Pöytäkirja
TuVP
37
2018 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Keskiviikko 26.9.2018 klo 9.00—10.46
Läsnä
puheenjohtaja
Stefan
Wallin
r
varapuheenjohtaja
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Aila
Paloniemi
kesk () (3, 4 osittain)
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Sari
Tanus
kd (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok () (3, 4 osittain)
jäsen
Ville
Vähämäki
ps (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Paavo
Väyrynen
kp
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
Maria
Höyssä
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 6 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Hallituksen esitys
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 22.10.2018. 
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 
Todettiin, että valiokunta kuulee asiantuntijoina seuraavat tahot/henkilöt: VM, VNK:n BKT+ -työryhmä, VNK:n Pakuri-hanke, Tilastokeskus, dosentti Jukka Hoffren, strategiajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki, tutkijatohtori Anna Elomäki, Helsingin yliopisto, apulaisprofessori Eeva Luhtakallio, Tampereen yliopisto ja toimistopäällikkö Juha Kilponen, Suomen Pankki. Lisäksi sihteeristö selvittää muita mahdollisia talouden pitkän aikavälin riskien asiantuntijoita. 
4
Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207085
VNS 2/2018 vp TuV 26.09.2018 informaatiotekniikkaosaston johtaja Rauno Kuusisto, Puolustusvoimien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207087
VNS 2/2018 vp TuV 26.09.2018 tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, Varsinais-Suomen liitto Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207208
VNS 2/2018 vp TuV 26.09.2018 tutkimusprofessori Harri Kaartinen, Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207209
VNS 2/2018 vp TuV 26.09.2018 tutkimusprofessori Harri Kaartinen, Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto
D 4 esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207492
VNS 2/2018 vp TuV 26.09.2018 professori Sirkka Heinonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207493
VNS 2/2018 vp TuV 26.09.2018 professori Sirkka Heinonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
F 4 esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207089
VNS 2/2018 vp TuV 26.09.2018 toiminnanjohtaja Juha Saarentaus, Finnish Location Information Cluster Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207090
VNS 2/2018 vp TuV 26.09.2018 apulaisprofessori Minna Ruckenstein, Kuluttajatutkimuskeskus Asiantuntijalausunto
H 4
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
informaatiotekniikkaosaston johtaja
Rauno
Kuusisto
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
liite
tietopalvelupäällikkö
Antti
Vasanen
Varsinais-Suomen liitto
liite
tutkimusprofessori
Harri
Kaartinen
Maanmittauslaitos
liite
professori
Sirkka
Heinonen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
liite
toiminnanjohtaja
Juha
Saarentaus
Finnish Location Information Cluster
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
apulaisprofessori
Minna
Ruckenstein
Kuluttajatutkimuskeskus
liite
5
Muut asiat
Sovittiin, että valiokunta kuulee yhdessä YmV:n kanssa helmikuussa 2019 Suomen kestävän kehityksen politiikan kokonaisarviointia tekevän VN TEAS -hankkeen puitteissa seuraavat asiantuntijat: Demos Helsinki, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 28.9.2018 kello 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Viimeksi julkaistu 26.9.2018 17.12