Pöytäkirja
TyVP
1
2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 2.5.2019 klo 15.00—15.10
ikäpuheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr (pj. 1—4)
puheenjohtaja
Paavo
Arhinmäki
vas (pj. 5—10)
varapuheenjohtaja
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok (5 osittain) (6—10)
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
valiokuntaneuvos
Maiju
Tuominen
1
Kokouksen avaus
Valiokunnan iältään vanhin jäsen, edustaja Satu Hassi avasi kokouksen. 
2
Nimenhuuto
Esityslistan liite EDK-2019-AK-253519
eduskunnan päätöspöytäkirja 2_2019.pdf
A 2
Merkittiin saapuneeksi ote eduskunnan päätöspöytäkirjasta 2.5.2019, jossa luetellaan työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet. 
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
3
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
4
Valiokunnan puheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti valita puheenjohtajakseen edustaja Paavo Arhinmäen. 
5
Puheenjohtajan tehtävien vastaanotto
Puheenjohtaja Arhinmäki ryhtyi johtamaan puhetta. 
6
Valiokunnan varapuheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti valita varapuheenjohtajakseen edustaja Tarja Filatovin. 
7
Valiokunnan sihteerit
Ilmoitettiin, että kansliatoimikunta on määrännyt valiokuntaneuvos Marjaana Kinnusen toimimaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sihteerinä ja valiokuntaneuvos Maiju Tuomisen toimimaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan apulaissihteerinä 30.9.2019 saakka (KTKPL 4/2019). 
8
Muut mahdolliset asiat
Keskusteltiin valiokunnan seuraavan kokouksen ajankohdasta. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
10
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Arhinmäki päätti kokouksen klo 15.10. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 4.6.2019 15:42