Pöytäkirja
SuVtJP
3
2019 vp
Suuren valiokunnan työjaosto
Keskiviikko 27.11.2019 klo 13.00—13.45
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
2. varapuheenjohtaja
Merja
Kyllönen
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 7 jäsentä. 
Läsnä olivat myös ed. al-Taee, Östman, Heikkinen, Holopainen, Kauma ja Hopsu. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Jaosto kävi yleiskeskustelun. 
Hyväksyttiin lausuntoluonnos valiokunnalle lähetettäväksi. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Jaosto kävi yleiskeskustelun. 
Hyväksyttiin lausuntoluonnos tarkistuksin valiokunnalle esiteltäväksi. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on avoinna. 
Viimeksi julkaistu 27.11.2019 14.30