Pöytäkirja
TrVP
7
2020 vp
Tarkastusvaliokunta
Torstai 20.2.2020 klo 12.30—14.00
Läsnä
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
varapuheenjohtaja
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Marko
Kilpi
kok (1, 2, 3 osittain)
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk (3 osittain)
jäsen
Veijo
Niemi
ps (1, 2, 3 osittain)
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd (1, 2, 3 osittain)
jäsen
Päivi
Räsänen
kd (1, 2, 3 osittain)
jäsen
Pia
Viitanen
sd (3 osittain, 4, 5, 6 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
tutkija
Tallamaria
Maunu
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285682
K 20/2019 vp TrV 20.02.2020 tutkimusjohtaja Niku Määttänen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286061
K 20/2019 vp TrV 20.02.2020 ennustepäällikkö Janne Huovari, Pellervon taloustutkimus PTT Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286570
K 20/2019 vp TrV 20.02.2020 johtaja Elina Pylkkänen, Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto
C 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
tutkimusjohtaja
Niku
Määttänen
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
liite
johtaja
Elina
Pylkkänen
Palkansaajien tutkimuslaitos
liite
ennustepäällikkö
Janne
Huovari
Pellervon taloustutkimus PTT
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282857
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Perusmuistio
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282858
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Liitemuistio
Tarkastusvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp - E 125/2016. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion "Suomen keskeiset tavoitteet EU:n ja UK:n tulevan suhteen osalta" (VNEUS2020-00106) käsittelyssä. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävien palvelujen riittävyys ja vaikuttavuus
Keskusteltiin teetettävän tutkimuksen näkökulmista ja rajauksista. 
7
Valiokunnalle saapuneet e-julkaisut
Merkittiin tiedoksi Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 2/2020 Nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuus ja etsivän nuorisotyön resurssit ja tehokkuus. 
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 25.2.2020 klo 12.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
Viimeksi julkaistu 21.2.2020 15.33