Viimeksi julkaistu 30.5.2022 15.42

Pöytäkirja TaVP 60/2022 vp Talousvaliokunta Keskiviikko 25.5.2022 klo 11.00—12.55

Läsnä
puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen kok varapuheenjohtaja Hanna Kosonen kesk jäsen Atte Harjanne vihr (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Mari Holopainen vihr jäsen Eeva Kalli kesk jäsen Pia Kauma kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Matias Mäkynen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Raimo Piirainen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Sakari Puisto ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Minna Reijonen ps (3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Joakim Strand r (1, 2, 3, 4, 5, 6) (6 osittain) jäsen Hussein al-Taee sd (4, 5) (6 osittain) jäsen Veikko Vallin ps jäsen Tuula Väätäinen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Johannes Yrttiaho vas (3, 4, 5) (6 osittain) varajäsen Hilkka Kemppi kesk (5) (4, 6 osittain) varajäsen Juha Mäenpää ps (1, 2) (3 osittain) 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Lauri Tenhunen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 60/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 50/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-18429
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 24.5.2022 jaetun lausuntoluonnoksen. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 6. kappaleen 2. virkkeen loppuun lisättiin: ”ja painottaa, että Suomen tavoitteena tulee olla talvimerenkulusta koituvien lisäkustannusten huomioiminen. Logistinen sijaintimme tuo kuljetuksiin omat erityispiirteensä. Muuttunut turvallisuustilanne edellyttää myös huoltovarmuuden turvaamista kaikissa olosuhteissa.” 

Ed. Vallin ehdotti ed. Reijosen ja Puiston kannattamana, että lausunto saisi eriävästä mielipiteestä ilmenevän sisällön. Äänestyksessä Vallinin ehdotuksesta lausuntoluonnosta vastaan lausuntoluonnos voitti äänin 11—3 (1 tyhjä). 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ps 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-20883
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
liite A 4

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 37/2022 vp

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry, Suomen yrittäjät ry, Kuluttajatutkimuskeskus, Suomen kestävän kehityksen toimikunta. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

Hallituksen esitysHE 36/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28966
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28815
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 johtaja Pekka Ripatti, Energiavirasto Asiantuntijalausunto
liite B 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-28816
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 johtaja Pekka Ripatti, Energiavirasto Asiantuntijalausunto
liite C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24627
HE 36/2022 vp TaV 17.05.2022 johtava asiantuntija Kati Ruohomäki, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
liite D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28569
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 ekonomisti Petteri Haveri, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
liite E 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-28624
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 ekonomisti Petteri Haveri, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
liite F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28625
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 energia- ja päästökauppa-asiantuntija Heikki Vierimaa, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
liite G 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-28626
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 energia- ja päästökauppa-asiantuntija Heikki Vierimaa, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
liite H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28817
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 johtaja, kestävä kehitys Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
liite I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28818
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 asiantuntija Tuomas Tikka, Kemianteollisuus ry Asiantuntijalausunto
liite J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28820
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 toimitusjohtaja Kai Merivuori, Sahateollisuus ry Asiantuntijalausunto
liite K 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-28984
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 toimitusjohtaja Kai Merivuori, Sahateollisuus ry Asiantuntijalausunto
liite L 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28651
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 hallituksen varajäsen Juha Erkkilä, Metallinjalostajat ry Asiantuntijalausunto
liite M 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-28652
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 hallituksen varajäsen Juha Erkkilä, Metallinjalostajat ry Asiantuntijalausunto
liite N 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24979
HE 36/2022 vp TaV 17.05.2022 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
liite O 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24977
HE 36/2022 vp TaV 17.05.2022 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
liite P 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28627
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 Suomen sähkönkäyttäjät ry Asiantuntijalausunto
liite Q 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-26607
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
liite R 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-22647
HE 36/2022 vp TaV 17.05.2022 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
liite S 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28821
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Asiantuntijalausunto
liite T 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28822
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
liite U 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28568
HE 36/2022 vp TaV 25.05.2022 asiantuntija Samuli Puroila, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
liite V 6

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • johtava asiantuntija Juho Korteniemi työ- ja elinkeinoministeriö
 • johtaja Pekka Ripatti Energiavirastoliite
 • asiantuntija Tiia Jyräsalo Energiavirasto
 • johtava asiantuntija Kati Ruohomäki Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • ekonomisti Petteri Haveri Energiateollisuus ryliite
 • energia- ja päästökauppa-asiantuntija Heikki Vierimaa Metsäteollisuus ryliite
 • johtaja, kestävä kehitys Helena Soimakallio Teknologiateollisuus ryliite
 • asiantuntija Tuomas Tikka Kemianteollisuus ryliite
 • toimitusjohtaja Kai Merivuori Sahateollisuus ryliite
 • hallituksen varajäsen Juha Erkkilä Metallinjalostajat ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Kilpailu- ja kuluttajavirastoliite
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATTliite
 • Suomen sähkönkäyttäjät ryliite
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite
 • WWF Suomiliite
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUTliite
 • Suomen ilmastopaneeliliite
 • Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitraliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Climate Leadership Coalition ry

Kutsuttuna poissa oli: 

 • Helsinki Graduate School of Economics

Merkittiin, että asiakohdan aikana päätösvalta menetettiin.  

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 27.5.2022 klo 11.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Lauri 
Tenhunen