Pöytäkirja
TuVP
14
2020 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Keskiviikko 27.5.2020 klo 9.00—9.35
Läsnä
puheenjohtaja
Joakim
Strand
r
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Mari
Holopainen
vihr (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Antti
Lindtman
sd (6) (5 osittain)
jäsen
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Tanus
kd
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Jussi
Wihonen
ps
varajäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
Maria
Höyssä
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-303553
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 - 2023
Valiokunnan oma asia
O 5/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303569
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 johtaja Antti Saurama, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303570
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 professori Saila Saraniemi , Oulun yliopisto Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303571
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 YTT, dosentti, yliopistonlehtori Helena Hirvonen, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303572
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 johtaja Päivi Topo, Ikäinstituutti Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303573
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 VTT, dosentti Sinikka Aapola-Kari, Nuorisotutkimusverkosto Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303574
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 tutkimusjohtaja Katja Repo, Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus - PERLA Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303575
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 johtaja Mika Aaltola, Ulkopoliittinen instituutti Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303576
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 johtaja Juhana Aunesluoma, Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303577
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 erikoistutkija Annukka Berg, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303578
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 professori Sirkka Heinonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303580
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 professori Eva Heiskanen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303581
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
L 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303579
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen, What´s Next Consulting Oy Asiantuntijalausunto
M 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303583
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 professori Janne Hukkinen, Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti, HELSUS Asiantuntijalausunto
N 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303584
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 erityisasiantuntija Antti Huntus, Taiteen edistämiskeskus Asiantuntijalausunto
O 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303585
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 Piispa Seppo Häkkinen Asiantuntijalausunto
P 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303586
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 tutkimusjohtaja Jari Kaivo-Oja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
Q 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303587
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 psykoterapeutti Maaret Kallio Asiantuntijalausunto
R 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303588
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 toimitusjohtaja Aki Kangasharju, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
S 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303589
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
T 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303590
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 erikoistutkija Kari Laitinen, Poliisiammattikorkeakoulu Asiantuntijalausunto
U 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303591
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 tulevaisuuden tutkija Risto Linturi Asiantuntijalausunto
V 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303928
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
W 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303593
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 tulevaisuuden tutkija Tarja Meristö, Laurea-ammattikorkeakoulu Asiantuntijalausunto
X 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303594
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 tutkimusprofessori Mika Pantzar, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Y 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303595
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 eCommerce Specialist Leevi Parsama, i-identity Oy Asiantuntijalausunto
Z 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303616
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 professori Juho Saari, Tampereen yliopisto Asiantuntijalausunto
Å 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303596
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 yliopistonlehtori, dosentti Katriina Siivonen, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
Ä 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303597
O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 professori Mari Vaattovaara Asiantuntijalausunto
Ö 4
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
johtaja
Antti
Saurama
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
liite
professori
Saila
Saraniemi
Oulun yliopisto
liite
YTT, dosentti, yliopistonlehtori
Helena
Hirvonen
Itä-Suomen yliopisto
liite
johtaja
Päivi
Topo
Ikäinstituutti
liite
VTT, dosentti
Sinikka
Aapola-Kari
Nuorisotutkimusverkosto
liite
tutkimusjohtaja
Katja
Repo
Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus - PERLA
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet tilatut selvitykset koronapandemian lyhyen ja pitkän aikavälin yhteiskunnallisista vaikutuksista. 
johtaja
Mika
Aaltola
Ulkopoliittinen instituutti
liite
johtaja
Juhana
Aunesluoma
Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus
liite
erikoistutkija
Annukka
Berg
Suomen ympäristökeskus
liite
professori
Sirkka
Heinonen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
liite
professori
Eva
Heiskanen
Helsingin yliopisto
liite
tulevaisuuden tutkija
Elina
Hiltunen
What´s Next Consulting Oy
liite
professori
Heikki
Hiilamo
Helsingin yliopisto
liite
professori
Janne
Hukkinen
Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti, HELSUS
liite
erityisasiantuntija
Antti
Huntus
Taiteen edistämiskeskus
liite
Piispa
Seppo
Häkkinen
liite
tutkimusjohtaja
Jari
Kaivo-Oja
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
liite
psykoterapeutti
Maaret
Kallio
liite
toimitusjohtaja
Aki
Kangasharju
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
liite
tutkimusjohtaja
Tuomas
Kuhmonen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
liite
erikoistutkija
Kari
Laitinen
Poliisiammattikorkeakoulu
liite
tulevaisuuden tutkija
Risto
Linturi
liite
professori
Kirsti
Lonka
Helsingin yliopisto
liite
tulevaisuuden tutkija
Tarja
Meristö
Laurea-ammattikorkeakoulu
liite
tutkimusprofessori
Mika
Pantzar
Helsingin yliopisto
liite
eCommerce Specialist
Leevi
Parsama
i-identity Oy
liite
professori
Juho
Saari
Tampereen yliopisto
liite
yliopistonlehtori, dosentti
Katriina
Siivonen
Turun yliopisto
liite
professori
Mari
Vaattovaara
liite
5
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-303853
Valiokuntatyö ja koronavirus_270520.pdf
Liite A 5
Esityslistan liite EDK-2020-AK-304066
HLPF PROGRAMME_NewYork_FINAL_130520.pdf
Liite B 5
Keskusteltiin Sd-eduskuntaryhmän pääsihteeri Kari Anttilan muistiosta liittyen valiokuntatyöhön koronaepidemian aikana. Puhemiehen johtama koronajohtoryhmä käsitteli asian kokouksessaan 19.5.2020. Liite A 5. 
Pj. Joakim Strand osallistuu tulevaisuusvaliokunnan edustajana Kestävän kehityksen tila- ja tulevaisuus -tapahtumaan ke 3.6.2020.  
Valiokunnan delegaatiomatka New Yorkissa heinäkuussa 2020 pidettävään UN High-Level Political Forum on Sustainable Development on peruuntunut. Mahdolliseen virtuaalikokoukseen osallistuminen käsitellään valiokunnassa kun Suomen osallistumisesta on päätetty. Liite Final Programme. Liite B 5. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Viimeksi julkaistu 27.5.2020 10.51