Viimeksi julkaistu 15.2.2023 15.30

Pöytäkirja SuVP 80/2022 vp Suuri valiokunta Keskiviikko 15.2.2023 klo 13.00—13.20

Läsnä
puheenjohtaja Satu Hassi vihr 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps 2. varapuheenjohtaja Merja Kyllönen vas jäsen Eva Biaudet jäsen Ritva Elomaa ps jäsen Sari Essayah kd jäsen Maria Guzenina sd (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Olli Immonen ps (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Anne Kalmari kesk (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Pia Kauma kok jäsen Ville Kaunisto kok jäsen Kimmo Kiljunen sd jäsen Johannes Koskinen sd jäsen Hanna Kosonen kesk jäsen Suna Kymäläinen sd jäsen Mika Niikko ps (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Jouni Ovaska kesk jäsen Lulu Ranne ps jäsen Jussi Saramo vas (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Saara-Sofia Sirén kok jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Sinuhe Wallinheimo kok (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Anne-Mari Virolainen kok varajäsen Heikki Autto kok varajäsen Inka Hopsu vihr (3 osittain) varajäsen Jari Leppä kesk (6, 7, 8, 9) (5 osittain) varajäsen Matias Marttinen kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain) varajäsen Matias Mäkynen sd varajäsen Anders Norrback r (1, 2) (3 osittain) varajäsen Arto Pirttilahti kesk (1, 2) (3 osittain) varajäsen Hussein al-Taee sd (3 osittain) varajäsen Peter Östman kd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Kaisa Männistö  valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 24 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto 9.-10.2.2023

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 140/2022 vp
EUN-raportti EDK-2023-AK-11147
EU_361_2023-VNK-2 Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto 9 4051671_1_0.pdf
(A 3)

Raportointi 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • pääministeri Sanna Marin 

avustajanaan:osastopäällikkö Jari Luoto pääministerin erityisavustaja Saara Pokkivaltioneuvoston kanslia 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Pääministeri Marin raportoi pidetystä kokouksesta. Puheenvuoron käyttivät ed. Autto, Kiljunen ja Biaudet. Pääministeri Marin vastasi puheenvuoroihin. 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

4. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osa Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen

Valtioneuvoston selontekoVNS 16/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2023-AK-10932
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osa Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen
(A 4)

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä luonnoksen kuudenteen kappaleeseen lisättiin sana strateginen sanan näkemys eteen. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja direktiivin asetukseksi mediapalvelujen yhteisestä kehyksestä sisämarkkinoilla (eurooppalainen medianvapaussäädös) ja direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 84/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 40/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 103/2022 vp

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 103/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 189/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien lausuntojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

6. Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission päätösehdotuksesta Moldovan tasavallalle myönnettävästä makrotaloudellisesta rahoitusavusta tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) N:o 2022/563 muuttamisesta avun määrän osalta

Valtioneuvoston E-selvitysE 168/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

7. Toissijaisuusasioiden lista

Esityslistan liite EDK-2023-AK-11466
Toissijaisuusasioiden_lista_15.2.2023.pdf

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 

8. Muut asiat

Valiokunnan kokousaikataulu 17.2-3.3.2023: 

- Pe 17.2.2023, klo 13.30 - virallinen etäkokous, asiantuntijakuuleminen U 110/2022 vp pakkausjäte  

- Ke 22.2.2023, klo 13.00 - läsnäolokokous, päätösasioita  

- Pe 24.2.2023, kokous peruutettu - kirjallinen menettely  

- Ke 1.3. 2023, läsnäolokokous, jossa tarjolla puheenjohtaja Hassin vaalikauden päättäjäiskahvit. Päätösasioita.  

- Pe 3.3.2023 kokoukselle ei tällä hetkellä ole tarvetta. Sen pito ja muoto tbc. 

Valiokunnan kokousaikataulu 3.3. eteenpäin: 

- Ke 22.3.2023 klo 13.00 – virallinen etäkokous. Pääministerin kuuleminen Eurooppa-neuvoston to 23. – pe 24.3 kokouksen valmisteluista.  

- Muut neuvostot käsitellään kirjallisessa menettelyssä. 

9. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 17.2.2023 klo 13.30, virallinen etäkokous 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Anna 
Sorto