Pöytäkirja
SuVP
9
2020 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 4.3.2020 klo 12.00—13.55
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
2. varapuheenjohtaja
Merja
Kyllönen
vas (6 osittain)
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas (1, 2, 3, 4, 5, ) (6, 8 osittain)
jäsen
Eva
Biaudet
r (7) (6, 8 osittain)
jäsen
Ritva
Elomaa
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Ville
Kaunisto
kok (7) (6, 8 osittain)
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (7, 8, 9, 10) (6 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2, ) (3, 6, 7, 8 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (7, 8, 9, 10) (6 osittain)
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd (7,) (6, 8 osittain)
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (7) (6, 8 osittain)
jäsen
Lulu
Ranne
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok (1, 2, 7, 8, 9, 10) (3, 6 osittain)
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr (7) (6, 8 osittain)
varajäsen
Mai
Kivelä
vas (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
varajäsen
Matias
Marttinen
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
varajäsen
Anders
Norrback
r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk (7, 8, 9, 10) (6 osittain)
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja
Mats
Löfström
r
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 22 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 1/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 3/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
5
Valtioneuvoston selvitys: CIRR-koron uudistaminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
6
Ylimääräinen oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 4.3.2020 (sisäasiat)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 6
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Maria
Ohisalo
Ministeri Ohisalo esitteli kokouksen agendan: Muuttoliike - Tilanne EU:n ulkorajoilla. 
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Zyskowicz, Halla-aho, Kurvinen, Kauma, Biaudet, Heinäluoma, Suomela, Essayah, Mäkelä, Arhinmäki, Guzenina, Virolainen, al-Taee, Kuljunen, Ovaska ja Wallinheimo. Ministeri Ohisalo vastasi puheenvuoroihin. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
7
Ylimääräinen ulkoasiainneuvoston kokous 6.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
8
Euroopan petostentorjuntaviraston pääjohtaja Ville Itälän kuuleminen
Valiokunnassa oli kuultavana: 
pääjohtaja
Ville
Itälä
Euroopan petostentorjuntavirasto
Pääjohtaja Itälän alustuksen jälkeen puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Kiljunen, Elomaa, Ovaska, Kauma, Satonen, Virolainen ja Essayah. Pääjohtaja Itälä vastasi puheenvuoroihin. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 6.3.2020 klo 13.30 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 4.3.2020 15:35