Pöytäkirja
TyVP
10
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 12.3.2020 klo 12.15—13.30
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd (1—3) (4 osittain)
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr (1—3) (4 osittain)
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (4—7) (3 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (4 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (1—3) (4 osittain)
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (1—3) (4 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (5—7) (4 osittain)
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
HE 88/2019 vp TyV 12.03.2020 hallitussihteeri Tuula Andersin, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
HE 88/2019 vp TyV 12.03.2020 hallitussihteeri Tuula Andersin, sosiaali- ja terveysministeriö täyd. vastineeseen
B 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitussihteeri
Tuula
Andersin
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Sirkku
Saarikoski
sosiaali- ja terveysministeriö
Päätettiin pyytää lisäselvitys sosiaali- ja terveysministeriöltä. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289555
HE 15/2020 vp TyV 12.03.2020 toimitusjohtaja Janne Metsämäki, Työllisyysrahasto Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-289556
HE 15/2020 vp TyV 12.03.2020 toimitusjohtaja Janne Metsämäki, Työllisyysrahasto Asiantuntijalausunto
/ esitys, B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289782
HE 15/2020 vp TyV 12.03.2020 vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289803
HE 15/2020 vp TyV 12.03.2020 koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289862
HE 15/2020 vp TyV 12.03.2020 koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen, STTK ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289861
HE 15/2020 vp TyV 12.03.2020 asiantuntija Elina Sojonen, Akava ry Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290148
HE 15/2020 vp TyV 12.03.2020 johtaja Riikka Heikinheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290108
HE 15/2020 vp TyV 12.03.2020 kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu, KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto
H 4
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
toimitusjohtaja
Janne
Metsämäki
Työllisyysrahasto
liite
vastaava suunnittelija
Ilpo
Lahtinen
Kansaneläkelaitos
liite
koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö
Mikko
Heinikoski
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
koulutuspoliittinen asiantuntija
Riina
Nousiainen
STTK ry
liite
asiantuntija
Elina
Sojonen
Akava ry
liite
johtaja
Riikka
Heikinheimo
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
kehittämisen asiantuntija
Sanja
Mursu
KT Kuntatyönantajat
liite
Todettiin, että pyydetään lisäselvitys sosiaali- ja terveysministeriöltä. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289904
HE 13/2020 vp TyV 12.03.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289905
HE 13/2020 vp TyV 12.03.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290133
HE 13/2020 vp TyV 12.03.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290134
HE 13/2020 vp TyV 12.03.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
D 5
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Yrittäjät ry
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.3.2020 klo 11.45 Arkadia-salissa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 6.8.2020 12.45