Pöytäkirja
TuVP
73
2018 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Keskiviikko 6.3.2019 klo 9.00—11.00
Avoin kokous Euroopan villit kortit ja mustat joutsenet
Pikkuparlamentin Auditorio
Läsnä
puheenjohtaja
Stefan
Wallin
r
varapuheenjohtaja
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk
jäsen
Harri
Jaskari
kok
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Olli-Poika
Parviainen
vihr
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Tuomo
Puumala
kesk
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
Maria
Höyssä
Erityisasiantuntija
Markus
Rahkola
VM
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2015 - 2019
Valiokunnan oma asia
O 20/2015 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-250543
O 20/2015 vp TuV 06.03.2019 väitöskirjatutkija LauraNordström, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-250544
O 20/2015 vp TuV 06.03.2019 väitöskirjatutkija Antti Ronkainen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-250545
O 20/2015 vp TuV 06.03.2019 dosentti, yliopistonlehtori Leena Malkki, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-250546
O 20/2015 vp TuV 06.03.2019 professori Kari Möttölä, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
D 3
Euroopan villit kortit ja mustat joutsenet. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
väitöskirjatutkija
Laura
Nordström
Helsingin yliopisto
liite
yliopistonlehtori, PhD, dosentti
Emilia
Palonen
Helsingin yliopisto
VTT, tutkijatohtori
Markus
Ojala
Helsingin yliopisto
väitöskirjatutkija
Antti
Ronkainen
Helsingin yliopisto
liite
dosentti, yliopistonlehtori
Leena
Malkki
Helsingin yliopisto
liite
yliopistonlehtori
Johanna
Vuorelma
Helsingin yliopisto
professori
Kari
Möttölä
Helsingin yliopisto
liite
tutkijatohtori
Suvi
Kansikas
Helsingin yliopisto
KTT, tutkija
Paavo
Järvensivu
BIOS-tutkimusyksikkö
4
Muut asiat
Ei muita asioita. 
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 8.3.2019 kello 09.00 - 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Viimeksi julkaistu 6.3.2019 13:33