Pöytäkirja
TyVP
1
2021 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 4.2.2021 klo 12.15—12.58
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd (7—12) (6 osittain)
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (7—12) (6 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (11 ja 12) (10 osittain)
jäsen
Niina
Malm
sd (4—12) (3 osittain)
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (10—12) (9 osittain)
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (7—12) (6 osittain)
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
varajäsen
Mikko
Lundén
ps
varajäsen
Veikko
Vallin
ps (1—9) (10 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 7 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EU:n sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma (GAP III) – kunnianhimoinen ohjelma sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi EU:n ulkoisissa toimissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-341887
EU:n sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma (GAP III) – kunnianhimoinen ohjelma sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi EU:n ulkoisissa toimissa
/perusmuistio
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Asiakohdan käsittely keskeytettiin ja sitä jatkettiin kokouksen tultua päätösvaltaiseksi.  
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
6
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Muu asiakirja EDK-2020-AK-341383
TrV_lausuntopyyntö muille valiokunnille_10122020.pdf
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten asiasta: Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet (O 48/2019 vp, mahdollinen lausunto). Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 12.03.2021. 
Asiakohdan käsittely keskeytettiin ja sitä jatkettiin kokouksen tultua päätösvaltaiseksi.  
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 
7
Työllisyyden kuntakokeilun etenemisen seuranta
Asiakohdan käsittely keskeytettiin ja sitä jatkettiin kokouksen tultua päätösvaltaiseksi 
Päätettiin aloittaa omana asiana työllisyyden kuntakokeilun etenemisen seuranta. 
8
Ilmoitusasiat
Asiakohdan käsittely keskeytettiin ja sitä jatkettiin kokouksen tultua päätösvaltaiseksi. 
— Päätettiin nimetä ed. Niina Malm YK:n Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) 65. virtuaalista istuntoa varten asetettavaan toimikuntaan, New York 15.—26.3.2021. 
— Todettiin, että valiokunta kokoontuu epävirallisiin etäkokouksiinsa ainoastaan etänä ilman kokouspaikkaa. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa (vähimmäispalkkadirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346329
U 69/2020 vp TyV 04.02.2021 hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 29.1.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
hallitusneuvos
Liisa
Heinonen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokunta päätti jatkaa asiantuntijakuulemista. 
10
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346105
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 budjettineuvos Taina Eckstein, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346015
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 hankejohtaja Mikko Vähä-Sipilä, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346090
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 erityisasiantuntija Ville Hänninen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
C 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345959
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 kehittämispäällikkö Mikko Rantahalme, KEHA-keskus Asiantuntijalausunto
D 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346068
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 kehittämispäällikkö Henna Koivula, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
E 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346141
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 johtaja Tiina Korhonen, Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
F 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346514
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos Asiantuntijalausunto
G 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346254
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 pääsihteeri Hannele Varsa, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
H 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346283
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 kehittämispäällikkö Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
I 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346173
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 professori Pertti Koistinen Asiantuntijalausunto
J 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346282
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 professori Heikki Ervasti Asiantuntijalausunto
K 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346272
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 yliopistotutkija Tuuli Hirvilammi Asiantuntijalausunto
L 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-346324
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 yliopistotutkija Tuuli Hirvilammi Asiantuntijalausunto
M 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346290
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 valtiotieteiden tohtori, yliopistonlehtori Milla Salin Asiantuntijalausunto
N 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346277
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
O 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346212
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 STTK ry Asiantuntijalausunto
P 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346208
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Q 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346234
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
R 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346291
VNS 6/2020 vp TyV 04.02.2021 Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
S 10
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-347061
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
/ luonnos 4.2.2021, T 10
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 27.1.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
budjettineuvos
Taina
Eckstein
valtiovarainministeriö
liite
hankejohtaja
Mikko
Vähä-Sipilä
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
erityisasiantuntija
Ville
Hänninen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
erityisasiantuntija
Ritva
Partinen
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Antti
Hautaniemi
sosiaali- ja terveysministeriö
kehittämispäällikkö
Mikko
Rantahalme
KEHA-keskus
liite
kehittämispäällikkö
Henna
Koivula
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
johtaja
Tiina
Korhonen
Uudenmaan TE-toimisto
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 28.1.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
pääjohtaja
Antti
Koivula
Työterveyslaitos
liite
pääsihteeri
Hannele
Varsa
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
liite
kehittämispäällikkö
Erja
Lindberg
Suomen Kuntaliitto
liite
kehittämispäällikkö
Annukka
Mäkinen
Suomen Kuntaliitto
professori
Pertti
Koistinen
liite
professori
Heikki
Ervasti
liite
yliopistotutkija
Tuuli
Hirvilammi
liite
valtiotieteiden tohtori, yliopistonlehtori
Milla
Salin
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Työttömien Keskusjärjestö ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Akava ry
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Hyväksyttiin epävirallisissa etäkokouksissa suoritetut toimenpiteet: 
29.1.2021 valmistava keskustelu. 
3.2.2021 lausuntoluonnoksen esittely 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn alussa ed. Satonen ehdotti ed. Sjöblomin kannattamana, että käsittelyn pohjaksi otetaan eriävän mielipiteen 1 mukainen teksti. Suoritetussa äänestyksessä lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 8—2, 3 tyhjää. 
Ed. Slunga-Poutsalo ehdotti ed. Lundénin kannattamana, että käsittelyn pohjaksi otetaan eriävän mielipiteen 2 mukainen teksti. Suoritetussa äänestyksessä lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 8—3, 2 tyhjää. 
Kappaleen 11 viimeisen virkkeen alku muutettiin kuulumaan näin: ”…että ihmisten toimintakyvyn säilymistä…” 
Kappaleen 18 loppuun lisättiin näin kuuluva virke: ”Valiokunta kuitenkin muistuttaa, että tämän lisäksi myös olemassa olevien ammattien työnkuvissa on tapahtunut ja todennäköisesti tapahtuu jatkossakin merkittäviä muutoksia kaikilla koulutustasoilla.” 
Kappale 21 päätettiin jakaa kahdeksi kappaleeksi ja jälkimmäisen kappaleen loppuun lisättiin näin kuuluva virke: ”Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää myös työmarkkinoista johtuviin työllistymisen esteisiin esimerkiksi tukemalla anonyymin rekrytoinnin yleistymistä.” 
Kappaleen 24 jälkeen lisättiin näin kuuluva uusi kappale: ”Koronan aikana työttömiksi jääneet. Valiokunta kiinnittää huomiota koronan ja koronasta aiheutuneiden rajoitusten vuoksi työnsä menettäneiden yrittäjien ja työntekijöiden nopeaan uudelleen työllistämiseen.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Edustajat Satonen ja Sjöblom sekä edustajat Slunga-Poutsalo, Vallin ja Lundén varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Merkittiin, että eriävät mielipiteet jätettiin kokouksen aikana. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: edustajat Satonen ja Sjöblom sekä edustajat Slunga-Poutsalo, Vallin ja Lundén, U ja V 10. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Muut asiat
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 5.2.2021 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 18.2.2021 10.34