Viimeksi julkaistu 1.3.2023 12.03

Pöytäkirja SuVP 82/2022 vp Suuri valiokunta Keskiviikko 22.2.2023 klo 13.00—13.19

Läsnä
puheenjohtaja Satu Hassi vihr 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps 2. varapuheenjohtaja Merja Kyllönen vas jäsen Eva Biaudet jäsen Ritva Elomaa ps jäsen Sari Essayah kd jäsen Maria Guzenina sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) (3 osittain) jäsen Eveliina Heinäluoma sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) (3 osittain) jäsen Olli Immonen ps jäsen Ville Kaunisto kok jäsen Tuomas Kettunen kesk jäsen Kimmo Kiljunen sd jäsen Hanna Kosonen kesk jäsen Suna Kymäläinen sd jäsen Lulu Ranne ps jäsen Jussi Saramo vas (17, 18, 19, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) (16 osittain) jäsen Saara-Sofia Sirén kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21) (22 osittain) jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Sinuhe Wallinheimo kok jäsen Anne-Mari Virolainen kok varajäsen Heikki Autto kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21) (22 osittain) varajäsen Mari Holopainen vihr varajäsen Inka Hopsu vihr (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) (22 osittain) varajäsen Jari Leppä kesk varajäsen Matias Mäkynen sd varajäsen Anders Norrback varajäsen Arto Pirttilahti kesk (20 osittain) varajäsen Peter Östman kd Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja Mats Löfström 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Kaisa Männistö  valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 23 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi tuotevastuusta ja tekoälyyn liittyvästä vastuusta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 82/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 30/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 74/2022 vp

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 74/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 190/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien lausuntojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta pikamaksamisen käyttöönoton edistämiseksi (pikamaksamisasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 91/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 75/2022 vp

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 75/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 191/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission asetusehdotuksesta lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevien tietojen keräämisestä ja jakamisesta sekä asetuksen (EU) 2018/1724 muuttamisesta (lyhytaikainen majoitustoiminta)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 92/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 76/2022 vp

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 76/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 192/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja moottoreiden sekä järjestelmien, komponenttien ja tällaisille ajoneuvoille tarkoitettujen erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä päästöjen ja akkujen kestävyyden osalta (Euro 7) ja asetusten (EY) 715/2007 ja (EY) 595/2009 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 94/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 44/2022 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 44/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 193/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

7. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelystä (pakoterikosdirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 97/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 34/2022 vp

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 34/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 194/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

8. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 102/2022 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 195/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

9. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisten merialueiden biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä koskevan Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimusta täytäntöönpanevan sopimuksen neuvottelemisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 104/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 50/2022 vp

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 50/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 196/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

10. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä vanhemmuusasioissa sekä eurooppalaisen vanhemmuustodistuksen käyttöönotosta (vanhemmuusasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 105/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 36/2022 vp

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 36/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 197/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

11. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesipuitedirektiivin, pohjavesidirektiivin ja ympäristönlaatunormidirektiivin muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 119/2022 vp

Valiokunta lähetti asian tiedoksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

12. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä (uudelleenlaadittu teksti)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 120/2022 vp

Valiokunta lähetti asian tiedoksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

13. Valtioneuvoston selvitys; Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Pohjois-Makedonian tasavallalle

Valtioneuvoston E-selvitysE 169/2022 vpA 13

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan. 

14. Valtioneuvoston selvitys: EU; työllisyys-, sosiaalipolitiikka- ja terveysasiat Ruotsin puheenjohtajuuskaudella keväällä 2023

Valtioneuvoston E-selvitysE 170/2022 vpA 14

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian tiedoksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

15. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus tilapäisiksi kriisiajan valtiontukipuitteiksi talouden tukemiseksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan

Valtioneuvoston E-selvitysE 31/2022 vp
Valtioneuvoston E-selvitysE 31/2022 vp
E-jatkokirjelmäEJ 6/2022 vp
E-jatkokirjelmäEJ 9/2022 vp
E-jatkokirjelmäEJ 12/2022 vp
E-jatkokirjelmäEJ 13/2022 vpA 15

Jatkokirjelmä EJ 13/2022 vp - E 31/2022 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan jatkokirjelmän EJ 13/2022 vp - E 31/2022 vp. 

Valiokunta lähetti asian tiedoksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

Valiokunta lähetti tiedoksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan jatkokirjelmän EJ 13/2022 vp - E 31/2022 vp. 

16. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 108/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 37/2022 vp

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 37/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

17. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi koskien unionin koordinoitua lähestymistapaa kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokyvyn vahvistamiseen

Valtioneuvoston E-selvitysE 145/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi hallintovaliokunnan kannanoton: Kirjelmässä on kyse ehdotuksesta neuvoston suositukseksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että EU-tason yhteistyötä kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi tiivistetään ja että kriittisen infrastruktuurin suojaamista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Samalla valiokunta toteaa, että monet kriisivarautumisen osa-alueet kuuluvat kansalliseen toimivaltaan, ja on tärkeää, ettei unionin yhteinen varautuminen korvaa tai rajoita jokaisen jäsenmaan vastuuta omasta kansallisesta varautumisestaan. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 

18. Valtioneuvoston selvitys; E-kirje komission droonistrategiasta 2.0

Valtioneuvoston E-selvitysE 161/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 45/2022 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 45/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 

19. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksukyvyttömyyslainsäädännön harmonisoinnista (maksukyvyttömyysdirektiivi II)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 101/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 35/2022 vp

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 35/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

20. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 110/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12937
U 110/2022 vp SuV 22.02.2023 Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
A 20

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Keskustellaan asian käsittelystä. 

21. Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: Matkustaminen – matkustajien ja heidän oikeuksiensa parempi suojelu

Valtioneuvoston E-selvitysE 149/2022 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton: Valiokunta kiinnittää vakavaa huomiota siihen, että eduskunnan kannanmuodostukselle on annettava riittävä asianmukainen aika. Tämä edellyttää eduskunnan aikataulujen huomioimista myös valtioneuvoston aikataulujen suunnittelussa. Asia on luonteeltaan perustuslain 97 §:n mukainen, joka kuuluu valtioneuvoston toimivaltaan. Mikäli valtioneuvosto päättää tuoda asian eduskunnan käsiteltäväksi on noudatettava kaikkia oikea-aikaisuuden vaatimuksia. 

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

22. Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EBSI-yhteistyöhön

Valtioneuvoston E-selvitysE 156/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Merkittiin saapuneeksi hallintovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

23. Valtioneuvoston selvitys: Euroopan keskuspankin selvitys digitaalisesta eurosta

Valtioneuvoston E-selvitysE 9/2021 vp
E-jatkokirjelmäEJ 3/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 3/2022 vp - E 9/2021 vp 

24. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n energiaulkosuhdestrategiasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 95/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

25. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus kaasun talvivarautumispaketiksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 98/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

26. Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; komission kuulemispyyntö tavaroiden kestävää kuluttamista koskevan aloitteen vaikutustenarviointia varten

Valtioneuvoston E-selvitysE 35/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 15/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

27. Valtioneuvoston selvitys: Komission kuuleminen: sisämarkkinoiden hätäapuväline

Valtioneuvoston E-selvitysE 57/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

28. Valtioneuvoston selvitys: Matkapakettidirektiivin uudelleentarkastelu

Valtioneuvoston E-selvitysE 58/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

29. Valtioneuvoston selvitys: EU:n perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset

Valtioneuvoston E-selvitysE 79/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

30. Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Ukrainan välisiä solidaarisuuskaistoja koskeva toimintasuunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 80/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

31. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto energiansäästöstä

Valtioneuvoston E-selvitysE 94/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

32. Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettavat komission delegoidut säädökset, joilla asetetaan säännöt muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden tuottamiseen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalla sähköllä sekä tiettyjen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten arviointimenetelmä

Valtioneuvoston E-selvitysE 85/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

33. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Energiamarkkinoihin kohdistuvat lyhyen aikavälin interventiot ja sähkömarkkinoiden markkinarakenteen parannukset pitkällä aikavälillä – toimintalinja

Valtioneuvoston E-selvitysE 93/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

34. Valtioneuvoston selvitys: Uusi eurooppalainen innovaatio-ohjelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 109/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

35. Valtioneuvoston selvitys: Komission valtiontukimenettelyjen tarkistamisesta tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen (Århusin yleissopimus, SopS 122/2004) mukaisiksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 118/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

36. Valtioneuvoston selvitys: E-kirje Komission delegoidun asetuksen ja sen liitteenä olevan OECD:n vientiluottojärjestelyn hyväksymisestä

Valtioneuvoston E-selvitysE 119/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

37. Valtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2023 työohjelman ”Luja ja yhtenäinen unioni”

Valtioneuvoston E-selvitysE 146/2022 vp
Valiokunnan lausuntoSuVL 15/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

38. Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta koskien unionin toimielinten tietosuoja-asetuksen uudelleentarkastelua

Valtioneuvoston E-selvitysE 158/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi hallintovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

39. Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttamislinjaukset EU:n tulevaan raaka-ainealoitteeseen

Valtioneuvoston E-selvitysE 160/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

40. Valtioneuvoston selvitys; E-kirje: Ennakkovaikuttaminen: Digitaalinen oikeudenmukaisuus – EU:n kuluttajalainsäädännön toimivuustarkastus

Valtioneuvoston E-selvitysE 162/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

41. Muut asiat

42. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 1.3.2023 klo 13.00 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Kaisa 
Männistö