Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.14

Pöytäkirja TrVP 6/2020 vp Tarkastusvaliokunta Keskiviikko 19.2.2020 klo 11.30—12.55

Läsnä
puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto vihr varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen sd jäsen Katja Hänninen vas jäsen Marko Kilpi kok jäsen Pauli Kiuru kok jäsen Esko Kiviranta kesk (1, 2, 3 osittain) jäsen Veijo Niemi ps jäsen Johanna Ojala-Niemelä sd (3 osittain, 4, 5, 6, 7, 8) jäsen Päivi Räsänen kd jäsen Pia Viitanen sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Nora Grönholm  valiokuntaneuvos Heidi Silvennoinen  tutkija Tallamaria Maunu  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019

KertomusK 20/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285517
K 20/2019 vp TrV 19.02.2020 pääsihteeri Seppo Orjasniemi, Talouspolitiikan arviointineuvosto Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-285518
K 20/2019 vp TrV 19.02.2020 pääsihteeri Seppo Orjasniemi, Talouspolitiikan arviointineuvosto Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285520
K 20/2019 vp TrV 19.02.2020 neuvotteleva virkamies Veliarvo Tamminen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
C 3

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • pääsihteeri Seppo Orjasniemi Talouspolitiikan arviointineuvostoliite
  • neuvotteleva virkamies Niina Suutarinen valtiovarainministeriö
  • neuvotteleva virkamies Veliarvo Tamminen valtiovarainministeriöliite
  • erityisasiantuntija Jarkko Kivistö valtiovarainministeriö

4.  Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 29/2018 vp
Valiokunnan lausuntoTrVL 11/2018 vp

Tarkastusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 45/2018 vp

Tarkastusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävien palvelujen riittävyys ja vaikuttavuus

Esityslistan liite EDK-2020-AK-285521
NS_Esitys_ Maunu_190220.pdf
Liite A 6

Keskusteltiin teetettävän tutkimuksen näkökulmista ja rajauksista. 

7.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 20.2.2020 klo 12.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Heidi 
Silvennoinen