Pöytäkirja
TaVP
17
2021 vp
Talousvaliokunta
Perjantai 9.4.2021 klo 11.00—12.15
Läsnä
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok
varapuheenjohtaja
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Mari
Holopainen
vihr
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd
jäsen
Matias
Mäkynen
sd
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hussein
al-Taee
sd
jäsen
Veikko
Vallin
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
varajäsen
Heikki
Vestman
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364553
HE 16/2021 vp TaV 09.04.2021 lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364555
HE 16/2021 vp TaV 09.04.2021 johtava asiantuntija Inna Aaltonen, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364554
HE 16/2021 vp TaV 09.04.2021 johtava asiantuntija Ulla Larmi, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364556
HE 16/2021 vp TaV 09.04.2021 Rahoitusvakausvirasto Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364558
HE 16/2021 vp TaV 09.04.2021 Sijoittajien korvausrahasto Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364559
HE 16/2021 vp TaV 09.04.2021 professori Panu Kalmi Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364557
HE 16/2021 vp TaV 09.04.2021 Suomen Pörssisäätiö Asiantuntijalausunto
G 3
HE 16/2021 vp TaV 09.04.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
H 3
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Paula
Kirppu
valtiovarainministeriö
liite
johtava asiantuntija
Ulla
Larmi
Finanssivalvonta
liite
johtava asiantuntija
Inna
Aaltonen
Finanssiala ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Rahoitusvakausvirasto
liite
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Suomen Pörssisäätiö
liite
Sijoittajien korvausrahasto
liite
professori
Panu
Kalmi
liite
Keskuskauppakamari
liite
valtiovarainministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Pääomasijoittajat ry
Kuntarahoitus Oyj
Kutsuttuna poissa oli: 
professori
Vesa
Puttonen
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 19.3.2021. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2021-AK-363748
HE 241/2020 vp TaV 09.04.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Yrittäjät ry
liite
5
Hallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363332
HE 28/2021 vp TaV 06.04.2021 neuvotteleva virkamies Riitta Kokko-Herrala, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363376
HE 28/2021 vp TaV 06.04.2021 toimistopäällikkö Tarja Taipalus, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363333
HE 28/2021 vp TaV 06.04.2021 johtaja Mikko Kuusela, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363334
HE 28/2021 vp TaV 06.04.2021 lakimies Ismo Heinström, Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363335
HE 28/2021 vp TaV 06.04.2021 toiminnanjohtaja Anneli Kaartinen, Vakuutuskassat ry Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363357
HE 28/2021 vp TaV 06.04.2021 edunvalvontajohtaja Nikolas Elomaa, Työeläkevakuuttajat TELA ry Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363374
HE 28/2021 vp TaV 06.04.2021 professori Niku Määttänen, Helsinki Graduate School of Economics Asiantuntijalausunto
G 5
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 6.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Riitta
Kokko-Herrala
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
toimistopäällikkö
Tarja
Taipalus
Finanssivalvonta
liite
johtaja
Mikko
Kuusela
Finanssiala ry
liite
lakimies
Ismo
Heinström
Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
liite
toiminnanjohtaja
Anneli
Kaartinen
Vakuutuskassat ry
liite
edunvalvontajohtaja
Nikolas
Elomaa
Työeläkevakuuttajat TELA ry
liite
professori
Niku
Määttänen
Helsinki Graduate School of Economics
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
vanhempi ekonomisti
Jyrki
Haajanen
Suomen Pankki
Suomen Aktuaariyhdistys ry
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 6.4.2021. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kioton mekanismien käytöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361426
HE 5/2021 vp TaV 25.03.2021 erityisasiantuntija Eriika Melkas, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361368
HE 5/2021 vp TaV 25.03.2021 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360925
HE 5/2021 vp TaV 25.03.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361369
HE 5/2021 vp TaV 25.03.2021 Energiavirasto Asiantuntijalausunto
D 6
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 7.4.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Eriika
Melkas
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ympäristöministeriö
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Energiavirasto
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 7.4.2021. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
7
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363383
O 48/2019 vp TaV 07.04.2021 Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363384
O 48/2019 vp TaV 07.04.2021 Harmaan talouden selvitysyksikkö, Verohallinto Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363385
