Pöytäkirja
SuVP
9
2019 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 26.6.2019 klo 12.45—13.46
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
2. varapuheenjohtaja
Paavo
Arhinmäki
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ) (22, 23, 24, 25, 26 osittain)
jäsen
Eva
Biaudet
r (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (7 osittain)
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Anne
Kalmari
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (7 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (19, 20, 21) (18 osittain)
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (19, 20, 21)
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Arto
Satonen
kok (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (7 osittain)
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sofia
Vikman
kok (18, 19, 20, 21)
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (18 osittain)
varajäsen
Pia
Kauma
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
varajäsen
Anders
Norrback
r
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (18 osittain)
varajäsen
Jenna
Simula
ps
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) (18 osittain)
varajäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
Mats
Löfström
r
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 21 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Työjaoston täydentäminen
Päätettiin valita ed. Biaudet /r työjaoston jäseneksi 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (Indonesian kanssa tehtävä vapaakauppasopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty ulkoasiainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2020 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2020 (budjetti; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
6
Valtioneuvoston selvitys: EU; Lääkeaineet; Euroopan komission tiedonanto koskien strategista lähestymistapaa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
Valtioneuvoston E-selvitys
A 6
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255873
EU; Lääkeaineet; Euroopan komission tiedonanto strategisesta lähestymistavasta ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
7
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
A 7
E-jatkokirjelmä
B 7
E-jatkokirjelmä
C 7
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255917
EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset; Sosiaalipolitiikkaan liittyvän päätöksenteon tehostaminen; määräenemmistöpäätösten lisääminen
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255921
EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset; komission tiedonanto määräenemmistöpäätöksentekoon ja tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen siirtymisestä EU:n veropolitiikan alalla
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255931
EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset; Tehokkaampi ja demokraattisempi päätöksenteko EU:n energia- ja ilmastopolitiikan alalla
Jatkokirjelmä E 96/2017 vp - EJ 6/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan jatkokirjelmän E 96/2017 vp - EJ 6/2019 vp. 
Jatkokirjelmä E 96/2017 vp - EJ 7/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan jatkokirjelmän E 96/2017 vp - EJ 7/2019 vp. 
Jatkokirjelmä E 96/2017 vp - EJ 8/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, talousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan jatkokirjelmän E 96/2017 vp - EJ 8/2019. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto/EU:n lainsäädäntö: parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
A 8
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-256210
Perusmuistio
Jatkokirjelmä E 20/2017 vp - EJ 9/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti tiedoksi lakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmän E 20/2017 vp - EJ 9/2019 vp. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen koskevan sopimuksen neuvotteluista (Sopimus EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. U 2/2011 vp - UJ 3/2019 vp 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 12/2019 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (arvonlisävero- ja valmisteverodirektiivin muuttaminen unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. U 1/2019 vp 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Seuraavat toimet Euroopan kestävän kehityksen varmistamiseksi – Euroopan toimet kestävyyden hyväksi ('Next steps for a sustainable European future. European action for sustainability')
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
12
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Neuvottelumandaattiehdotukset Budapestin sopimuksen toista lisäpöytäkirjaa ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon koskevaa sopimusta varten
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Merkittiin saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Ajankohtaiset arktiset kysymykset Euroopan unionissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestössä (NASCO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
15
Valtioneuvoston selvitys: EY:n ja Venäjän hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyösopimuksen uusiminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
16
Valtioneuvoston selvitys: tiettyjen EU:n valtiontukisääntöjen voimassaolon jatkamisesta vuoden 2022 loppuun saakka
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
17
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus oikeusasiamiehen ohjesääntöä koskevaksi Euroopan parlamentin asetukseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
18
Epävirallinen kilpailukykyministereiden kokous 4.-5.7.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 18
Valmistelu 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ministeri
Katri
Kulmuni
ministeri
Timo
Harakka
johtaja Janne Känkänenjohtava asiantuntija Hannele Timonenministerin virkamiesavustaja (EU-kv asiat) Nina Alataloerityisasiantuntija Hanna Vuorinenerityisasiantuntija Juho Korteniemierityisasiantuntija Jani Haapsaarityö- ja elinkeinoministeriö 
Ministeri Kulmuni esitteli kokouksen asiat: 1. Kestävä kasvu – tutkimus ja innovaatiot innovaatiovetoisen kestävän kasvun ajurina, 2. Missiot Horisontti Eurooppa-ohjelman strategisena lähestymistapana ja 4. Älykkäät ratkaisut kilpailukykyiselle ja ilmastoneutraalille Euroopalle 
Puheenvuoron asialistasta käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Kauma. Ministeri Kulmunin vastasi puheenvuoroihin. 
