Pöytäkirja
TrVP
100
2018 vp
Tarkastusvaliokunta
Tiistai 19.2.2019 klo 12.30—13.30
Läsnä
varapuheenjohtaja
Olavi
Ala-Nissilä
kesk (pj. 4 osittain, 5, 6)
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Johanna
Karimäki
vihr
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Eero
Lehti
kok (tilapäinen pj 1, 2, 3, 4 osittain)
jäsen
Maria
Lohela
liik
jäsen
Eero
Reijonen
kesk
jäsen
Päivi
Räsänen
kd
jäsen
Kaj
Turunen
kok (4 osittain)
jäsen
Pia
Viitanen
sd (1, 2, 3, 4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
ylitarkastaja
Arto
Mäkelä
ylitarkastaja
Anne
Kalliomäki
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Kokouksen puheenjohtaja
Merkittiin, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä osallistumaan kokoukseen, valiokunnan vanhin jäsen ed. Eero Lehti ryhtyi johtamaan kokousta. 
4
Hallituksen vuosikertomus 2017
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Kertomus
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-186455
Hallituksen vuosikertomus 2017 Liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-186459
Hallituksen vuosikertomus 2017 Liite 2 Tilinpäätöslaskelmat
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-186465
Hallituksen vuosikertomus 2017 Liite 3Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-186466
Hallituksen vuosikertomus 2017 Liite 4 Valtion yhtiöomistus
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-246726
K 11/2018 vp TrV 19.02.2019 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 20.2.2019 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
Viimeksi julkaistu 25.3.2019 12.39