Pöytäkirja
TaVP
37
2020 vp
Talousvaliokunta
Keskiviikko 13.5.2020 klo 11.00—13.00
Läsnä
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
jäsen
Mari
Holopainen
vihr (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Pia
Kauma
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd () (3 osittain)
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Janne
Sankelo
kok () (3 osittain)
jäsen
Veikko
Vallin
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
varajäsen
Anders
Adlercreutz
r (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
varajäsen
Heikki
Vestman
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä
Hallituksen esitys
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19-takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19-takuurahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Talousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 12/2020 vp - U 9/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion sivulla 6 olevan toisen kappaleen osalta vielä julkistamattomien tietojen takia. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Suomen ilmastopaneeli, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Climate Leadership Coalition ry, Bioenergia ry, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, pääsihteeri Petteri Taalas, World Meteorological Organization, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Metsäteollisuus ry, Bioenergia ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen Kiertovoima ry - KIVO, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomen Yrittäjät ry, toimitusjohtaja Otto Lehtipuu, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, Olli Pyyhtilä. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ja pankkien vakavaraisuusasetuksen muutosehdotus COVID-19 pandemian vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: valtiovarainministeriö, Finanssivalvonta, Rahoitusvakausvirasto, Finanssiala ry, Suomen Pankki, professori Antti Ripatti, professori Vesa Puttonen. 
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 14.5.2020 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 17.6.2020 5.54