Pöytäkirja
TaVP
16
2021 vp
Talousvaliokunta
Tiistai 6.4.2021 klo 12.15—13.15
Läsnä
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok
varapuheenjohtaja
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Mari
Holopainen
vihr
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Matias
Mäkynen
sd
jäsen
Sakari
Puisto
ps (4, 5, 6)
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Janne
Sankelo
kok
jäsen
Joakim
Strand
r
jäsen
Hussein
al-Taee
sd
jäsen
Veikko
Vallin
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
HE 210/2020 vp TaV 06.04.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
HE 210/2020 vp TaV 06.04.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto (rinnakkaistekstit)
B 3
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
4
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
Muu asia
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363119
M 5/2021 vp TaV 31.03.2021 ylilääkäri Otto Helve, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363120
M 5/2021 vp TaV 31.03.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-363142
M 5/2021 vp TaV 31.03.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363121
M 5/2021 vp TaV 31.03.2021 puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-363143
M 5/2021 vp TaV 31.03.2021 puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363122
M 5/2021 vp TaV 31.03.2021 ekonomisti Miika Heinonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363123
M 5/2021 vp TaV 31.03.2021 aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen, Lapin aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363124
M 5/2021 vp TaV 31.03.2021 asiantuntija Karoliina Katila, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363125
M 5/2021 vp TaV 31.03.2021 tutkijatohtori, dosentti Tuomas Aivelo, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363145
M 5/2021 vp TaV 31.03.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363155
M 5/2021 vp TaV 31.03.2021 Compass Group Finland oy Asiantuntijalausunto
K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363126
M 5/2021 vp TaV 31.03.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
L 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363128
M 5/2021 vp TaV 31.03.2021 johtaja Ilkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
M 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363164
M 5/2021 vp TaV 31.03.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
N 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363159
M 5/2021 vp TaV 31.03.2021 Itä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
O 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363198
M 5/2021 vp TaV 31.03.2021 Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Asiantuntijalausunto
P 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363199
M 5/2021 vp TaV 31.03.2021 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Asiantuntijalausunto
Q 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363313
M 5/2021 vp TaV 06.04.2021 ylilääkäri Matti Rekiaro, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
R 4
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-363378
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
S 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363404
M 5/2021 vp TaV 06.04.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto suomennos
T 4
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-363696
M_5_2021_vp kok ja ps.pdf
U 4
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 31.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Liisa
Huhtala
työ- ja elinkeinoministeriö
professori
Olli
Vapalahti
Helsingin yliopisto
ylilääkäri
Otto
Helve
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
ylilääkäri
Markku
Broas
Lapin sairaanhoitopiiri
toimitusjohtaja
Timo
Lappi
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
puheenjohtaja
Annika
Rönni-Sällinen
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
liite
professori
Petri
Kuoppamäki
ekonomisti
Miika
Heinonen
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
aluehallintoylilääkäri
Sari
Kemppainen
Lapin aluehallintovirasto
liite
asiantuntija
Karoliina
Katila
Suomen Yrittäjät ry
liite
infektioylilääkäri
Irma
Koivula
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
tutkijatohtori, dosentti
Tuomas
Aivelo
Helsingin yliopisto
liite
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
liite
Compass Group Finland oy
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
johtaja
Ilkka
Luoma
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
liite
ylilääkäri
Matti
Rekiaro
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
liite
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
liite
Itä-Suomen aluehallintovirasto
liite
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
liite
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
liite
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 8. kappaleen ensimmäinen virke poistettiin. Kappaleeseen lisättiin sana ”osin” ennen ”samankaltainen epidemian...” Kappaleen viimeiseksi virkkeeksi lisättiin seuraava: "Rajoituksia perustellaan terveysviranomaisten epidemia-arviolla, jossa myös muun muassa etäisyydet ja väestötiheys on huomioitu."  
Perustelujen 9. kappaleen loppuun lisättiin seuraava: ”Samalla on huomioitava, että ihmisten liikkuessa tartunnat voivat levitä maakunta- ja kuntarajojen yli. Esimerkiksi matkailukohteet kokoavat ihmisiä, mutta tartunnat kirjataan kuitenkin pääsääntöisesti henkilön kotipaikkakunnalle, jolloin niiden tosiallinen lähde ei ole tiedossa. Tämän vuoksi tarkkarajaista arviointia on osin vaikea tehdä.” 
Perustelujen 10. kappaleen loppuun lisättiin seuraava: ”Asiantuntijaselvityksen mukaan esimerkiksi ruokaravintoloiden sulkua ei ole pidetty joissain sairaanhoitopiirien lausunnoissa tarpeellisena kiihtymisvaiheen alueilla. Sen sijaan leviämisvaiheen maakunnissa on annetun asetuksen mukainen laaja sulku perusteltu. Toisten asiantuntijoiden mukaan ravitsemisliikkeiden sulkemiset ovat olleet järkevästi rajattuja. 
Perustelujen 12. kappaleen ensimmäinen virke muokattiin seuraavaksi: "Talousvaliokunta tähdentää tarvetta tarkastella sääntelyn eriyttämistä etenkin niillä alueilla..." Kappaleeseen myös lisättiin ”tartuntatilanteen mahdollistaessa” ennen ”...liudentaa siten, että...”  
Perustelujen 13. kappaleen ja 14. kappaleen väliin lisättiin seuraava kappale:  
”Talousvaliokunta korostaa, että kaikkein haitallisinta taloudelle on viruksen laajamittainen leviäminen ja pitää tärkeänä, että sääntely mahdollistaa riittävän tehokkaat ja tehokkaasti kohdennetut toimet tartuntariskitilanteiden rajoittamiseen. Rajoitusten kohdentaminen erityisesti ravintola-alalle on perusteltua, sillä ravintoloissa yhdistyvät koronaviruksen leviämisen monet riskitekijät erityisesti ihmisten kohtaaminen sisätiloissa pidemmän aikaa ja maskittomuus." 
Ed. Kauma ed. Sankelon kannattamana ehdotti kappaleen 8 muutoksia.  
Äänestyksessa ed. Kuaman ehdotuksesta lausuntoluonnosta vastaan, lausuntoluonnos hävisi äänin 6-10. 
Ed. Kauma ed. Sankelon kannattamana ehdotti kappaleen 12 muutoksia. 
Äänestyksessa ed. Kauman ehdotuksesta lausuntoluonnosta vastaan, lausuntoluonnos hävisi äänin 6-10. 
Ed. Kauma edustajien Reijonen, Sankelo ja Vallin kannattama ehdotti, että lausunto saisi eriävästä mielipiteestä 1 ilmenevän sisällön. 
Äänestyksessa ed. Kauman ehdotuksesta lausuntoluonnosta vastaan, lausuntoluonnos hävisi äänin 6-10. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1: kok ja ps 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
Merkittiin tiedoksi : VTV:n tarkastuskertomus 3/2021 Tulorekisterin käyttöönotto ja vaikutukset. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous tiistaina 6.4.2021 klo 12.45. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 7.4.2021 10.28