Pöytäkirja
TaVP
14
2021 vp
Talousvaliokunta
Torstai 25.3.2021 klo 12.00—14.30
Läsnä
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Mari
Holopainen
vihr
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Sakari
Puisto
ps (1, 2, 3, 4, 5)
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Janne
Sankelo
kok
jäsen
Joakim
Strand
r (5, 6, 7, 8)
jäsen
Hussein
al-Taee
sd (5, 6, 7, 8)
jäsen
Veikko
Vallin
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
varajäsen
Jukka
Gustafsson
sd
varajäsen
Joonas
Könttä
kesk
varajäsen
Kai
Mykkänen
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Raimo
Piirainen
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto talouden ja rahoitusjärjestelmän roolista EU:n strategisen autonomian vahvistamisessa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-358586
Komission tiedonanto talouden ja rahoitusjärjestelmän roolista EU:n strategisen autonomian vahvistamisessa
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-360563
Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2020
Asia on saapunut talousvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun hallituksen esityksen (HE 27/2021 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-361541
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361588
HE 27/2021 vp TaV 25.03.2021 palvelupäällikkö Tuomo Yliluoma, Valtiokonttori Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361659
HE 27/2021 vp TaV 25.03.2021 erityisasiantuntija Artturi Björk, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361584
HE 27/2021 vp TaV 25.03.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361585
HE 27/2021 vp TaV 25.03.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
E 5
HE 27_37_2021 vp_ps.pdf
F 5
HE 27_37_2021 vp_kok.pdf
G 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Maija
Lönnqvist
työ- ja elinkeinoministeriö
teollisuusneuvos
Mikko
Huuskonen
työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija
Artturi
Björk
valtiovarainministeriö
liite
palvelupäällikkö
Tuomo
Yliluoma
Valtiokonttori
liite
kehityspäällikkö
Tuuli
Karjalainen
Valtiokonttori
toimitusjohtaja
Timo
Lappi
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
Kutsuttuna poissa oli: 
professori
Roope
Uusitalo
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 24.3.2021 jaetun mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Ed. Vallin ehdotti ed. Reijonen kannattamana, että laskennan perusteena olevana vertailukautena olisi helmikuu 2020 tai mikäli korvausta hakeva yritys niin haluaa, maaliskuulta 2019 tai helmikuulta 2021. Äänestyksessä pohja vastaan ed. Vallinin ehdotus, pohja voitti äänin 10 - 3, 4 tyhjää. 
Ed. Kauma ehdotti ed. Sankelo kannattamana, että yritys voisi käyttää vertailukautena halutessaan myös heinäkuuta 2020. Äänestyksessä pohja vastaan ed. Kauman ehdotus pohja voitti äänin 10 - 5 - 2 tyhjää. 
Perustelujen 20. kappaleeseen lisättiin: ”Sulkemisen yhteiskuntataloudellinen kustannus tulee näin toimittaessa otetuksi huomioon myös sulkemispäätöstä tehtäessä.” 
Perustelujen 21. kappaleeseen lisättiin ”...ja esimerkiksi ulosmyynnistä...” Kappaleen loppuun lisättiin: ”Talousvaliokunta pitää tärkeänä, ettei ulosmyynnin kasvu sulkemiskauden aikana vähentäisi sulkemiskorvauksen määrää.” 
Perustelujen 23. kappaleen loppuun lisättiin seuraava: 
"Talousvaliokunta toistaa tässä aiemmassa mietinnössään (TaVM 4/2021) esittämän huomion, että niiden osin laajemmalle yleisölle avoimien henkilöstö- ja opiskelijaravintoloiden, joiden liiketoimintaedellytykset ovat käytännössä rajoitustoimien myötä käytännössä romahtaneet, tulisi olla kompensaation piirissä. Valiokunta teki ravitsemistoimialan erilaisten toimijoiden tasapuolisesta kohtelusta myös lausumaehdotuksen, jonka eduskunta on hyväksynyt." 
Perustelujen 24. kappaleeseen lisättiin: ”...kulttuurialojen ja freelancer-kentän...” Lisäksi muutettiin sana ”alan” kahdessa kohdassa sanaksi ”alojen”. Lisäksi kappaleeseen lisättiin: ”... ja tukijärjestelmässä on huomioitava myös kohtuulliset korvaukset niin taiteellista työtä tekeville freelancereille kuin tapahtuma-alan muillekin freelancereille. Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta osa taiteellista työtä tekevistä freelancereistä on saanut tukea.” 
Ed. Kauma ehdotti ed. Sankelon kannattamana, että kustannustuen yläraja nostettaisiin 1 800 000 euroon. Äänestyksessä pohja vastaan ed. Kauman ehdotus pohja voitti äänin 10 - 6 - 1 tyhjä. 
Ed. Vallin ehdotti ed. Reijonen kannattamana, että lakiehdotus saisi vastalauseesta ilmenevän muodon. Äänestyksessä pohja vastaan ed. Vallinin ehdotus pohja voitti äänin 10 - 3 - 3 tyhjää. 
Ed. Kauma ehdotti ed. Sankelon kannattamana, että laki saisi vastalauseesta ilmenevän muodon. Äänestyksessä pohja vastaan ed. Kauman ehdotus pohja voitti äänin 10 - 4 - 2 tyhjää. 
