Pöytäkirja
TrVP
17
2020 vp
Tarkastusvaliokunta
Torstai 10.9.2020 klo 12.30—13.00
Läsnä
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
varapuheenjohtaja
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk (6, 7, 8, 9, 10) (5 osittain)
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd (6, 7, 8, 9, 10) (5 osittain)
jäsen
Päivi
Räsänen
kd
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Pia
Viitanen
sd (6, 7, 8, 9, 10) (5 osittain)
varajäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (6, 7, 8, 9, 10) (5 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että eduskunta hyväksyi 10.6.2020 ed. Anu Vehviläisen vapautuspyynnön tarkastusvaliokunnan varajäsenyydestä. 
Merkittiin, että eduskunta 11.6.2020 valitsi ed. Hanna-Leena Mattilan valiokunnan varajäseneksi. 
4
Syksyn toimintasuunnitelma ja toimintatavat
Hyväksyttiin epävirallisessa etäkokouksessa 8.9.2020 esitetyt syksyn toimintasuunnitelma ja toimintatavat. 
5
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019
Kertomus
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-290025
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019
A 5
Hyväksyttiin etäkokouksessa 9.9.2020 tehdyt toimet. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleeseen 39 lisättiin seuraava virke: ”Säästöjä saadaan esimerkiksi digitalisaation hyödyntämisestä sekä ostopalvelujen ja kilpailutusten tehostamisesta.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305786
O 48/2019 vp TrV 04.06.2020 professori Anssi Keinänen Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312636
O 48/2019 vp TrV 10.09.2020 valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311906
O 48/2019 vp TrV 10.09.2020 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311794
O 48/2019 vp TrV 01.09.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311795
O 48/2019 vp TrV 01.09.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311904
O 48/2019 vp TrV 10.09.2020 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311745
O 48/2019 vp TrV 31.08.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311746
O 48/2019 vp TrV 31.08.2020 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311747
O 48/2019 vp TrV 31.08.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311748
O 48/2019 vp TrV 31.08.2020 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311750
O 48/2019 vp TrV 31.08.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
K 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311751
O 48/2019 vp TrV 31.08.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
L 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312313
O 48/2019 vp TrV 10.09.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
M 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311752
O 48/2019 vp TrV 31.08.2020 Lainsäädännön arviointineuvosto Asiantuntijalausunto
N 6
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita Keinänen ja Pajuoja etäkuulemisessa 3.6.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
professori
Anssi
Keinänen
liite
OTT, tutkimusjohtaja
Jussi
Pajuoja
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtioneuvoston kanslia
liite
ulkoministeriö
liite
sisäministeriö
liite
oikeusministeriö
liite
puolustusministeriö
liite
valtiovarainministeriö
liite
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
maa- ja metsätalousministeriö
liite
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
ympäristöministeriö
liite
Lainsäädännön arviointineuvosto
liite
7
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, puolustusvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, tiedusteluvalvontavaliokuntaan, tulevaisuusvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunnon määräaika: 16.10.2020. 
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 15/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Tiedusteluvalvontavaliokunnan lausunto TiVL 1/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 17/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta keskusteli asian käsittelystä. 
8
Valiokunnalle saapuneet e-julkaisut
Merkittiin tiedoksi Valtiontalouden tarkastusviraston 
- tarkastuskertomus 6/2020 Euroopan sosiaalirahaston hankerahoituksen myöntö, kohdentaminen ja seuranta ohjelmakaudella 2014–2020  
- tarkastuskertomus 7/2020: Työvoimapalvelujen tarjonta ja uudistukset 2015–2019  
- tarkastuskertomus 9/2020: Finanssipolitiikan ja työllisyyspolitiikan yhteensovittaminen  
- laillisuustarkastuskertomus 10/2020: Yhteishankintojen toteuttaminen. 
9
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous 15.9.2020 klo 12.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
Viimeksi julkaistu 15.9.2020 13.22