O 48/2019 vp TaV 07.04.2021 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363386
O 48/2019 vp TaV 07.04.2021 Suomen Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363387
O 48/2019 vp TaV 07.04.2021 Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363388
O 48/2019 vp TaV 07.04.2021 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363389
O 48/2019 vp TaV 07.04.2021 Talouspolitiikan arviointineuvosto Asiantuntijalausunto
G 7
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen ilmastopaneeli
liite
Harmaan talouden selvitysyksikkö, Verohallinto
liite
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
Suomen Luontopaneeli
liite
Suomen Akatemia
liite
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
liite
Talouspolitiikan arviointineuvosto
liite
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363433
HE 265/2020 vp TaV 07.04.2021 professori Jarmo Partanen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363498
HE 265/2020 vp TaV 07.04.2021 ekonomisti Roger Wessman Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363434
HE 265/2020 vp TaV 07.04.2021 professori Juha-Pekka Kallunki Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363059
HE 265/2020 vp TaV 07.04.2021 veroasiantuntija Saara Hietanen, Finnwatch ry Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363441
HE 265/2020 vp TaV 07.04.2021 Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
E 8
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 7.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
professori
Jarmo
Partanen
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
liite
ekonomisti
Roger
Wessman
liite
professori
Juha-Pekka
Kallunki
liite
professori
Matti
Liski
veroasiantuntija
Saara
Hietanen
Finnwatch ry
liite
hallitusneuvos
Arto
Rajala
työ- ja elinkeinoministeriö
ylitarkastaja
Tatu
Pahkala
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Teknologiateollisuus ry
liite
Estyneenä poissa oli: 
yliopistonlehtori
Kaisa
Huhta
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digitaalisia markkinoita koskeva säädös)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 7.4.2021. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Pankkiunionin syventäminen ja pankkien kriisinhallinta- ja talletussuojalainsäädännön kehittäminen
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimenpiteistä järjestämättömien lainojen vähentämiseksi EU:ssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-361403
Pankkiunionin syventäminen ja pankkien kriisienhallinta- ja talletussuojalainsäädännön kehittäminen
A 10
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: valtiovarainministeriö, Finanssivalvonta, Rahoitusvakausvirasto, Finanssiala ry, työelämäprofessori Vesa Vihriälä, Suomen Pankki, valtiotieteen tohtori Peter Nyberg, valtiotieteen tohtori Sixten Korkman, professori Antti Ripatti, professori Vesa Puttonen. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimenpiteistä järjestämättömien lainojen vähentämiseksi EU:ssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian E 34/2021 vp käsittelyyn. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Komission 2021 luonnos tiedonannoksi valtiontukisääntöjen soveltamisesta kansallisissa tuomioistuimissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-363193
Komission 2021 luonnos tiedonannoksi valtiontukisääntöjen soveltamisesta kansallisissa tuomioistuimissa
A 12
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Päätös yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen tulkinnasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-363330
Päätös yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen tulkinnasta
A 13
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava ympäristövaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultavaksi: ympäristöministeriö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, ympäristöekonomian professori, Suomen Ilmastopaneelin puheenjohtaja ja Itämeripaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen, SYKE, Kestävyyspaneeli, Suomen Kiertovoima ry — KIVO, Suomen Kuntaliitto, HSY – Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Delete Group Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Suomen Yrittäjät ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, Mika Maliranta , Niku Määttänen, Ari Hyytinen, VATT, Petri Kuoppamäki, Paul Lillrank, Pohjanmaan hyötyjätekuljetus Oy, Jätekukko Oy.Pyydetään kirjallista lausuntoa: työ- ja elinkeinoministeriö, Energiateollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Sitra, selvityshenkilö Reijo Karhinen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Fortum Oyj, Suomen Uusiomuovi Oy, toimitusjohtaja Esa Rimpiläinen Kainuun Jätehuolto Oy. 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364099
HE 29/2021 vp TaV 08.04.2021 neuvotteleva virkamies Tiina Heinonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363793
HE 29/2021 vp TaV 08.04.2021 lakimies Henrik Kallio, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto
B 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363809
HE 29/2021 vp TaV 08.04.2021 toimistopäällikkö Mervi Toivanen, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