Asian käsittely keskeytettiin ja sitä jatkettiin esityslistan 19-21 §:ien tultua käsitellyiksi ministeri Harakan läsnä ollessa. 
Ministeri Harakka esitteli kokouksen asian 3. Integroitu lähestymistapa sisämarkkina- ja teollisuuspolitiikkaan. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Sarkkinen, Pirttilahti, Kauma ja Holopainen. Ministeri Harakka vastasi puheenvuoroihin. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
19
Eurooppa-neuvosto 20.-21.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-256347
Eurooppa-neuvosto 20.-21.6.2019 muistio
A 19
EUN-raportti EDK-2019-AK-256348
Eurooppa-neuvosto 20.-21.6.2019 päätelmät suomi
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
pääministeri
Antti
Rinne
Avustajinaan:EU-asioiden valtiosihteeri Kare HalonenEurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari LuotoEU-asioiden erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiasvaltioneuvoston kanslia 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
20
Eurohuippukokous 21.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-256441
eurohuippukokous 21062019 raportti
A 20
EUN-raportti EDK-2019-AK-256442
eurohuippukokous 21062019 julkilausuma suomi
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
pääministeri
Antti
Rinne
Avustajinaan:EU-asioiden valtiosihteeri Kare HalonenEurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari LuotoEU-asioiden erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiasvaltioneuvoston kanslia 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
21
Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto 30.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 21
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
pääministeri
Antti
Rinne
Avustajinaan:EU-asioiden valtiosihteeri Kare HalonenEurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari LuotoEU-asioiden erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiasvaltioneuvoston kanslia 
Päätettiin käsitellä esityslistan 19-21 §:t yhdessä. 
Pääministeri Rinne raportoi pidetyistä Eurooppa-neuvoston ja euroryhmän kokouksista ja esitteli tulevan ylimääräisen korkean tason nimityksiä käsittelevän Eurooppa-neuvoston valmistelutilannetta. 
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Satonen, Koskinen, Kauma, Kurvinen, Suomela ja Immonen. Pääministeri Rinne vastasi puheenvuoroihin. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta pääministeri Rinteen suullisesta esittelystä muiden maiden kantojen osalta. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
22
Epävirallinen kilpailukykyministerikokous 3.4.2019 (tutkimus)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-253907
Epävirallinen kilpailukykyministereiden (tutkimus) kokous 3.4.2019 Bukarestissa
A 22
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
23
Euroopan unionin neuvoston kokous 27.-28.5.2019 (kilpailukykyneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-256053
Kilpailukykyneuvosto 27.-28.5.2019
A 23
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
24
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2019-AK-256180
Toissijaisuusasioiden_lista_2019.pdf
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 
25
Muut asiat
- Työjaoston kokous to 27.6.2019 klo 12.15, Arkadia-sali, päätalo 4. krs 
- Valiokunnan kesäkahvit pe 5.7.2019 klo 11.45 alkaen, SuV:n kokoushuoneen edusta, Pikkuparlamentti 
- Komission kollegion tapaaminen pe 5.7.2019 klo 14.00-14.40, VaV:n kh, päätalo 4. krs 
26
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 5.7.2019 klo 12.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 27.6.2019 15:06