Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.14

Pöytäkirja TrVP 1/2020 vp Tarkastusvaliokunta Torstai 6.2.2020 klo 12.30—13.00

Läsnä
puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto vihr varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen sd jäsen Katja Hänninen vas jäsen Marko Kilpi kok (3 osittain, 4, 5, 6, 7, 8, 9) jäsen Pauli Kiuru kok jäsen Esko Kiviranta kesk jäsen Veijo Niemi ps jäsen Johanna Ojala-Niemelä sd jäsen Päivi Räsänen kd jäsen Sebastian Tynkkynen ps (1, 2, 3 osittain) jäsen Pia Viitanen sd (3 osittain, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  
Sihteerit
valiokuntaneuvos Nora Grönholm  valiokuntaneuvos Heidi Silvennoinen  tarkastusneuvos Arto Mäkelä  tutkija Tallamaria Maunu  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valiokunnan kevään toimintasuunnitelma

Keskusteltiin kevään toiminnasta ja aikataulusta. 

4.  Valiokunnan matka

Keskusteltiin valiokunnan Eurooppa-matkan kohteesta, teemoista ja ajankohdasta. Päätettiin matkan ajankohdaksi 7.-10.9.2020. 

5.  Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019

KertomusK 18/2019 vp

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Asiantuntijoiksi kutsutaan Valtiontalouden tarkastusvirasto, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Suomen Kuntaliitto. 

6.  Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019

KertomusK 20/2019 vp

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Asiantuntijoiksi kutsutaan Valtiontalouden tarkastusvirasto, Talouspolitiikan arviointineuvosto, Suomen Pankki, valtiovarainministeriö, Etla, Palkansaajien tutkimuslaitos ja Pellervon taloustutkimus PTT. 

7.  Valiokunnalle saapuneet e-julkaisut

Merkittiin tiedoksi Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2020 Perustoimeentulotuen siirto Kelalle: Toimeenpanon vaikutusten arvioinnin merkitys lainvalmistelussa. 

8.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

9.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 11.2.2020 klo 12.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Nora 
Grönholm