Pöytäkirja
TrVP
1
2020 vp
Tarkastusvaliokunta
Torstai 6.2.2020 klo 12.30—13.00
Läsnä
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
varapuheenjohtaja
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Marko
Kilpi
kok (3 osittain, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Päivi
Räsänen
kd
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps (1, 2, 3 osittain)
jäsen
Pia
Viitanen
sd (3 osittain, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
tarkastusneuvos
Arto
Mäkelä
tutkija
Tallamaria
Maunu
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokunnan kevään toimintasuunnitelma
Keskusteltiin kevään toiminnasta ja aikataulusta. 
4
Valiokunnan matka
Keskusteltiin valiokunnan Eurooppa-matkan kohteesta, teemoista ja ajankohdasta. Päätettiin matkan ajankohdaksi 7.-10.9.2020. 
5
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019
Kertomus
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Asiantuntijoiksi kutsutaan Valtiontalouden tarkastusvirasto, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Suomen Kuntaliitto. 
6
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019
Kertomus
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Asiantuntijoiksi kutsutaan Valtiontalouden tarkastusvirasto, Talouspolitiikan arviointineuvosto, Suomen Pankki, valtiovarainministeriö, Etla, Palkansaajien tutkimuslaitos ja Pellervon taloustutkimus PTT. 
7
Valiokunnalle saapuneet e-julkaisut
Merkittiin tiedoksi Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2020 Perustoimeentulotuen siirto Kelalle: Toimeenpanon vaikutusten arvioinnin merkitys lainvalmistelussa. 
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 11.2.2020 klo 12.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
Viimeksi julkaistu 11.2.2020 13.15