Pöytäkirja
TaVP
34
2019 vp
Talousvaliokunta
Tiistai 3.12.2019 klo 12.15—13.20
Läsnä
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Mari
Holopainen
vihr (1, 2, 3, 4, 6, 7) (5 osittain)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (1, 2, 3, 4)
jäsen
Pia
Kauma
kok (6, 7) (5 osittain)
jäsen
Janne
Sankelo
kok (5 osittain)
jäsen
Joakim
Strand
r (5 osittain)
jäsen
Hussein
al-Taee
sd (6, 7) (5 osittain)
jäsen
Veikko
Vallin
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd (6, 7) (5 osittain)
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (5, 6, 7)
varajäsen
Olli
Immonen
ps
varajäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (5, 6, 7)
varajäsen
Jussi
Saramo
vas (5 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten ed. Kristiina Saloselle on 29.11.2019 myönnetty vapautus talousvaliokunnan jäsenyydestä. Täydennysvaali toimitetaan 3.12.2019 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
Hallituksen esitys
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
5
Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277907
KAA 7/2019 vp TaV 03.12.2019 veroasiantuntija Saara Hietanen, Finnwatch ry Asiantuntijalausunto
liite A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277910
KAA 7/2019 vp TaV 03.12.2019 porotalousneuvoja Marja Anttonen, Paliskuntain yhdistys Asiantuntijalausunto
liite B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277993
KAA 7/2019 vp TaV 03.12.2019 koordinaattori Mikko Keinonen, Pro Järvi-Suomi ry Asiantuntijalausunto
liite C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277909
KAA 7/2019 vp TaV 03.12.2019 professori Olli Tahvonen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
liite D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-278066
KAA 7/2019 vp TaV 03.12.2019 tutkijatohtori Matti Ylönen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
liite E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277829
KAA 7/2019 vp TaV 03.12.2019 filosofian tohtori Jaakko Leppänen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
liite F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-278008
KAA 7/2019 vp TaV 03.12.2019 professori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto
liite G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277830
KAA 7/2019 vp TaV 03.12.2019 erikoistutkija Ismo Björn, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto
liite H 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277843
KAA 7/2019 vp TaV 03.12.2019 diplomi-insinööri, toimitusjohtaja Leif Ramm-Schmidt Asiantuntijalausunto
liite I 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-277844
KAA 7/2019 vp TaV 03.12.2019 diplomi-insinööri, toimitusjohtaja Leif Ramm-Schmidt Asiantuntijalausunto
liite J 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277946
KAA 7/2019 vp TaV 03.12.2019 suojelupäällikkö Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
liite K 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-277947
KAA 7/2019 vp TaV 03.12.2019 suojelupäällikkö Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
liite L 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277869
KAA 7/2019 vp TaV 03.12.2019 biologi, filosofian tohtori Paavo Hellstedt Asiantuntijalausunto
liite M 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
veroasiantuntija
Saara
Hietanen
Finnwatch ry
liite
porotalousneuvoja
Marja
Anttonen
Paliskuntain yhdistys
liite
koordinaattori
Mikko
Keinonen
Pro Järvi-Suomi ry
liite
professori
Olli
Tahvonen
Helsingin yliopisto
liite
tutkijatohtori
Matti
Ylönen
Helsingin yliopisto
liite
filosofian tohtori
Jaakko
Leppänen
Helsingin yliopisto
liite
professori
Ismo
Pölönen
Itä-Suomen yliopisto
liite
erikoistutkija
Ismo
Björn
Itä-Suomen yliopisto
liite
diplomi-insinööri, toimitusjohtaja
Leif
Ramm-Schmidt
liite
suojelupäällikkö
Jouni
Nissinen
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
biologi, filosofian tohtori
Paavo
Hellstedt
liite
Estyneenä poissa oli: 
professori
Martti
Koskenniemi
Merkittiin, että asiantuntijoita kuultaessa kokous oli hetken aikaa päätösvaltainen. Kuulemisen päättyessä kokous ei ollut päätösvaltainen. 
Merkittiin, että puheenjohtaja Vartiainen poistui kokouksesta ja tilapäinen puheenjohtaja Väätäinen ryhtyi johtamaan puhetta.  
Valiokunta päätti pyytää kirjallisen lausunnon: tutkijatohtori Pekka Niemelä, Itä-Suomen yliopisto. 
6
Muut asiat
Talousvaliokunnan delegaatio vakaus- ja kasvusopimuksen artiklan 13. mukaiseen kokoukseen 18.-19.2.2020. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 4.12.2019 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 4.5.2020 16.54