Viimeksi julkaistu 31.5.2021 16.47

Pöytäkirja TuVP 37/2018 vp Tulevaisuusvaliokunta Keskiviikko 26.9.2018 klo 9.00—10.46

Läsnä
puheenjohtaja Stefan Wallin varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen sd (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Mikko Alatalo kesk (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Anna Kontula vas jäsen Aila Paloniemi kesk () (3, 4 osittain) jäsen Arto Pirttilahti kesk (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Sari Tanus kd (4, 5, 6) (3 osittain) jäsen Sinuhe Wallinheimo kok () (3, 4 osittain) jäsen Ville Vähämäki ps (4, 5, 6) (3 osittain) jäsen Paavo Väyrynen kp 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Olli Hietanen  
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
 Maria Höyssä 

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 6 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

Hallituksen esitysHE 123/2018 vp

Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 22.10.2018. 

Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 

Todettiin, että valiokunta kuulee asiantuntijoina seuraavat tahot/henkilöt: VM, VNK:n BKT+ -työryhmä, VNK:n Pakuri-hanke, Tilastokeskus, dosentti Jukka Hoffren, strategiajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki, tutkijatohtori Anna Elomäki, Helsingin yliopisto, apulaisprofessori Eeva Luhtakallio, Tampereen yliopisto ja toimistopäällikkö Juha Kilponen, Suomen Pankki. Lisäksi sihteeristö selvittää muita mahdollisia talouden pitkän aikavälin riskien asiantuntijoita. 

4.  Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2018 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207085
VNS 2/2018 vp TuV 26.09.2018 informaatiotekniikkaosaston johtaja Rauno Kuusisto, Puolustusvoimien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207087
VNS 2/2018 vp TuV 26.09.2018 tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, Varsinais-Suomen liitto Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207208
VNS 2/2018 vp TuV 26.09.2018 tutkimusprofessori Harri Kaartinen, Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207209
VNS 2/2018 vp TuV 26.09.2018 tutkimusprofessori Harri Kaartinen, Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto
D 4 esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207492
VNS 2/2018 vp TuV 26.09.2018 professori Sirkka Heinonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207493
VNS 2/2018 vp TuV 26.09.2018 professori Sirkka Heinonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
F 4 esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207089
VNS 2/2018 vp TuV 26.09.2018 toiminnanjohtaja Juha Saarentaus, Finnish Location Information Cluster Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207090
VNS 2/2018 vp TuV 26.09.2018 apulaisprofessori Minna Ruckenstein, Kuluttajatutkimuskeskus Asiantuntijalausunto
H 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • informaatiotekniikkaosaston johtaja Rauno Kuusisto Puolustusvoimien tutkimuslaitosliite
  • tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen Varsinais-Suomen liittoliite
  • tutkimusprofessori Harri Kaartinen Maanmittauslaitosliite
  • professori Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopistoliite
  • toiminnanjohtaja Juha Saarentaus Finnish Location Information Clusterliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • apulaisprofessori Minna Ruckenstein Kuluttajatutkimuskeskusliite

5.  Muut asiat

Sovittiin, että valiokunta kuulee yhdessä YmV:n kanssa helmikuussa 2019 Suomen kestävän kehityksen politiikan kokonaisarviointia tekevän VN TEAS -hankkeen puitteissa seuraavat asiantuntijat: Demos Helsinki, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS. 

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 28.9.2018 kello 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Olli 
Hietanen