Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.59

Pöytäkirja TuVP 16/2020 vp Tulevaisuusvaliokunta Keskiviikko 11.11.2020 klo 9.00—9.31

Läsnä
puheenjohtaja Joakim Strand jäsen Marko Asell sd jäsen Harry Harkimo liik jäsen Hannakaisa Heikkinen kesk jäsen Mari Holopainen vihr (6, 7, 8, 9) (5 osittain) jäsen Katja Hänninen vas (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Ville Kaunisto kok jäsen Pasi Kivisaari kesk jäsen Ari Koponen ps jäsen Antti Lindtman sd (7, 8, 9) (6 osittain) jäsen Arto Pirttilahti kesk (3 osittain) (4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Kristiina Salonen sd jäsen Sari Tanus kd jäsen Sinuhe Wallinheimo kok jäsen Jussi Wihonen ps varajäsen Niina Malm sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Olli Hietanen  
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
 Maria Höyssä 

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2020 vp

Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty ulkoasiainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Päätettiin järjestää MicrosoftTeams -etäkuuleminen yhdessä UaV:n, LiV:n, MmV:n ja YmV:n kanssa ke 2.12.2020 kello 10.00 - 12.00.. 

4.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

KertomusK 15/2020 vp

Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.3.2021. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Komission strateginen ennakointiraportti 2020 ”Strateginen ennakointi – edellytysten luominen Euroopan selviytymiskyvyn parantamiseksi”

Valtioneuvoston E-selvitysE 130/2020 vp

Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Hallituksen esitysHE 146/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324267
HE 146/2020 vp TuV 21.10.2020 finanssineuvos Jenni Pääkkönen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329316
HE 146/2020 vp TuV 11.11.2020 neuvotteleva virkamies Veli Auvinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 6 lisäselvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329396
HE 146/2020 vp TuV 11.11.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
C 6 lisäselvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330534
HE 146/2020 vp TuV 11.11.2020 johtava tuloksellisuustarkastaja Tuula Varis, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330535
HE 146/2020 vp TuV 11.11.2020 johtava tuloksellisuustarkastaja Tuula Varis, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
E 6 esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324039
HE 146/2020 vp TuV 21.10.2020 toimitusjohtaja Aki Kangasharju, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330533
HE 146/2020 vp TuV 11.11.2020 työelämäprofessori Vesa Vihriälä Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330532
HE 146/2020 vp TuV 11.11.2020 työelämäprofessori Vesa Vihriälä Asiantuntijalausunto
H 6 esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-324283
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
I 6

Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 12.11.2020. 

Merkittiin, että valiokunta on kuullut asiantuntijat etäkokouksissaan 09.10,16.10. ja 4.11.2020. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • finanssineuvos Jenni Pääkkönen valtiovarainministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Veli Auvinen valtiovarainministeriöliite
 • johtava tuloksellisuustarkastaja Tuula Varis Valtiontalouden tarkastusvirastoliite
 • toimitusjohtaja Aki Kangasharju Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAliite
 • professori Vesa Puttonen 
 • työelämäprofessori Vesa Vihriälä liite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • valtiovarainministeriöliite

Merkittiin, että valiokunta on etäkokouksessaan 16.10.2020 esittänyt valtiovarainministeriölle lisäselvityspyynnön. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Kappaleen 2 toiseksi viimeinen virke muutettiin ed. Salosen ehdotuksesta yksimielisesti muotoon: Asiantuntijan mukaan koko maailmantalous on tämän kehityskulun vuoksi täysin uudessa tilanteessa, jossa emme voi ottaa oppia historiasta. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 - 2023

Valiokunnan oma asiaO 5/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329327
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 projektijohtaja Helena Mustikainen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330526
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330527
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 VTM Reima Launonen, Filosofian Akatemia Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330528
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 Dr., Adjunct Professor, Principal Scientist Jaana Leikas, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330529
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 kehitysjohtaja Eeva Mäkinen, Itä-Suomen Hyvinvointivoimala Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330530
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 johtaja, tutkimusprofessori Anna Rotkirch, Väestöliitto ry Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330531
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 palvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut Helena Räsänen Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330818
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 toimitusjohtaja Eija Sorvari, Minna Sillanpää Säätiö Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330821
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 suunnittelija Annele Urtamo, Ikäinstituutti Asiantuntijalausunto
I 7
Muu asiakirja EDK-2020-AK-329329
Pandemiateknologiat-esipuhe_luonnos valiokunnalle_jakoon_lopullinen_04112020.pdf
J 7
Muu asiakirja EDK-2020-AK-329332
Kohti parempaa tulevaisuutta -esipuheluonnos_kokous04112020_lopullinen.pdf
K 7

Merkittiin, että valiokunta on kuullut asiantuntijat etäkokouksessaan 4.11.2020. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • projektijohtaja Helena Mustikainen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitraliite
 • johtava asiantuntija Sinimaaria Ranki Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • vastuuvirkamies, Kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan yk Emilia Mustajärvi ulkoministeriö
 • toimitusjohtaja Ville Kairamo Demola Global Oy
 • varatoimitusjohtaja Tommi Järvinen Demola Global Oy

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistoliite
 • VTM Reima Launonen Filosofian Akatemialiite
 • Dr., Adjunct Professor, Principal Scientist Jaana Leikas Teknologian tutkimuskeskus VTT Oyliite
 • kehitysjohtaja Eeva Mäkinen Itä-Suomen Hyvinvointivoimalaliite
 • johtaja, tutkimusprofessori Anna Rotkirch Väestöliitto ryliite
 • palvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut Helena Räsänen liite
 • toimitusjohtaja Eija Sorvari Minna Sillanpää Säätiöliite
 • suunnittelija Annele Urtamo Ikäinstituuttiliite

Hyväksytään esipuheluonnokset TuVn julkaisuihin: Teknologian rooli koronapandemian aikana ja koronapandemian vaikutus teknologian kehitykseen sekä Teknologian mahdollisuudet ja uhat kestävän kehityksen edistämisessä 

8.  Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2020-AK-327430
Finnsight 2020 alustava ohjelma.pdf
Liite A 8
Esityslistan liite EDK-2020-AK-330771
VN_19167_2020-VM-1 Asettamispäätös.pdf
Liite B 8

Sihteeri selvittää valiokunnan mahdollisuuden osallistua The Parliamentary Group on Artificial Intelligence ONLINE - kokoukseen 2.12.2020. 

Pj. Strand esittää videotervehdyksen FinnSight 2020 päivässä to 10.12.2020. 

Pj. Strand osallistuu to 10.12.2020 klo 16.30 - 17.30 pidettävään Third session of the Conference on the pandemic and innovative ways Parliaments have adapted their work -tilaisuuteen. 

Ed. Wallinheimo edustaa valiokuntaa EU:n ja OECD:n hankkeen ”Valtion ennakoiva ohjaus ja systeemisen muutoksen tukeminen yhteiskunnassa” -haastattelussa. Liite. 

Pj. Strand osallistuu ETYJ:n ODIHR:n (Office for Democratic Institutions and Human Rights) pyöreän pöydän tilaisuuteen ti 24.11.2020. 

9.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 20.11.2020 kello 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Olli 
Hietanen