Pöytäkirja
TyVP
11
2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Perjantai 11.10.2019 klo 11.00—12.30
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk (6—9) (5 osittain)
jäsen
Terhi
Koulumies
kok (1—4) (5 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1—4) (5 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps (1—4) (5 osittain)
jäsen
Anders
Norrback
r (1—4) (5 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok (6—9) (5 osittain)
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (1—4) (5 osittain)
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps (1—4) (5 osittain)
jäsen
Sofia
Virta
vihr (1—4) (5 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
valiokuntaneuvos
Maiju
Tuominen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Toimenpidealoite poliisien ja muiden turvaamistehtävissä olevien virkamiesten työaikakäytäntöjen täsmentämisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä annetun päätöksen 573/2014/EU muuttaminen, päätös
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-262042
Julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä annetun päätöksen 573/2014/EU muuttaminen, päätös
/ perusmuistio
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264484
HE 29/2019 vp TyV 11.10.2019 budjettineuvos Taina Eckstein, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264931
HE 29/2019 vp TyV 11.10.2019 talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264490
HE 29/2019 vp TyV 11.10.2019 hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-264932
HE 29/2019 vp TyV 11.10.2019 hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ esitys, D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264533
HE 29/2019 vp TyV 11.10.2019 erityisasiantuntija Hanna Onwen-Huma, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264535
HE 29/2019 vp TyV 11.10.2019 neuvotteleva virkamies Ismo Suksi, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264443
HE 29/2019 vp TyV 11.10.2019 opetusneuvos Tiina Polo, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264454
HE 29/2019 vp TyV 11.10.2019 neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
H 5
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2019-AK-265101
HE 29_2019.pdf
I 5
Ennakkokäsittely 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
budjettineuvos
Taina
Eckstein
valtiovarainministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Niina
Suutarinen
valtiovarainministeriö
talousjohtaja
Mika
Niemelä
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
erityisasiantuntija
Ville
Heinonen
työ- ja elinkeinoministeriö
hallitusneuvos
Marjaana
Maisonlahti
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
erityisasiantuntija
Hanna
Onwen-Huma
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Ismo
Suksi
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
opetusneuvos
Tiina
Polo
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Johanna
Hautakorpi
oikeusministeriö
liite
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 
6
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264487
VNS 2/2019 vp TyV 11.10.2019 budjettineuvos Taina Eckstein, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264929
VNS 2/2019 vp TyV 11.10.2019 talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264495
VNS 2/2019 vp TyV 11.10.2019 hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-264930
VNS 2/2019 vp TyV 11.10.2019 hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ esitys, D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264541
VNS 2/2019 vp TyV 11.10.2019 erityisasiantuntija Hanna Onwen-Huma, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264545
VNS 2/2019 vp TyV 11.10.2019 neuvotteleva virkamies Ismo Suksi, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264445
VNS 2/2019 vp TyV 11.10.2019 opetusneuvos Tiina Polo, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-264455
VNS 2/2019 vp TyV 11.10.2019 neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2019-AK-265103
VNS 2_2019.pdf
I 6
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
budjettineuvos
Taina
Eckstein
valtiovarainministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Niina
Suutarinen
valtiovarainministeriö
talousjohtaja
Mika
Niemelä
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
erityisasiantuntija
Ville
Heinonen
työ- ja elinkeinoministeriö
hallitusneuvos
Marjaana
Maisonlahti
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
erityisasiantuntija
Hanna
Onwen-Huma
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Ismo
Suksi
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
opetusneuvos
Tiina
Polo
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Johanna
Hautakorpi
oikeusministeriö
liite
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 
7
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2019-AK-262649
Toissijaisuusasioiden_lista_TS 10_2019 vp.pdf
A 7
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. TS 10/2019 vp 
8
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2019-AK-262977
Työministerin kutsu_22102019.pdf
A 8
Merkittiin jaetuksi työministerin kutsu yhteiseen tapaamiseen tiistaina 22.10.2019 klo 18.00. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 15.10.2019 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 24.10.2019 10.57