Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.11

Pöytäkirja TuVP 6/2020 vp Tulevaisuusvaliokunta Keskiviikko 26.2.2020 klo 9.00—10.01

Läsnä
puheenjohtaja Joakim Strand varapuheenjohtaja Pirkka-Pekka Petelius vihr (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Marko Asell sd jäsen Harry Harkimo liik (5, 6) (4 osittain) jäsen Mari Holopainen vihr (5, 6) (4 osittain) jäsen Katja Hänninen vas (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Pasi Kivisaari kesk (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Ari Koponen ps jäsen Antti Lindtman sd (4 osittain) jäsen Merja Mäkisalo-Ropponen sd (5, 6) (4 osittain) jäsen Kristiina Salonen sd (1, 2) (3 osittain) jäsen Sari Tanus kd (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Sinuhe Wallinheimo kok (4, 5, 6) (3 osittain) varajäsen Mikko Kinnunen kesk (1, 2) (3 osittain) varajäsen Jenna Simula ps 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Olli Hietanen  
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
Maria Höyssä 

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019

Valtioneuvoston E-selvitysE 61/2019 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Muu asiakirja EDK-2020-AK-287135
E_61_2019_Green deal_Asiantuntijasuunnitelmaluonnos_260220.pdf
A 3

Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. Valiokunta kuulee asiantuntijoita liitteen A 3 mukaan. 

4.  Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 - 2023

Valiokunnan oma asiaO 5/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287099
O 5/2019 vp TuV 26.02.2020 johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287100
O 5/2019 vp TuV 26.02.2020 johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
B 4 esitys
Muu asiakirja EDK-2020-AK-286753
O_5_2019_260220_UM_vireillä_olevat_valtiosopimusneuvottelut.pdf
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286868
O 5/2019 vp TuV 26.02.2020 vanhempi tutkija Antto Vihma, Ulkopoliittinen instituutti Asiantuntijalausunto
D 4

Tulevaisuusvaliokunta on useissa lausunnoissaan ja mietinnöissään edellyttänyt bkt-indikaattoria täydentäviä mittareita. Tähän liittyen valiokunta edellytti talousarviolausunnossaan (TuVL 2/2019 vp) Tilastokeskuksen strategisten avausten (kuten esimerkiksi arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan tilastoinnin ja ns. big dataan pohjaavan reaaliaikaisen tilastoinnin) rahoituksen turvaamista. Tällä vaalikaudella tulevaisuusvaliokunta on valinnut yhdeksi painopistealueekseen jalostusarvon noston globaaleissa arvoketjuissa ja liiketoimintaekosysteemeissä. Tähän liittyen valiokunta pitää välttämättömänä arvonlisäpohjaisen ulkomaankauppatilastoinnin kehittämistä. Tulevaisuusvaliokunta kutsuu valtiovarainministeriön budjettiosaston ja Tilastokeskuksen kuultavaksi tämän tilastoinnin aikaan saamiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja Suomen Pankkiliite
  • yksikönpäällikkö, lähetystöneuvos Kirsti Pohjankukka ulkoministeriö
  • vanhempi tutkija Antto Vihma Ulkopoliittinen instituuttiliite

Valiokunta pyysi UPI:lta lisäselvityksen. 

5.  Muut asiat

Valiokunta suhtautui positiivisesti Tutkaksen hallituksen esittämään tapaamispyyntöön. 

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 28.2.2020 kello 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Olli 
Hietanen