C 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364100
HE 29/2021 vp TaV 08.04.2021 johtava asiantuntija Ville Kajala, Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
D 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363794
HE 29/2021 vp TaV 08.04.2021 lakijohtaja Jesse Collin, Suomen Pörssisäätiö Asiantuntijalausunto
E 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363827
HE 29/2021 vp TaV 08.04.2021 hallituksen puheenjohtaja Timo Rothovius, Suomen Osakesäästäjät Asiantuntijalausunto
F 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363795
HE 29/2021 vp TaV 08.04.2021 FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Asiantuntijalausunto
G 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363821
HE 29/2021 vp TaV 08.04.2021 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
H 15
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 7.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Tiina
Heinonen
valtiovarainministeriö
liite
lakimies
Henrik
Kallio
Finanssivalvonta
liite
toimistopäällikkö
Mervi
Toivanen
Suomen Pankki
liite
johtava asiantuntija
Ville
Kajala
Keskuskauppakamari
liite
lakijohtaja
Jesse
Collin
Suomen Pörssisäätiö
liite
hallituksen puheenjohtaja
Timo
Rothovius
Suomen Osakesäästäjät
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
liite
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Rahoitusvakausvirasto
Euroclear Finland Oy
Kuntarahoitus Oyj
Nasdaq Helsinki Oy
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Pääomasijoittajat ry
Kutsuttuna poissa oli: 
Finanssiala ry
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 8.4.2021. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
16
Hallituksen esitys eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 47 §:n sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 7.4.2021. 
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
HE 210/2020 vp TaV 08.04.2021 hallitusneuvos Virve Haapajärvi, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 17
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363414
HE 210/2020 vp TaV 08.04.2021 partner Ilkka Aalto-Setälä, Borenius Asianajotoimisto Oy Asiantuntijalausunto
B 17
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363413
HE 210/2020 vp TaV 08.04.2021 partner Ilkka Aalto-Setälä, Borenius Asianajotoimisto Oy Asiantuntijalausunto
C 17
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 7.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Virve
Haapajärvi
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Heini
Färkkilä
oikeusministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
partner
Ilkka
Aalto-Setälä
Borenius Asianajotoimisto Oy
liite
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Työ- ja elinkeinoministeriö, ETLA, PT, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry, Suomen Yrittäjät ry, Tapahtumateollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, professori Roope Uusitalo, tutkimusprofessori Mika Maliranta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry. Valtiokonttori, Startup-säätiö sr, Kaupan liitto ry, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry, Suomen matkailualan liitto ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Ari Hyytinen,, Otto Toivanen, VATT, P-Savon kauppakamari, Satakunnan kauppakamari, Keskuskauppakamari, KEHA-keskus, Business Tampere Business Oulu, Sekes ry, Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö, Keski-Suomen kauppakamari, Perheyritysten liitto, Kemianteollisuus, Uudenmaan liitto, Varsinais-Suomen liitto, Kanta-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen liitto, Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon liitto, Pohjois-Karjalan liitto, Pohjois-Savon liitto, Keski-Suomen liitto, Pirkanmaan liitto, Satakunnan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kainuun liitto, Lapin liitto. 
19
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: TEM, Energiavirasto, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, VTT, LUT, Bioenergia, Energiateollisuus, Metsäteollisuus, Suomen Biokierto ja Biokaasu, Suomen kaasuyhdistys SLL, MTK, Climate Leadership Coalition, Gasum, Neste, UPM, North European Oil Trade, St1 Nordic, P2X Solutions, Tesla.Pyydetään kirjallinen lausunto: YM, KKV, EK, Verohallinto, Ilmastopaneeli, Luontopaneeli, Sahateollisuus, Suomen kaasuenergia Oy, Teboil, Sähköautoilijat ry, Etanoliautoilijat ry,. 
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 255/2020 vp TaV 06.04.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 20
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-364165
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
B 20
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 7.4.2021. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 4. kappaleen toisella rivillä sana ”olisi” korvataan sanalla ”on”. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
21
Muut asiat
22
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous tiistaina 13.4.2021 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 9.4.2021 15.34