija Nina Alataloasiantuntija Katja Tuokkoneuvotteleva virkamies Markku Kinnunentyö- ja elinkeinoministeriö 
Ministeri Kulmuni esitteli neuvoston kokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Sarkkinen, Wallinheimo ja Holopainen. Ministeri Kulmuni sekä neuvotteleva virkamies Kinnunen vastasivat puheenvuoroihin. 
2.(mahd.) A-kohtien hyväksyminen 
a. Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 
b. Lainsäädäntöasioiden luettelo 
Muut kuin lainsäädäntöasiat 
3.Päätelmät energiajärjestelmien tulevaisuudesta energiaunionissa 
4.Energia-alan ulkosuhteet 
Muut asiat 
5a. Tiedonanto: Yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien luonnokset 
5b. Seuraavan puheenjohtajavaltion työohjelma 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
26
Epävirallinen ympäristöministerikokous Bukarestissa 20.-21.5.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-255004
Epävirallinen ympäristöministerikokous Bukarestissa 20.-21.5.2019
A 26
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Krista
Mikkonen
Avustajinaan:neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi ympäristöministeriöneuvotteleva virkamies Ville Keskisarjamaa- ja metsätalousministeriöerityisasiantuntija Mervi Mattilaympäristöministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
27
Euroopan unionin neuvoston kokous 26.6.2019 (Ympäristöneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 27
Valmistelu 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri Krista Mikkonen
Avustajinaan:neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi ympäristöministeriöneuvotteleva virkamies Ville Keskisarjamaa- ja metsätalousministeriöerityisasiantuntija Mervi Mattilaympäristöministeriö 
Ministeri Mikkonen esitteli neuvoston kokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Essayah, Elomaa ja Heikkinen. Ministeri Mikkonen sekä neuvotteleva virkamies Keskisarja ja neuvotteleva virkamies Nurmi vastasivat puheenvuoroihin. 
(mahd.) A-kohtien hyväksyminen 
a)Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 
b)Lainsäädäntöasioiden luettelo 
Lainsäädäntökäsittelyt 
Veden uudelleenkäyttöasetus (U 97/2018 vp) 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 11/2019 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
Muut kuin lainsäädäntöasiat 
Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi 
Päätelmät aiheesta "Kestävä kemikaalipolitiikka – kohti unionin strategiaa" 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
28
Muut asiat
- COSAC-kokous su 23.- ti 25.6.2019 Bukarest (pj +5 edustajaa, ilmoittautuneet: pj. Hassi, vpj. Mäkelä, ed. Kauma, Koskinen) 
- Komission kollegion tapaaminen pe 5.7. klo 14.00-14.45, Arkadia-sali, päätalo, 4. krs. 
29
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 26.6.2019 klo 13.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
Viimeksi julkaistu 15.7.2019 16:21