Pöytäkirja
SuVtJP
1
2019 vp
Suuren valiokunnan työjaosto
Torstai 27.6.2019 klo 12.15—13.05
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
2. varapuheenjohtaja
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 5 jäsentä. 
Saapuvilla olivat lisäksi suuren valiokunnan jäsenet Satonen, Kaunisto, Immonen, Kymäläinen ja Guzenina. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ole päätösvaltainen. 
3
Eduskunta osana Suomen EU-puheenjohtajuutta
- Suuren valiokunnan omat kokoukset: 
- COSAC pj-kokous Helsinki su 21.7.—ma 22.7.2019  
- COSAC plenary -kokous Helsinki su 1.12.–ti 3.12.2019 
Valiokuntaneuvos Saramo esitteli valmistelut. 
Keskustelun jälkeen hyväksyttiin sihteeristön suunnitelma sillä lisäyksellä, että COSACin plenaarikokoukseen kutsutaan lisäpuhujaksi ilmastopolitiikasta SITRA:n edustaja. 
Kosovon osallistumispyynnön osalta päätettiin ehdottaa troikkavaltioille seuraava lähestymistapa: Ennen muodollista vastausta kirjoitetaan sihteeristötasolla Kosovon parlamentille ja huomautetaan, että COSACin sääntöjen mukaan erityisvierasstatus on tapauskohtaisesti ja agendan perusteella myönnettävä asema. Se annettiin Balkanin maiden parlamenteille Bulgarian, Itävallan ja Romaninan puheenjohtajakausilla siksi, että Länsi-Balkan olivat näiden puheenjohtajamaiden agendan painopisteitä. Suomen kaudella painopisteet ovat toisia. Muut Länsi-Balkanin maat eivät ole esittäneet vastaavaa pyyntöä. Kosovon pyyntö on ennakkotapausluontoinen ja siksikin hankala, että verrokkimaista Kosovo on ainoa pyytäjä. Sihteeristö valmistelee ja tarvittaessa palaa asiaan troikan kannanoton saatuaan. 
Saksan liittoneuvoston pyynnön vuoksi päätettiin esittää troikalle seuraava kanta: Hyväksymme hiljaisesti sen, että liittoneuvoston valtuuskunnassa on kaksi kansanedustajajäsentä, joiden muu asema jätetään avoimeksi. 
4
Turun Eurooppa-foorum 29.–31.8.2019 – Suuren valiokunnan kuulemistilaisuus
Ajankohta: perjantaina 30.8.2019 Turun Akatemia- Sali, klo 11.30-13.30 
Keskusteltiin ohjelmasta ja ryhmien riittävän kattavasta edustuksestatilaisuudessa. 
Hyväksyttiin ohjelmarunko: 
I osa: kuuleminen oikeusvaltiokysymyksistä. Kuultavat selvittää sihteeristö ja hakee työjaoston hyväksynnän sähköpostivaihdolla. 
II osa: komissaariehdokas Jutta Urpilaisen kuuleminen. 
5
Matkat
- SuV:n syysistuntokauden Brysselin matka päätettiin lykätä kevätistuntokaudelle 2020 komission nimittämisen jälkeen. 
- Alankomaiden parlamentin talouspoliittinen konferenssi ma 9.9.2019 Haagissa: SuV osallistuu 1-2 jäsenellä, VaV kahdella. Osanotto ilmoittautumisten perusteella, työjaosto tekee tarvittaessa osanottajien valinnan. 
Keskustelua ajankohdasta ja tapaamistoiveista 
6
Tiedossa olevat vierailut ja tapaamiset
Vahvistetut päivät: 
- Komission kollegion (30) vierailu pe 5.7. Tapaaminen suuren valiokunnan kanssa klo 14.00 – 14.40 VaV:n huoneessa. 
- Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin (Klaus-Heiner Lehne) vierailu Suomessa; tapaaminen pj. Hassin kanssa ma 1.7. klo 11.00 – 12.00, Pikkuparlamentti, kab. Mänty  
Suunnitteilla olevia vierailuja osana Suomen PJ-kautta, tarkat päivämäärät ovat vielä hahmottumassa: 
- EP:n puhemiehistön vierailu to 5.9.—pe 6.9.  
- Euroopan talous- ja sosiaalikomitean moninaisen Eurooppa-ryhmän vierailu ma 16.9.2019 
- Ruotsin EU-valiokunnan vierailu ti 17.9.2019 
- Former Members Association (EP) su 3.11.—ti 5.11. 
- Transatlantic Legislators' Dialogue - possible meeting during Finnish Presidency 2019 (pe 25.10.- la 26.10.2019 ) 
7
Katsaus syksyn 2019 merkittävimpiin asioihin
Todettiin syysistuntokauden todennäköiset painopisteasiat: 
- MFF, ml. CAP ja koheesio –neuvottelut 
- EMU:n kehittäminen, erit. nk. euroalueen erityistarpeet huomioiva MFF, EVM-sopimuksen muuttaminen  
- Oikeusvaltiokysymykset Suomen EU-puheenjohtajakaudella 
8
Muut asiat
Viimeksi julkaistu 27.6.2019 16:03