Pöytäkirja
TaVP
13
2021 vp
Talousvaliokunta
Keskiviikko 24.3.2021 klo 11.00—12.00
Läsnä
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok
varapuheenjohtaja
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Atte
Harjanne
vihr (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Mari
Holopainen
vihr (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Janne
Sankelo
kok
jäsen
Joakim
Strand
r (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Hussein
al-Taee
sd (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Veikko
Vallin
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
varajäsen
Heikki
Vestman
kok (1, 2)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun hallituksen esityksen (HE 27/2021 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360842
HE 37/2021 vp TaV 24.03.2021 tutkijatohtori, dosentti Tuomas Aivelo, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360843
HE 37/2021 vp TaV 24.03.2021 tutkimusprofessori Mika Maliranta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360868
HE 37/2021 vp TaV 24.03.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-360846
HE 37/2021 vp TaV 24.03.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-360847
HE 37/2021 vp TaV 24.03.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360849
HE 37/2021 vp TaV 24.03.2021 ekonomisti Olli Toivanen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360850
HE 37/2021 vp TaV 24.03.2021 ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360851
HE 37/2021 vp TaV 24.03.2021 lakimies, varatuomari Eva Elston-Hämäläinen, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-360852
HE 37/2021 vp TaV 24.03.2021 lakimies, varatuomari Eva Elston-Hämäläinen, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-360854
HE 37/2021 vp TaV 24.03.2021 toimitusjohtaja Jaana Korhola, Compass Group Finland oy Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360853
HE 37/2021 vp TaV 24.03.2021 toimitusjohtaja Jaana Korhola, Compass Group Finland oy Asiantuntijalausunto
K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360855
HE 37/2021 vp TaV 24.03.2021 toimitusjohtaja Aku Vikström, NoHo Partners Oyj Asiantuntijalausunto
L 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360857
HE 37/2021 vp TaV 24.03.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
M 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360858
HE 37/2021 vp TaV 24.03.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
N 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360859
HE 37/2021 vp TaV 24.03.2021 STTK ry Asiantuntijalausunto
O 4
HE 37/2021 vp TaV 24.03.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
P 4
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 27/2021 vp käsittelyyn. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Maija
Lönnqvist
työ- ja elinkeinoministeriö
teollisuusneuvos
Mikko
Huuskonen
työ- ja elinkeinoministeriö
tutkijatohtori, dosentti
Tuomas
Aivelo
Helsingin yliopisto
liite
tutkimusprofessori
Mika
Maliranta
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
toimitusjohtaja
Timo
Lappi
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
ekonomisti
Olli
Toivanen
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
liite
ekonomisti
Petri
Malinen
Suomen Yrittäjät ry
liite
lakimies, varatuomari
Eva
Elston-Hämäläinen
Suomen Kauppakeskusyhdistys ry
liite
toimitusjohtaja
Jaana
Korhola
Compass Group Finland oy
liite
toimitusjohtaja
Aku
Vikström
NoHo Partners Oyj
liite
ylilääkäri
Taneli
Puumalainen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Kutsuttuna poissa oli: 
ravintoloitsija
Henri
Alén
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 23.3.2021. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun hallituksen esityksen (HE 27/2021 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-358668
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
A 4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360749
HE 265/2020 vp TaV 24.03.2021 lainsäädäntöneuvos Jaana Jääskeläinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360750
HE 265/2020 vp TaV 24.03.2021 johtava asiantuntija Jukka Kaakkola, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360751
HE 265/2020 vp TaV 24.03.2021 yksikön päällikkö Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-360752
HE 265/2020 vp TaV 24.03.2021 yksikön päällikkö Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-360754
HE 265/2020 vp TaV 24.03.2021 professori Jarmo Partanen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360753
HE 265/2020 vp TaV 24.03.2021 professori Jarmo Partanen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360755
HE 265/2020 vp TaV 24.03.2021 ekonomisti Roger Wessman Asiantuntijalausunto
G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360807
HE 265/2020 vp TaV 24.03.2021 ylitarkastaja Tatu Pahkala, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
H 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360808
HE 265/2020 vp TaV 24.03.2021 ylitarkastaja Tatu Pahkala, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
I 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360757
HE 265/2020 vp TaV 24.03.2021 Kaupan liitto ry Asiantuntijalausunto
J 5
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Jaana
Jääskeläinen
oikeusministeriö
liite
johtava asiantuntija
Jukka
Kaakkola
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
yksikön päällikkö
Hilppa
Gregow
Ilmatieteen laitos
liite
professori
Jarmo
Partanen
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
liite
ekonomisti
Roger
Wessman
liite
hallitusneuvos
Arto
Rajala
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
ylitarkastaja
Tatu
Pahkala
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Kaupan liitto ry
liite
Estyneinä poissa olivat: 
professori
Juha-Pekka
Kallunki
professori
Matti
Liski
yliopistonlehtori
Kaisa
Huhta
Itä-Suomen yliopisto
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360810
HE 16/2021 vp TaV 24.03.2021 lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360811
HE 16/2021 vp TaV 24.03.2021 johtava asiantuntija Ulla Larmi, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360812
HE 16/2021 vp TaV 24.03.2021 johtava asiantuntija Inna Aaltonen, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360819
HE 16/2021 vp TaV 24.03.2021 Rahoitusvakausvirasto Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360818
HE 16/2021 vp TaV 24.03.2021 Suomen Pörssisäätiö Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360815
HE 16/2021 vp TaV 24.03.2021 professori Panu Kalmi Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360822
HE 16/2021 vp TaV 24.03.2021 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
G 6
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Paula
Kirppu
valtiovarainministeriö
liite
johtava asiantuntija
Ulla
Larmi
Finanssivalvonta
liite
johtava asiantuntija
Inna
Aaltonen
Finanssiala ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Rahoitusvakausvirasto
liite
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Suomen Pörssisäätiö
liite
Sijoittajien korvausrahasto
professori
Panu
Kalmi
liite
Keskuskauppakamari
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Pääomasijoittajat ry
Kuntarahoitus Oyj
Kutsuttuna poissa oli: 
professori
Vesa
Puttonen
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 19.3.2021. 
7
Toimenpidealoite Nesteen biojalostamoinvestoinnista
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
8
Toimenpidealoite tapahtuma- ja kulttuurialan tukemisesta koronapandemian aikana
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Hyväksytään etäkokouksessa tehdyt toimet: 23.3.2021 hyväksytään asiantuntijasuunnitelma.Kutsutaan kuultaviksi: työ- ja elinkeinoministeriö, matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry, pyalvelualojen ammattiliitto PAM ry, panimoravintola Beer Hunter's, hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela Hesburger, NoHo Partners Oyj, professori Olli Vapalahti Helsingin yliopisto, terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), professori Otto Toivanen Aalto-yliopisto. Pyydetään kiirjallinen lausunto:Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Yrittäjät ry, tutkijatohtori, dosentti Tuomas Aivelo Helsingin yliopisto, Compass Group Finland oy, Suomen Varustamot ry. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
10
Muut asiat
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous keskiviikkona 24.3.2021 klo 13.15 Aurora-salissa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 7.4.2021 12.49