Pöytäkirja
TrVP
102
2018 vp
Tarkastusvaliokunta
Tiistai 26.2.2019 klo 12.30—13.15
Läsnä
puheenjohtaja
Eero
Heinäluoma
sd
varapuheenjohtaja
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Johanna
Karimäki
vihr
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Eero
Lehti
kok (4 osittain, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Maria
Lohela
liik
jäsen
Eero
Reijonen
kesk
jäsen
Päivi
Räsänen
kd
jäsen
Kaj
Turunen
kok (4 osittain, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Pia
Viitanen
sd
varajäsen
Tapani
Tölli
kesk (4 osittain, 5, 6, 7, 8)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
ylitarkastaja
Arto
Mäkelä
ylitarkastaja
Anne
Kalliomäki
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Apulaispääsihteerin lausuntopyyntö valiokuntien sihteerimääräyksistä
Esityslistan liite EDK-2019-AK-248273
Lausuntopyynto_TRV_sihteerimaaraykset_vaalitaite.pdf
liite A 3
Merkittiin saapuneeksi apulaispääsihteerin lausuntopyyntö valiokunnan sihteerimääräyksistä, liite A 3. 
Päätettiin puoltaa apulaispääsihteerin 21.2.2019 päivättyä ehdotusta määrätä 30.9.2019 saakka tarkastusvaliokunnan sihteeriksi valiokuntaneuvos Nora Grönholm ja apulaissihteeriksi valiokuntaneuvos Heidi Silvennoinen. 
4
Hallituksen vuosikertomus 2017
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Kertomus
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-186455
Hallituksen vuosikertomus 2017 Liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-186459
Hallituksen vuosikertomus 2017 Liite 2 Tilinpäätöslaskelmat
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-186465
Hallituksen vuosikertomus 2017 Liite 3Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-186466
Hallituksen vuosikertomus 2017 Liite 4 Valtion yhtiöomistus
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-248279
Hallituksen vuosikertomus 2017
luonnos 26.2.2019 A 4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleeseen 94 b lisättiin lause: ”Valiokunta ei pidä ministeriön lausuntoa riittävänä valiokunnan aikaisempien kannanottojen toteuttamiseksi.” 
Kappaleen 94 b viimeiseen virkkeeseen lisätiin sana ”edelleen”. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtion vuokrajärjestelmän toimivuuden arviointi
Valiokunnan oma asia
O 11/2018 vp
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valiokunnalle saapuneet e-julkaisut
Merkittiin tiedoksi Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 4/2019 Keskitetyt ICT-palvelut ja -hankinnat. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 6.3.2019 klo 11.30 (tarvittaessa). Muutoin tarkastusvaliokunta kokoontuu seuraavan kerran valtiopäivillä 2019 huhti-toukokuussa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
Viimeksi julkaistu 27.2.2019 9:54