Viimeksi julkaistu 17.2.2023 15.03

Pöytäkirja SuVP 81/2022 vp Suuri valiokunta Perjantai 17.2.2023 klo 13.30—14.05

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Satu Hassi vihr 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps 2. varapuheenjohtaja Merja Kyllönen vas jäsen Eva Biaudet jäsen Ritva Elomaa ps jäsen Sari Essayah kd jäsen Maria Guzenina sd jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Olli Immonen ps jäsen Anne Kalmari kesk jäsen Pia Kauma kok jäsen Johannes Koskinen sd jäsen Hanna Kosonen kesk jäsen Jouni Ovaska kesk jäsen Lulu Ranne ps jäsen Jussi Saramo vas jäsen Saara-Sofia Sirén kok jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Sinuhe Wallinheimo kok jäsen Anne-Mari Virolainen kok varajäsen Sanna Antikainen ps varajäsen Heikki Autto kok varajäsen Mari Holopainen vihr varajäsen Inka Hopsu vihr varajäsen Jari Leppä kesk varajäsen Matias Marttinen kok varajäsen Matias Mäkynen sd varajäsen Anders Norrback varajäsen Arto Pirttilahti kesk varajäsen Hussein al-Taee sd Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja  Mats Löfström 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Kaisa Männistö  valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 30 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle energiaperuskirjan uudistamissopimuksen hyväksymisestä sekä ehdotuksista neuvoston päätöksiksi energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin 33. kokouksessa Euroopan unionin ja Euratomin puolesta otettaviksi kannoiksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 118/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Todettiin, että valtioneuvosto on toimittanut asiasta selvityksen E 136/2022 vp sen kiireellisyyden vuoksi. Selvityksen perusteella suuri valiokunta on 8.11.2022 hyväksynyt asiassa eduskunnan kannan SuVEK 142/2022 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesipuitedirektiivin, pohjavesidirektiivin ja ympäristönlaatunormidirektiivin muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 119/2022 vp
Esityslistan liite EDK-2023-AK-12162
U 119_2022 Ahvenanmaan maakunnan hallituksen päätös 310123.pdf
A 4
Esityslistan liite EDK-2023-AK-12163
U 119_2022 Ahvenanmaan maakunnan hallituksen päätös FI 310123.pdf
B 4

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: Ahvenanmaan maakunnan hallituksen päätös 31.1.2023. 

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä (uudelleenlaadittu teksti)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 120/2022 vp
Esityslistan liite EDK-2023-AK-12164
U 120_2022 Ahvenanmaan maakunnan hallituksen lausunto 260123.pdf
A 5
Esityslistan liite EDK-2023-AK-12165
U 120_2022 Ahvenanmaan maakunnan hallituksen lausunto FI 260123.pdf
B 5

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: Ahvenanmaan maakunnan hallituksen lausunto 26.1.2023. 

6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 110/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-11906
U 110/2022 vp SuV 17.02.2023 kiertotalous- ja ympäristöpäällikkö Aaron Vuola, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-11907
U 110/2022 vp SuV 17.02.2023 johtava asiantuntija Satumaija Levón, Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-11909
U 110/2022 vp SuV 17.02.2023 johtava asiantuntija Satumaija Levón, Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-11910
U 110/2022 vp SuV 17.02.2023 yhteiskuntasuhdejohtaja Andrei Nahkala, Huhtamäki Oyj Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-11912
U 110/2022 vp SuV 17.02.2023 yhteiskuntasuhdejohtaja Andrei Nahkala, Huhtamäki Oyj Asiantuntijalausunto
E 6

Teams -kuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • kiertotalous- ja ympäristöpäällikkö Aaron Vuola Metsäteollisuus ryliite
  • johtava asiantuntija Satumaija Levón Elintarviketeollisuusliitto ryliite
  • yhteiskuntasuhdejohtaja Andrei Nahkala Huhtamäki Oyjliite

7. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi kohtuuhintaisen ja laadukkaan pitkäaikaishoidon saatavuudesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 150/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

8. Valtioneuvoston selvitys: Eurooppalainen hoito- ja hoivastrategia

Valtioneuvoston E-selvitysE 152/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

9. Valtioneuvoston selvitys; E-kirje komission droonistrategiasta 2.0

Valtioneuvoston E-selvitysE 161/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

10. Euroopan unionin neuvoston kokous 20.2.2023 (Ulkoasiainneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 142/2022 vp
EUN-asiakirjaluonnos EDK-2023-AK-11447
Ulkoasiainneuvosto 20.2.2023; Suomen tavoitteet
A 10

Valmistelu 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

11. Euroopan unionin neuvoston kokous 21.2.2023 (Yleisten asioiden neuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 143/2022 vp
EUN-asiakirjaluonnos EDK-2023-AK-11811
Yleisten asioiden neuvosto 210223
A 11

Valmistelu 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

12. Euroopan unionin neuvoston kokous 11.11.2022 (ECOFIN, budjetti)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 109/2022 vp
EUN-raportti EDK-2022-AK-65640
Ecofin(budjetti)-neuvoston ja sovittelukomitean kokous 11.11.2022 ja jatkokokous 14.11.2022
A 12

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

13. Euroopan unionin neuvoston kokous 8.-9.12.2022 (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttajaneuvosto; työllisyys ja sosiaalipolitiikka, terveys)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 121/2022 vp
EUN-raportti EDK-2023-AK-2682
Työllisyys-, sosiaalipolitiikka, -terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto 8.12.2022
A 13
EUN-raportti EDK-2022-AK-74089
Työllisyys-, sosiaalipolitiikka, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto; terveysasiat 9.12.2022
B 13

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

14. Euroopan unionin neuvoston kokous 5.-6.12.2022 (liikenne- ja viestintäneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 122/2022 vp
EUN-raportti EDK-2022-AK-72709
Televiestintäneuvosto 6.12.2022
A 14
EUN-raportti EDK-2022-AK-74179
Liikenneneuvosto 5.12.2022
B 14

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

15. Euroopan unionin neuvoston kokous 11.-12.12.2022 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 125/2022 vp
EUN-raportti EDK-2022-AK-72860
Maatalous- ja kalastusneuvoston 11.-12.12.2022 neuvostoraportti
A 15

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

16. Euroopan unionin neuvoston kokous 12.12.2022 (Ulkoasiainneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 127/2022 vp
EUN-raportti EDK-2022-AK-73790
EU/YUTP/EDUSKUNNALLE TIEDOTTAMINEN/Neuvostoraportti ulkoasiainneuvostosta 12.12.2022
A 16

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

17. Ympäristöneuvosto 20.12.2022

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 132/2022 vp
EUN-raportti EDK-2023-AK-3123
Ympäristöneuvosto 20.12.2022; kokousraportti
A 17

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 

Raportointi valmis. 

18. Energianeuvosto 19.12.2022

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 133/2022 vp
EUN-raportti EDK-2023-AK-11429
EU_310_2022-TEM-27 Energianeuvosto_1912
A 18

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

19. Euroopan unionin neuvoston kokous 23.1.2023 (Ulkoasiainneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 135/2022 vpA 19

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

20. Euroopan unionin neuvoston kokous 30.1.2023 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 137/2022 vp
EUN-raportti EDK-2023-AK-7259
Maatalous- ja kalastusneuvoston 30.1.2023 neuvostoraportti
A 20

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

21. Euroopan unionin neuvoston kokous 6.2.2023 (Yleisten asioiden neuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 139/2022 vp
EUN-raportti EDK-2023-AK-11446
Yleisten asioiden neuvosto 6.2.2023; Neuvostoraportti
A 21

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

22. Muut asiat

23. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 22.2.2023 klo 13.00 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Kaisa 
Männistö