Pöytäkirja
TyVP
10
2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Tiistai 24.9.2019 klo 12.15—12.30
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Terhi
Koulumies
kok
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd
varajäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Maiju
Tuominen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokunnan sihteerin ja apulaissihteerin tehtäviin määrääminen
Esityslistan liite EDK-2019-AK-259788
TyV sihteerimääräys 2019-2022 vp.pdf
A 3
Merkittiin, että valiokuntaneuvos Maiju Tuominen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 
Merkittiin saapuneeksi apulaispääsihteerin lausuntopyyntö. 
Päätettiin puoltaa apulaispääsihteerin 18.9.2019 päivättyä ehdotusta määrätä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sihteeriksi valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen vaalikauden loppuun asti ja apulaissihteeriksi valiokuntaneuvos Maiju Tuominen 31.12.2019 saakka. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-260068
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta: tilannekatsaus
/ perusmuistio
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 16/2019 vp - E 125/2016 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus muutoksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) No 1309/2013 Euroopan Globalisaatiorahastosta (2014-2020)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-259340
Komission ehdotus muutoksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) No 1309/2013 Euroopan Globalisaatiorahastosta (2014-2020)
/ perusmuistio
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Suomen kestävän kehityksen toimikunta; edustajan ja varaedustajan nimeäminen
Todettiin, että asiaa käsitellään valiokunnan seuraavassa kokouksessa. 
7
Toissijaisuusasioiden lista
Todettiin, että toissijaisuusasioiden lista — TS 10/2019 vp — siirtyy käsiteltäväksi valiokunnan seuraavaan kokoukseen. 
8
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2019-AK-260184
TyV_Hallituksen esitykset_syysistuntokausi_2019.pdf
A 8
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi syysistuntokaudella 2019 annettavien hallitusten esitysten luettelo. 
Päätettiin sidosryhmien yhteiskuulemisen ajankohdaksi keskiviikko 13.11.2019 klo 11.30. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Maiju
Tuominen
Viimeksi julkaistu 2.12.2019 12.54