Pöytäkirja
TyVP
12
2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Tiistai 15.10.2019 klo 12.15—13.40
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd (1—4) (5 osittain)
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk (6—8) (5 osittain)
jäsen
Terhi
Koulumies
kok
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (5 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r (1—4) (5 osittain)
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (5 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok (1—4) (5 osittain)
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
valiokuntaneuvos
Maiju
Tuominen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokunnan kaukomatka keväällä 2020
Päätettiin matkakohteiksi Argentiina ja Uruguay. 
4
Valiokunnan avoin kokous
Päätettiin siirtää asian käsittely valiokunnan seuraavaan kokoukseen. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266433
HE 29/2019 vp TyV 15.10.2019 työvoimapoliittinen asiantuntija Alli Tiensuu, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266434
HE 29/2019 vp TyV 15.10.2019 pääekonomisti Patrizio Lainá, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266436
HE 29/2019 vp TyV 15.10.2019 johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266494
HE 29/2019 vp TyV 15.10.2019 asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266501
HE 29/2019 vp TyV 15.10.2019 toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266443
HE 29/2019 vp TyV 15.10.2019 Akava ry Asiantuntijalausunto
F 5
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 11.11.2019. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
työvoimapoliittinen asiantuntija
Alli
Tiensuu
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
pääekonomisti
Patrizio
Lainá
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
liite
johtava asiantuntija
Vesa
Rantahalvari
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
asiantuntija
Albert
Mäkelä
Suomen Yrittäjät ry
liite
toiminnanjohtaja
Jukka
Haapakoski
Työttömien Keskusjärjestö ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Akava ry
liite
Valiokunta päätti pyytää lisäselvityksen työ- ja elinkeinoministeriöltä. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
6
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266511
VNS 2/2019 vp TyV 15.10.2019 työvoimapoliittinen asiantuntija Alli Tiensuu, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266512
VNS 2/2019 vp TyV 15.10.2019 pääekonomisti Patrizio Lainá, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266513
VNS 2/2019 vp TyV 15.10.2019 johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266516
VNS 2/2019 vp TyV 15.10.2019 asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266526
VNS 2/2019 vp TyV 15.10.2019 toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266527
VNS 2/2019 vp TyV 15.10.2019 Akava ry Asiantuntijalausunto
F 6
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 11.11.2019. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet edellisessä asiakohdassa kokouksen ollessa päätösvaltainen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
työvoimapoliittinen asiantuntija
Alli
Tiensuu
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
pääekonomisti
Patrizio
Lainá
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
liite
johtava asiantuntija
Vesa
Rantahalvari
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
asiantuntija
Albert
Mäkelä
Suomen Yrittäjät ry
liite
toiminnanjohtaja
Jukka
Haapakoski
Työttömien Keskusjärjestö ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Akava ry
liite
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 16.10.2019 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 24.10.2019 11.12