Pöytäkirja
TrVP
1
2019 vp
Tarkastusvaliokunta
Torstai 2.5.2019 klo 15.00—15.05
Läsnä
ikäpuheenjohtaja
Esko
Kiviranta kesk (pj 1—4)
puheenjohtaja
Maria
Ohisalo
vihr (pj 5—10)
varapuheenjohtaja
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Sari
Tanus
kd
jäsen
Sofia
Vikman
kok
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
1
Avaus
Valiokunnan iältään vanhin jäsen, edustaja Esko Kiviranta, avasi kokouksen. 
2
Nimenhuuto
Merkittiin saapuneeksi ote eduskunnan päätöspöytäkirjasta 2.5.2019, jossa luetellaan tarkastusvaliokuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet, liite A 2. 
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
3
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
4
Valiokunnan puheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti ilman vaalia valita puheenjohtajakseen ed. Johannes Yrttiahon esityksestä ed. Maria Ohisalon. 
5
Puheenjohtajan tehtävien vastaanottaminen
Puheenjohtaja Ohisalo ryhtyi johtamaan kokousta. 
6
Valiokunnan varapuheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti vastaavalla menettelytavalla valita varapuheenjohtajakseen ed. Raimo Piiraisen esityksestä ed. Pia Viitasen. 
7
Valiokunnan sihteerit
Ilmoitettiin, että kansliatoimikunta on määrännyt 30.9.2019 saakka tarkastusvaliokunnan sihteeriksi valiokuntaneuvos Nora Grönholmin ja apulaissihteeriksi valiokuntaneuvos Heidi Silvennoisen (KTKPL 4/2019, 3 §). 
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
10
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Ohisalo päätti kokouksen kello 15.05. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
Viimeksi julkaistu 3.5.2019 9:48