Pöytäkirja
TuVP
14
2019 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Perjantai 11.10.2019 klo 10.05—10.59
Läsnä
varapuheenjohtaja
Pirkka-Pekka
Petelius
vihr
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Mari
Holopainen
vihr
jäsen
Katja
Hänninen
vas (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Antti
Lindtman
sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Sari
Tanus
kd
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Jussi
Wihonen
ps (1, 2, 3) (4 osittain)
Sihteeri, valiokunnan pysyvä asiantuntija
Maria
Höyssä
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264511
TuV 11.10.2019 neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264513
TuV 11.10.2019 erityisasiantuntija Jaakko Nelimarkka, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264933
HE 29/2019 vp TuV 11.10.2019 johtava asiantuntija Marja Innanen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
C 3
Todettiin asian ennakkokäsittely. 
Todettiin, että asiantuntijasuunnitelman mukaan valiokunta kuulee VM:n, VNK:n OKM:n, Suomen Akatemian ja Business Finlandin asiantuntijat. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Armi
Liinamaa
valtiovarainministeriö
liite
erityisasiantuntija
Jaakko
Nelimarkka
valtiovarainministeriö
liite
johtava asiantuntija
Marja
Innanen
valtioneuvoston kanslia
liite
Valiokunta pyysi VM:ltä lisäselvityksen. 
4
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-267601
VNS 2/2019 vp TuV 11.10.2019 neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-267605
VNS 2/2019 vp TuV 11.10.2019 erityisasiantuntija Jaakko Nelimarkka, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Todettiin asian ennakkokäsittely. 
Todettiin, että asiaantuntijasuunnitelman mukaan valiokunta kuulee VM:n, OKM:n, Suomen Akatemian ja Business Finlandin asiantuntijat. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Armi
Liinamaa
valtiovarainministeriö
liite
erityisasiantuntija
Jaakko
Nelimarkka
valtiovarainministeriö
liite
5
Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 - 2023
Valiokunnan oma asia
O 5/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264521
O 5/2019 vp TuV 11.10.2019 Tilastokeskus Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Tilastokeskus
liite
6
Muut asiat
Ei muita asioita. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 23.10.2019 kello 9.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
Maria
Höyssä
Viimeksi julkaistu 22.10.2019 10.09