Pöytäkirja
TrVP
4
2020 vp
Tarkastusvaliokunta
Torstai 13.2.2020 klo 12.30—13.40
Läsnä
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
varapuheenjohtaja
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd (3 osittain, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Marko
Kilpi
kok (3 osittain, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk (3 osittain, 4 osittain)
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd (3 osittain, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Päivi
Räsänen
kd (1, 2, 3, 4 osittain)
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Pia
Viitanen
sd (3 osittain, 4, 5, 6, 7)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 6 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283918
K 18/2019 vp TrV 13.02.2020 erityisasiantuntija Sari Tasa, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Sari
Tasa
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
johtava lakimies
Katariina
Huikko
Suomen Kuntaliitto
johtava lainsäädäntöasiantuntija
Matti
Vedenkannas
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. Kutsutaan asiantuntijoiksi Helsingin, Lahden ja Nokian kaupungit, Iin kunta sekä KEINO-osaamiskeskus. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
4
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 eduskuntavaaleissa
Kertomus
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
johtava tilintarkastaja
Pontus
Londen
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
5
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa
Kertomus
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
johtava tilintarkastaja
Pontus
Londen
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 18.2.2020 klo 12.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
Viimeksi julkaistu 13.2.2020 15.03