Viimeksi julkaistu 31.5.2021 22.04

Pöytäkirja TrVP 1/2021 vp Tarkastusvaliokunta Keskiviikko 10.2.2021 klo 11.30—11.50

Läsnä
puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto vihr varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen sd jäsen Katja Hänninen vas jäsen Marko Kilpi kok (3, 4, 5, 6) jäsen Pauli Kiuru kok jäsen Esko Kiviranta kesk (3, 4, 5, 6) jäsen Veijo Niemi ps jäsen Päivi Räsänen kd jäsen Sebastian Tynkkynen ps jäsen Pia Viitanen sd varajäsen Kimmo Kiljunen sd (3, 4, 5, 6) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Nora Grönholm  valiokuntaneuvos Heidi Silvennoinen  tarkastusneuvos  Arto Mäkelä  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito

Valiokunnan oma asiaO 4/2021 vp

Päätettiin aloittaa asian käsittely valiokunnan omana asiana.Valiokunta tulee selvittämään sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä hyvän hallinnon periaatteiden ja asiaa koskevien säännösten noudattamista Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoidossa.Valiokunta keskusteli asiassa etenemisestä ja kuultavista asiantuntijoista. Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman, jonka mukaan asiantuntijoita tullaan kuulemaan eduskunnan hallinnosta, sisäisestä tarkastuksesta ja tilintarkastuksesta, valtiovarain controller-toiminnosta, valtiovarainministeriöstä ja Valtiontalouden tarkastusvirastosta. Asiantuntijasuunnitelmaa päivitetään valiokunnan tietotarpeiden mukaan myöhemmin.Valiokunta pyytää lisäksi tarkastusvirastolta kirjallisen asiantuntijalausunnon, joka sisältää kuvauksen riskienhallinnasta ja VTV:n sisäisen valvonnan järjestämisestä taloushallinnossa, taloushallinnon prosesseista ja vastuista, sisäisen tarkastajan tehtävän kuvauksen ja toiminnan sekä matkustamista koskevat prosessit koskien niin virkamiehiä kuin pääjohtajaa (kuten matkamääräykset, matkalaskut, hyväksymiset) ja lisäksi erinäisiä tietoja pääjohtajan matkakuluista. 

4.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

KertomusK 15/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348429
K 15/2020 vp TrV 10.02.2021 apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
A 4

Hyväksyttiin etäkokouksissa tehdyt toimet: 4.2.2021 asiantuntijasuunnitelman esittely 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialiite

5.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous on tämän kokouksen jälkeen klo 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Nora 
Grönholm