Viimeksi julkaistu 18.5.2022 15.24

Pöytäkirja TuVP 20/2022 vp Tulevaisuusvaliokunta Keskiviikko 18.5.2022 klo 9.00—10.33

Läsnä
varapuheenjohtaja Pirkka-Pekka Petelius vihr jäsen Marko Asell sd jäsen Harry Harkimo liik (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Mari Holopainen vihr (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Katja Hänninen vas jäsen Ville Kaunisto kok jäsen Pasi Kivisaari kesk (3 osittain) jäsen Ari Koponen ps jäsen Merja Mäkisalo-Ropponen sd jäsen Arto Pirttilahti kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Kristiina Salonen sd (4) (3, 5 osittain) jäsen Sari Tanus kd jäsen Anu Vehviläinen kesk (3, 4) (5 osittain) jäsen Jussi Wihonen ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain) 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Olli Hietanen  
Valiokunnann pysyvä asiantuntija
Maria Höyssä 

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-26462
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti muuttaa kappaleen 11 toisen sisennetyn kappaleen toisen lauseen muotoon: Myös vihreällä siirtymällä ja kestävällä kasvulla on onnistuessaan suuri merkitys velkaantumisuran katkaisemisessa. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Valtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto: EU:n lähestymistapa avaruusliikenteen hallintaan– EU:n panos globaaliin haasteeseen vastaamiseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 47/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Tulevaisuusvaliokunta yhtyy valtioneuvoston toimintalinjaan korostaen lausunnoissaan TuVL 1/2022 vp ─ E 131/2021 vp (Valtioneuvoston selvitys: EU:n avaruuspolitiikka) ja TuVL 2/2022 vp - VNS 1/2022 vp (Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta) esittämiään kannanottoja. 

Lausunnoissaan tulevaisuusvaliokunta korosti muun muassa avaruuden tilannekuvan ja sen edellyttämän avaruusdatan merkitystä, avaruushallinnon kehittämistä, avaruusteknologiaan ja -toimintaan liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia, Suomelle tärkeiden keihäänkärkialojen liiketoimintaekosysteemien kehittämistä siten, että ne tukevat yritysten kytkeytymistä kansainvälisiin verkostoihin, avaruustoimintaan liittyviä sotilaallisen käytön ja kestämättömän toiminnan uhkakuvia sekä avaruustoimintaa keinona vahvistaa kriittisen infrastruktuurin kyberturvallisuutta ja laajemminkin kansallista kokonaisturvallisuutta ja resilienssiä. Valiokunta painotti myös avaruuden siviili- ja sotilaskäyttöä ohjaavia sopimuksia avaruuden resurssien oikeudenmukaisen ja rauhanomaisen käytön takaamiseksi sekä tarvetta EU:n sisäiseen strategiseen yhteistyöhön avaruusliiketoiminnan kehittämiseksi, kuten esimerkiksi satelliittien laukaisun ja operoinnin varmistamiseksi myös pienille maille. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

5. Tulevaisuusvaliokuntien maailmankokous

Valiokunnan oma asiaO 79/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-27239
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 tulevaisuusvaliokunnan pysyvä asiantuntija Maria Höyssä, eduskunta Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-27247
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 tulevaisuusvaliokunnan pysyvä asiantuntija Maria Höyssä, eduskunta Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-25857
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-25823
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 Kestävyyspaneeli Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-25424
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 GEREC – Gerontologian tutkimuskeskus Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-25816
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-25821
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-26164
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 DEMO Finland Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-26228
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 Fingo ry Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-26454
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 Ajatuspaja Agenda Asiantuntijalausunto
J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-26193
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 Ajatuspaja Alkio Asiantuntijalausunto
K 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-26175
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 Kalevi Sorsa -säätiö Asiantuntijalausunto
L 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-26177
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 Tulevaisuuden tutkimuksen seura Asiantuntijalausunto
M 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-26458
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 Taiteen edistämiskeskus Asiantuntijalausunto
N 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-25426
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 FT, bioetiikan tutkija, Bioetiikan instituutin hallit. pj. Heikki Saxén, Tampereen yliopisto Asiantuntijalausunto
O 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-26446
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 professori Toni Ahlqvist, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
P 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-25428
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 dosentti Osmo Kuusi, What Futures Oy Asiantuntijalausunto
Q 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-25431
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 tulevaisuudentutkija Risto Linturi, R. Linturi Oyj Asiantuntijalausunto
R 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-25677
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 tekniikan tohtori Eero Paloheimo Asiantuntijalausunto
S 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-25438
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 tiedekirjailija, kustantaja Kimmo Pietiläinen Asiantuntijalausunto
T 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-26204
O 79/2019 vp TuV 18.05.2022 tohtori Paula Tiihonen Asiantuntijalausunto
U 6

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • tulevaisuusvaliokunnan pysyvä asiantuntija Maria Höyssä eduskuntaliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitraliite
 • Kestävyyspaneeli liite
 • GEREC – Gerontologian tutkimuskeskusliite
 • Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporeliite
 • Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopistoliite
 • DEMO Finlandliite
 • Fingo ryliite
 • Ajatuspaja Agendaliite
 • Ajatuspaja Alkioliite
 • Kalevi Sorsa -säätiöliite
 • Taiteen edistämiskeskusliite
 • Tulevaisuuden tutkimuksen seuraliite
 • FT, bioetiikan tutkija, Bioetiikan instituutin hallit. pj. Heikki Saxén Tampereen yliopistoliite
 • professori Toni Ahlqvist Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopistoliite
 • dosentti Osmo Kuusi What Futures Oyliite
 • tulevaisuudentutkija Risto Linturi R. Linturi Oyjliite
 • tekniikan tohtori Eero Paloheimo liite
 • tiedekirjailija, kustantaja Kimmo Pietiläinen liite
 • tohtori Paula Tiihonen liite

6. Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2022-AK-27010
FAST_LoC_Committee_for_the_Future.pdf
Liite A 5
Esityslistan liite EDK-2022-AK-26965
Kestävyyspaneeli julkaisutilaisuus 1.6.2022.pdf
Liite B 5
Esityslistan liite EDK-2022-AK-26999
Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus_220608.pdf
Liite C 5

Vahvistettiin 13.5. kokouksessa tehty päätös Turun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston Eteenpäin katsova algoritminen turvallisuus ja luottamus (Forward-Looking Algorithmic Security and Trust, FAST) -hankkeeseen osallistumisesta. Liite. 

Annettiin tiedoksi Kestävyyspaneelin Myönteinen tulevaisuuskuva -julkaisun julkistaminen Pikkuparlamentissa 1.6. 2022 kello 9 – 11. Liite. 

Annettiin tiedoksi Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus –tapahtuma eduskunnan Pikkuparlamentissa keskiviikkona 8.6. kello 9 – 13. Liite. 

Vahvistettiin, että Suomen kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan esittämä yhteinen kokousaika valiokunnan kanssa on pe 30.9.2022 klo 10.00. 

Keskusteltiin valiokunnan kaukomatkasta. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkkona 25.5.2022 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Olli 
Hietanen