Pöytäkirja
TaVP
38
2020 vp
Talousvaliokunta
Torstai 14.5.2020 klo 12.00—14.00
Läsnä
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Mari
Holopainen
vihr (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (1, 2, 4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Janne
Sankelo
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Joakim
Strand
r (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Hussein
al-Taee
sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Veikko
Vallin
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
varajäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
varajäsen
Joonas
Könttä
kesk
varajäsen
Jussi
Saramo
vas (1, 2) (3 osittain)
varajäsen
Heikki
Vestman
kok (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
varajäsen
Ville
Vähämäki
ps (1, 2) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302080
HE 67/2020 vp TaV 14.05.2020 johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302078
HE 67/2020 vp TaV 14.05.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
liite B 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
valtiosihteeri
Ville
Kopra
ylijohtaja
Ilona
Lundström
työ- ja elinkeinoministeriö
johtava asiantuntija
Timo
Kaisanlahti
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
liite
Estyneinä poissa olivat: 
työministeri
Tuula
Haatainen
työ- ja elinkeinoministeriö
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 
Merkittiin, että asiakohdan aikana päätösvalta menetettiin. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
HE 53/2020 vp TaV 14.05.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 4
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
5
Toissijaisuusasioiden lista
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. Saapunut: TS 14/2020 vp, määräaika 17.6.2020. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 19.5.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 15.5.2020 14.24