Pöytäkirja
TuVP
11
2020 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Keskiviikko 1.4.2020 klo 9.00—9.55
Läsnä
puheenjohtaja
Joakim
Strand
r
varapuheenjohtaja
Pirkka-Pekka
Petelius
vihr
(etäyhteys)
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
(etäyhteys)
jäsen
Marko
Asell
sd
(etäyhteys)
jäsen
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
(etäyhteys)
jäsen
Mari
Holopainen
vihr (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Katja
Hänninen
vas
(etäyhteys)
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
(etäyhteys)
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
(etäyhteys)
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Antti
Lindtman
sd
(etäyhteys)
jäsen
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
(etäyhteys)
jäsen
Sari
Tanus
kd
(etäyhteys)
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
(etäyhteys)
varajäsen
Niina
Malm
sd
(etäyhteys)
varajäsen
Sofia
Virta
vihr (1, 2) (3 osittain)
(etäyhteys)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
Maria
Höyssä
(etäyhteys)
Valiokunta-avustaja
Ilkka
Turula
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294049
E 61/2019 vp TuV 01.04.2020 EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294050
E 61/2019 vp TuV 01.04.2020 erityisasiantuntija Ilari Valjus, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294051
E 61/2019 vp TuV 01.04.2020 johtaja Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294052
E 61/2019 vp TuV 01.04.2020 ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva Furman, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294053
E 61/2019 vp TuV 01.04.2020 johtava tutkija Tuula Helne, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294054
E 61/2019 vp TuV 01.04.2020 pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294055
E 61/2019 vp TuV 01.04.2020 pääsihteeri Tuija Rimmi, Edistyksellinen tiedeliitto ry Asiantuntijalausunto
G 3
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
EU-erityisasiantuntija
Johanna
Kentala-Lehtonen
valtioneuvoston kanslia
liite
budjettineuvos
Johanna
von Knorring
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Ilari
Valjus
valtiovarainministeriö
liite
johtaja
Erja
Heikkinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja
Eeva
Furman
Suomen ympäristökeskus
liite
johtava tutkija
Tuula
Helne
Kansaneläkelaitos
liite
pääjohtaja
Heikki
Mannila
Suomen Akatemia
liite
pääsihteeri
Tuija
Rimmi
Edistyksellinen tiedeliitto ry
liite
4
Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 - 2023
Valiokunnan oma asia
O 5/2019 vp
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294090
Koronaasiantuntijasuunnitelma_Liite 1_010420.pdf
A 4
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294091
asiantuntijalausunnot_Liite 2_010420.pdf
B 4
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294092
FuturesPlatform_Liite 3_010420.pdf
C 4
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294093
Koronajateknologia_Liite 4_010420.pdf
D 4
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294094
Ennakoinninarviointi_Liite 5_010420.pdf
E 4
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294095
Teknologiajakeke_Liite 6_010420.pdf
F 4
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294096
Teknologiajaetiikka_Liite 7_010420.pdf
G 4
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294097
Yhteenvetohankkeista_2020_010420.pdf
H 4
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Sihteerin laatimat liiteasiakirjat. 
Valiokunta käynnistää seuraavat selvityshankkeet: 1. Teknologian rooli koronapandemian aikana ja koronapandemian vaikutus teknologian kehitykseen 2. Futures Platform –tulevaisuuskartta koronapandemian yhteiskunnallisista seurauksista 3. Ennakoinnin onnistumisen arviointi sekä ennakointitiedon seurannan ja hyödyntämisen kehittäminen 4. Hyvinvointiyhteiskunnan reunaehdot 5. Teknologian mahdollisuudet ja uhat kestävän kehityksen edistämisessä 6. Eettiset kysymykset teknologiakehityksen ja kestävän kehityksen kohdatessa 7. Arvonlisäperusteinen ulkomaankaupan tilastointi 
Valiokunta julkaisee selvityshankkeista lehdistötiedotteen. 
Valiokunta kuulee asiantuntijoita aiheesta "Koronapandemian yhteiskunnalliset vaikutukset" sihteerin laatiman asiantuntijasuunnitelman mukaan ja tarvittaessa päivittää suunnitelmaa. Valiokunta järjestää huhtikuun lopulla teemaan liittyvän julkisen etäkuulemisen. Lisäksi valiokunta julkaisee raportin asiantuntijakuulemisten keskeisistä sisällöistä. Liitteet A 4 ja H 4.  
Koronapandemiasta johtuvan poikkeustilan jälkeen valiokunta tulee ehdottamaan eduskunnalle palautekyselyä kokemuksista liittyen etäkokouksiin ja -työskentelyyn. Saadun palautteen avulla voidaan paremmin varautua vastaaviin tilanteisiin.  
Valiokunta pilotoi vaalikauden aikana tekoälyä ja virtuaalitodellisuutta omassa toiminnassaan. 
Sihteeri selvittää tulevaisuusvaliokuntien maailmankokouksen (O79/2019 vp) järjestämistä jo syyskaudella 2021 kevätkauden 2022 sijaan. 
5
Muut asiat
Ei muita asioita. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 29.4.2020 kello 09.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Viimeksi julkaistu 3.4.2020 12.18