Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.06

Pöytäkirja TuVP 11/2020 vp Tulevaisuusvaliokunta Keskiviikko 1.4.2020 klo 9.00—9.55

Läsnä
puheenjohtaja Joakim Strand varapuheenjohtaja Pirkka-Pekka Petelius vihr  (etäyhteys) jäsen Pekka Aittakumpu kesk  (etäyhteys) jäsen Marko Asell sd (etäyhteys) jäsen Hannakaisa Heikkinen kesk (etäyhteys) jäsen Mari Holopainen vihr (5, 6) (4 osittain) jäsen Katja Hänninen vas (etäyhteys) jäsen Ville Kaunisto kok (etäyhteys) jäsen Pasi Kivisaari kesk (etäyhteys) jäsen Ari Koponen ps jäsen Antti Lindtman sd (etäyhteys) jäsen Merja Mäkisalo-Ropponen sd jäsen Kristiina Salonen sd (etäyhteys) jäsen Sari Tanus kd (etäyhteys) jäsen Sinuhe Wallinheimo kok (etäyhteys) varajäsen Niina Malm sd (etäyhteys) varajäsen Sofia Virta vihr (1, 2) (3 osittain) (etäyhteys) 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Olli Hietanen  
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
Maria Höyssä (etäyhteys) 
Valiokunta-avustaja
Ilkka Turula 

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019

Valtioneuvoston E-selvitysE 61/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294049
E 61/2019 vp TuV 01.04.2020 EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294050
E 61/2019 vp TuV 01.04.2020 erityisasiantuntija Ilari Valjus, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294051
E 61/2019 vp TuV 01.04.2020 johtaja Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294052
E 61/2019 vp TuV 01.04.2020 ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva Furman, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294053
E 61/2019 vp TuV 01.04.2020 johtava tutkija Tuula Helne, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294054
E 61/2019 vp TuV 01.04.2020 pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294055
E 61/2019 vp TuV 01.04.2020 pääsihteeri Tuija Rimmi, Edistyksellinen tiedeliitto ry Asiantuntijalausunto
G 3

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen valtioneuvoston kanslialiite
  • budjettineuvos Johanna von Knorring valtiovarainministeriö
  • erityisasiantuntija Ilari Valjus valtiovarainministeriöliite
  • johtaja Erja Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriöliite
  • ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva Furman Suomen ympäristökeskusliite
  • johtava tutkija Tuula Helne Kansaneläkelaitosliite
  • pääjohtaja Heikki Mannila Suomen Akatemialiite
  • pääsihteeri Tuija Rimmi Edistyksellinen tiedeliitto ryliite

4.  Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 - 2023

Valiokunnan oma asiaO 5/2019 vp
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294090
Koronaasiantuntijasuunnitelma_Liite 1_010420.pdf
A 4
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294091
asiantuntijalausunnot_Liite 2_010420.pdf
B 4
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294092
FuturesPlatform_Liite 3_010420.pdf
C 4
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294093
Koronajateknologia_Liite 4_010420.pdf
D 4
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294094
Ennakoinninarviointi_Liite 5_010420.pdf
E 4
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294095
Teknologiajakeke_Liite 6_010420.pdf
F 4
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294096
Teknologiajaetiikka_Liite 7_010420.pdf
G 4
Muu asiakirja EDK-2020-AK-294097
Yhteenvetohankkeista_2020_010420.pdf
H 4

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Sihteerin laatimat liiteasiakirjat. 

Valiokunta käynnistää seuraavat selvityshankkeet: 1. Teknologian rooli koronapandemian aikana ja koronapandemian vaikutus teknologian kehitykseen 2. Futures Platform –tulevaisuuskartta koronapandemian yhteiskunnallisista seurauksista 3. Ennakoinnin onnistumisen arviointi sekä ennakointitiedon seurannan ja hyödyntämisen kehittäminen 4. Hyvinvointiyhteiskunnan reunaehdot 5. Teknologian mahdollisuudet ja uhat kestävän kehityksen edistämisessä 6. Eettiset kysymykset teknologiakehityksen ja kestävän kehityksen kohdatessa 7. Arvonlisäperusteinen ulkomaankaupan tilastointi 

Valiokunta julkaisee selvityshankkeista lehdistötiedotteen. 

Valiokunta kuulee asiantuntijoita aiheesta "Koronapandemian yhteiskunnalliset vaikutukset" sihteerin laatiman asiantuntijasuunnitelman mukaan ja tarvittaessa päivittää suunnitelmaa. Valiokunta järjestää huhtikuun lopulla teemaan liittyvän julkisen etäkuulemisen. Lisäksi valiokunta julkaisee raportin asiantuntijakuulemisten keskeisistä sisällöistä. Liitteet A 4 ja H 4.  

Koronapandemiasta johtuvan poikkeustilan jälkeen valiokunta tulee ehdottamaan eduskunnalle palautekyselyä kokemuksista liittyen etäkokouksiin ja -työskentelyyn. Saadun palautteen avulla voidaan paremmin varautua vastaaviin tilanteisiin.  

Valiokunta pilotoi vaalikauden aikana tekoälyä ja virtuaalitodellisuutta omassa toiminnassaan. 

Sihteeri selvittää tulevaisuusvaliokuntien maailmankokouksen (O79/2019 vp) järjestämistä jo syyskaudella 2021 kevätkauden 2022 sijaan. 

5.  Muut asiat

Ei muita asioita. 

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 29.4.2020 kello 09.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Olli 
Hietanen