Pöytäkirja
TuVP
3
2019 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Keskiviikko 19.6.2019 klo 9.02—9.46
Läsnä
puheenjohtaja
Joakim
Strand
r
varapuheenjohtaja
Pirkka-Pekka
Petelius
vihr
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Harry
Harkimo
liik
jäsen
Hannakaisa
Heikkinen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Mari
Holopainen
vihr (6, 7, 8, 9, 10) (5 osittain)
jäsen
Katja
Hänninen
vas (6, 7, 8, 9, 10) (5 osittain)
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (4) (3 ja 5 osittain)
jäsen
Antti
Lindtman
sd (6, 7, 8, 9, 10) (5 osittain)
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk (6, 7, 8, 9, 10) (5 osittain)
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Tanus
kd
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Jussi
Wihonen
ps
varajäsen
Maria
Guzenina
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
Maria
Höyssä
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Seuraavat toimet Euroopan kestävän kehityksen varmistamiseksi – Euroopan toimet kestävyyden hyväksi ('Next steps for a sustainable European future. European action for sustainability')
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252593
E-jatkokirje VNK2019-00018
Tulevaisuusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 36/2018 vp - E 130/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2019. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2019-AK-255766
K32019 asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 5
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2019-AK-255769
Tulevaisuusvaliokunnan voimassa olevat ponnet.pdf
B 5
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
Valiokunta kuulee asiantuntijoita liitteen A 5 mukaan. 
6
Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 - 2023
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2019-AK-255770
TuV asiantuntijasuunnitelma O52019.pdf
A 6
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2019-AK-255771
TuV isokuva valiokunnalle.pdf
B 6
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
Valiokunta kuulee asiantuntijoita liitteen A 6 mukaan. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252515
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Tulevaisuusvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 35/2018 vp - E 125/2016 vp. 
Merkittiin jatkokirjelmä EJ 35/2018 vp - E 125/2016 vp tiedoksi. 
8
Valiokunnan matkat syysistuntokaudella 2019
Valiokunta keskusteli syyskauden 2019 matkasuunnitelmasta. Sihteeri jatkaa asian valmistelua. 
9
Muut asiat
Annettiin tiedoksi Etelä-Korean parlamentin Suomen ystävyysryhmän vierailu Suomessa 8. - 11.7.2019. Sihteeri jatkaa asian valmistelua. 
Puheenjohtaja Strand osallistuu ke 17.7.2019 Porissa pidettävään SuomiAreenan. Sihteeri jatkaa valmisteluja. 
Ed. Harkimo osallistuu valiokunnan edustajana Uuden-Seelannin pääministerin neuvonantajista koostuvan valtuuskunnan tapaamiseen (New Zealand's Prime Minister's Policy Adviser Group, PAG) ma 12.8.2019 alkavalla viikolla. Sihteeri jatkaa valmisteluja.  
Annettiin tiedoksi Latvian parlamentin kahden valiokunnan kansanedustajista koostuvan valtuuskunnan tapaamispyyntö (Latvian Parliament - Sustainable Development Committee and Education, Culture and Science Committee) ma 2. tai ti 3.9.2019. Sihteeri jatkaa valmisteluja. 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan edustajina Musiikkitalossa ke 29.5.2019 pidettyyn Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus –tapahtumaan osallistuivat ed. Atte Harjanne, ed. Piritta Rantanen ja ed. Ville Vähämäki. 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan edustajana Espoon Dipolissa ti 28.5.2019 järjestettyyn paneelikeskusteluun aiheesta ”Fotoniikan kehityksen merkitys Suomen taloudelle ja tulevaisuudelle” osallistui ed. Merja Mäkisalo-Ropponen. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 6.9.2019 kello 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Viimeksi julkaistu 19.6.2019 13:27