Pöytäkirja
TuVP
1
2019 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Torstai 2.5.2019 klo 14.20—14.28
Läsnä
ikäpuheenjohtaja
Ilkka
Kanerva (1 - 4)
jäsen
Belaynesh Forsgrén
vihr (varapuheenjohtaja 6 - 10)
jäsen
Harry
Harkimo
liik
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r
(puheenjohtaja 5 - 10)
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Antti
Lindtman
sd
(1 - 7)
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
Maria
Höyssä
1
Avaus (ikäpuheenjohtaja)
Iältään vanhin valiokunnan jäsen, ed. Ilkka Kanerva avasi kokouksen. 
2
Nimenhuuto
Merkittiin saapuneeksi eduskunnan päätöspöytäkirja 2.5.2019, joka sisältää luettelon tulevaisuusvaliokuntaan valituista jäsenistä ja varajäsenistä. 
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
3
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
4
Valiokunnan puheenjohtajan vaali
Ikäpuheenjohtajan ehdotuksesta valiokunta päätti yksimielisesti suorittaa vaalin kädennostoäänestyksellä. Ed. Antti Lindtman ehdotti puheenjohtajaksi ed. Anna-Maja Henrikssonia. Muita ehdotuksia ei tullut. Valiokunta valitsi yksimielisesti ed. Anna-Maja Henrikssonin tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi. 
5
Puheenjohtajan tehtävien vastaanottaminen
Puheenjohtaja Henriksson siirtyi johtamaan kokousta. 
6
Valiokunnan varapuheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta noudattaa varapuheenjohtajan vaalissa samaa menettelytapaa kuin puheenjohtajan vaalissa. Ed. Antti Lindtman nimesi ehdokkaaksi ed. Belaynesh Forsgrénin. Muita ehdokkaita ei nimetty. Valiokunta valitsi yksimielisesti ed. Belaynesh Forsgrénin valiokunnan varapuheenjohtajaksi. 
7
Valiokunnan sihteeri
Ilmoitettiin, että kansliatoimikunta on määrännyt 30.9.2019 saakka tulevaisuusvaliokunnan sihteeriksi valiokuntaneuvos Olli Hietasen. 
8
Muut asiat
Ei muita asioita. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
10
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Henriksson päätti kokouksen kello 14.28. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Viimeksi julkaistu 7.5.2019 17:15