Ed. Vallin ehdotti ed. Reijonen kannattamana, että lakiehdotukseen jätettäisiin 1. lausuma, joka saisi vastalauseesta ilmenevän muodon. Äänestyksessä pohja vastaan ed. Vallinin ehdotus pohja voitti äänin 9 - 4 - 3 tyhjää.  
Ed. Vallin ehdotti ed. Reijonen kannattamana, että lakiehdotukseen jätettäisiin lausumat 2. - 4, jotka saisivat vastalauseesta ilmenevän muodon. Äänestyksessä pohja vastaan ed. Vallinin ehdotus pohja voitti äänin 10 - 3 - 3 tyhjää.  
Ed. Kauma ehdotti ed. Sankelon kannattamana, että mietintöön jätettäisiin lausuma, joka saisi vastalauseesta ilmenevän muodon. Äänestyksessä pohja vastaan ed. Kauman ehdotus pohja voitti äänin 9 - 6 - 1.Ed. Kauma varasi tilaisuuden vastalauseen (kok.) jättämiseen. 
Ed. Vallin varasi tilaisuuden vastalauseen (ps.) jättämiseen. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: ps, kok 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361306
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361307
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto (liite)
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361308
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto (esitys)
/ esitys /
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361303
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361350
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 toimitusjohtaja Aku Vikström, NoHo Partners Oyj Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361336
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 professori Olli Vapalahti, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361339
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 ylilääkäri Otto Helve, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361414
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 professori Otto Toivanen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361345
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361304
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361357
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361140
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361141
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 tutkijatohtori, dosentti Tuomas Aivelo, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361305
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 Compass Group Finland oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361593
HE 38/2021 vp TaV 25.03.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto suomennos
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361380
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto suomennos
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361379
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto suomennos
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361381
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto suomennos
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361384
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361382
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361383
HE 38/2021 vp TaV 24.03.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-361577
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 38_2021 kok ja ps.pdf
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Liisa
Huhtala
työ- ja elinkeinoministeriö
toimitusjohtaja
Timo
Lappi
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
puheenjohtaja
Annika
Rönni-Sällinen
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
liite
toimitusjohtaja
Mika
Tuhkanen
Panimoravintola Beer Hunter's
toimitusjohtaja
Aku
Vikström
NoHo Partners Oyj
liite
professori
Olli
Vapalahti
Helsingin yliopisto
liite
ylilääkäri
Otto
Helve
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
professori
Otto
Toivanen
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
liite
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
tutkijatohtori, dosentti
Tuomas
Aivelo
Helsingin yliopisto
liite
Compass Group Finland oy
liite
Kutsuttuna poissa oli: 
hallituksen puheenjohtaja
Heikki
Salmela
Hesburger
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ylilääkäri
Markku
Broas
Lapin sairaanhoitopiiri
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 11/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 2. kappaleen 2. virkkeessä sana "aggressiivisesta" korvattiin sanalla "aggressiivisemmasta". 
Perustelujen 13. kappaleen 1. virkkeessä sanat "on mahdollista" korvattiin sanalla "saattaa". Saman kappaleen 3. virke poistettiin. 
Perustelujen 14. kappaleen ainoaan virkkeeseen lisättiin sanat "epidemiatilanteeseen nojaten". 
Perustelujen 15. kappaleen 2.—4. virke korvattiin seuraavilla virkkeillä: "Käsillä olevan esityksen tavoitteena on kuitenkin erityisesti vähentää ihmisten välisiä kontakteja, joita ravintola-asiointi myös ulkotiloissa aiheuttaa. Talousvaliokunta puoltaa tilanteen sitä vaatiessa ulkotilojen pitämistä sulun piirissä esityksen mukaisesti, mutta korostaa samalla aiemman mietintönsä (TaVM 4/2021 vp) mukaisesti, että tulevassa sääntelyssä on syytä huomioida erilaisten ravintolatilojen erilaiset riskiprofiilit virustartuntojen leviämisen suhteen." 
Yksityiskohtaisten perustelujen 1. kappaleen ainoa virke korjattiin päättymään seuraavasti: …poistetaan sanat "ja siihen kuuluvat sisätilat". 
Yksityiskohtaisten perustelujen 2. kappaleen ainoaan virkkeeseen lisättiin sanat "ja niihin kuuluvissa tiloissa". 
Säädösosassa 3 a §:n 1 momentissa sanat "ja siihen kuuluvat sisätilat" merkittiin yliviivauksella poistettaviksi. Saman pykälän 4 momenttiin lisättiin keltaisella merkittynä sanat "ja niihin kuuluvissa tiloissa". 
Ed. Kauma ehdotti ed. Sankelon kannattamana, että hyväksyttäisiin seuraavat kolme lausumaa: 
"1. Eduskunta edellyttää, että ravintolasulun jälkeiselle ajalle valmistellaan säännökset, jotka mahdollistavat ravitsemisliikkeiden uudelleen avaamisen kannattavasti ja siten, että erityyppiset ravitsemisliikkeet ja niiden riskiprofiilit huomioidaan.  
2. Eduskunta edellyttää, että anniskelun arvonlisävero alennetaan tilapäisesti 24 prosentista 14 prosenttiin.  
3. Eduskunta edellyttää, että viinien ulosmyynti sallitaan tilapäisesti anniskeluoikeuden omaaville ravintoloille." 
Äänestyksessä Kauman ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan, mietintöluonnos voitti äänin 10—5. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: ed. Kauma, Reijonen, Sankelo, Vartiainen, Vallin 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 26.3.2021 klo 11.00 Aurora-salissa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 8.4.2021 10.01