Viimeksi julkaistu 9.6.2022 10.51

Pöytäkirja TaVP 67/2022 vp Talousvaliokunta Keskiviikko 8.6.2022 klo 11.00—12.55

Läsnä
puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen kok varapuheenjohtaja Hanna Kosonen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) (6 osittain) jäsen Atte Harjanne vihr (3, 4, 5, 7, 8) (6 osittain) jäsen Mari Holopainen vihr (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Hannu Hoskonen kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Eeva Kalli kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Matias Mäkynen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Raimo Piirainen sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Minna Reijonen ps jäsen Janne Sankelo kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Hussein al-Taee sd (3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Veikko Vallin ps jäsen Tuula Väätäinen sd jäsen Johannes Yrttiaho vas (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) varajäsen Kai Mykkänen kok (3) (4, 5, 6 osittain) varajäsen Juha Mäenpää ps (1, 2, 7, 8) (6 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Teija Miller  valiokuntaneuvos Lauri Tenhunen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 37/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31566
U 37/2022 vp TaV 08.06.2022 Suomen kestävän kehityksen toimikunta Asiantuntijalausunto
liite A 3
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-28245
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviksi
liite B 3

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Suomen kestävän kehityksen toimikuntaliite

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 22/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 28/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 20/2022 vp

Valiokunta päätti pyytää lisäselvityksen: valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö. 

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (KOM(2022) 71 lopullinen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 35/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-31215
U 35/2022 vp TaV 07.06.2022 professori Veikko Vahtera Asiantuntijalausunto
liite A 5
Lisäselvitys EDK-2022-AK-31216
U 35/2022 vp TaV 07.06.2022 professori Seppo Villa Asiantuntijalausunto
liite B 5

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • professori Veikko Vahtera liite
 • professori Seppo Villa liite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31241
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31390
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
liite B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31239
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 tekninen asiantuntija Heli Hyvärinen, Energiavirasto Asiantuntijalausunto
liite C 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-31240
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 tekninen asiantuntija Heli Hyvärinen, Energiavirasto Asiantuntijalausunto
liite D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31391
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 ilmastopanelisti Antti Arasto, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
liite E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31481
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 professori Esa Vakkilainen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Asiantuntijalausunto
liite F 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-31428
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 professori Esa Vakkilainen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Asiantuntijalausunto
liite G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31393
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 toimialapäällikkö Tage Fredriksson, Bioenergia ry Asiantuntijalausunto
liite H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31394
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 johtava asiantuntija Janne Peljo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
liite I 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-31395
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 johtava asiantuntija Janne Peljo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
liite J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31396
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 edunvalvontajohtaja Ari Herrala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
liite K 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-31397
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 edunvalvontajohtaja Ari Herrala, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
liite L 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31398
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 Public Affairs Manager Mattias Hellström, Neste Oyj Asiantuntijalausunto
liite M 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-31399
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 Public Affairs Manager Mattias Hellström, Neste Oyj Asiantuntijalausunto
liite N 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31401
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 toimitusjohtaja Petri Appel, North European Oil Trade Oy Asiantuntijalausunto
liite O 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-31402
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 toimitusjohtaja Petri Appel, North European Oil Trade Oy Asiantuntijalausunto
liite P 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32025
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 toimitusjohtaja Saara Kujala, Nordic Ren-Gas Oy Asiantuntijalausunto
liite Q 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-32026
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 toimitusjohtaja Saara Kujala, Nordic Ren-Gas Oy Asiantuntijalausunto
liite R 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31407
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 Public Affairs Director Ville Hulkkonen, St1 Nordic Oy Asiantuntijalausunto
liite S 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31408
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
liite T 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31409
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 BIOS-tutkimusyksikkö Asiantuntijalausunto
liite U 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31429
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 Climate Leadership Coalition ry Asiantuntijalausunto
liite V 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31410
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto
liite W 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31411
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
liite X 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31412
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 Autoalan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
liite Y 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31413
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
liite Z 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31414
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
liite Å 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31415
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
liite Ä 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31444
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta Asiantuntijalausunto
liite Ö 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31416
HE 85/2022 vp TaV 08.06.2022 P2X Solutions Asiantuntijalausunto
liite AA 6

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • erityisasiantuntija Harri Haavisto työ- ja elinkeinoministeriö
 • ympäristöneuvos Magnus Cederlöf ympäristöministeriöliite
 • tekninen asiantuntija Heli Hyvärinen Energiavirastoliite
 • ilmastopanelisti Antti Arasto Suomen ilmastopaneeliliite
 • professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUTliite
 • toimialapäällikkö Tage Fredriksson Bioenergia ryliite
 • johtava asiantuntija Janne Peljo Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • edunvalvontajohtaja Ari Herrala Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryliite
 • Public Affairs Manager Mattias Hellström Neste Oyjliite
 • toimitusjohtaja Petri Appel North European Oil Trade Oyliite
 • toimitusjohtaja Saara Kujala Nordic Ren-Gas Oyliite
 • Public Affairs Director Ville Hulkkonen St1 Nordic Oyliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • BIOS-tutkimusyksikköliite
 • Climate Leadership Coalition ryliite
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oyliite
 • Suomen Yrittäjät ryliite
 • Autoalan Keskusliitto ryliite
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • Suomen Biokierto ja Biokaasu ryliite
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite
 • Suomen Osuuskauppojen Keskuskuntaliite
 • P2X Solutionsliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy

Valiokunta päätti pyytää kirjallisen lausunnon: valtiovarainministeriö. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 9.6.2022 klo 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Teija 
Miller 
Valiokuntaneuvos 
Lauri 
Tenhunen