Pöytäkirja
TrVP
2
2019 vp
Tarkastusvaliokunta
Tiistai 18.6.2019 klo 15.15—15.20
Läsnä
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr (pj 5, 6, 7, 8, 9)
varapuheenjohtaja
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk (6, 7, 8, 9)
jäsen
Veijo
Niemi
ps (pj 1, 2, 3, 4)
jäsen
Päivi
Räsänen
kd
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Pia
Viitanen
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
ylitarkastaja
Anne
Kalliomäki
1
Avaus
Kokouksen iältään vanhin jäsen, ed. Veijo Niemi, avasi kokouksen. 
2
Nimenhuuto
Esityslistan liite EDK-2019-AK-255926
Tarkastusvaliokunta_jasenet_180619.pdf
Liite A 2
Merkittiin tiedoksi ote eduskunnan päätöspöytäkirjasta 18.6.2019, jossa luetellaan tarkastusvaliokuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet, liite A 2. 
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
3
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
4
Valiokunnan puheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti ilman vaalia valita puheenjohtajakseen ed. Merja Mäkisalo-Ropposen ehdottamana ed. Outi Alanko-Kahiluodon. 
5
Puheenjohtajan tehtävien vastaanotto
Puheenjohtaja Alanko-Kahiluoto ryhtyi johtamaan kokousta. 
6
Valiokunnan varapuheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti vastaavalla menettelytavalla valita varapuheenjohtajakseen ed. Pia Viitasen ehdotuksesta ed. Merja Mäkisalo-Ropposen. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 5.9.2019 klo 12.30. 
9
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Alanko-Kahiluoto päätti kokouksen klo 15.20. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
Viimeksi julkaistu 19.6.2019 10:51