Pöytäkirja
TyVP
12
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Keskiviikko 18.3.2020 klo 11.30—12.45
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr (4—7) (3 osittain)
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (3 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps (4—7) (3 osittain)
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (4—7) (3 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (4—7) (3 osittain)
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd
varajäsen
Paula
Werning
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Muu asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291253
M 5/2020 vp TyV 18.03.2020 hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
muistio, A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291288
M 5/2020 vp TyV 18.03.2020 hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291286
M 5/2020 vp TyV 18.03.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291273
M 5/2020 vp TyV 18.03.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291255
M 5/2020 vp TyV 18.03.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291252
M 5/2020 vp TyV 18.03.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291264
M 5/2020 vp TyV 18.03.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
G 3
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 19.3.2020 klo 12.00 mennessä. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
hallitusneuvos
Tarja
Kröger
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Tilapäisen puheenjohtajan valinta
Päätettiin valita ed. Satonen tilapäiseksi puheenjohtajaksi valiokunnan torstaina 19.3.2020 pidettävään kokoukseen. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289189
Komission työohjelma 2020
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
6
Muut asiat
Keskusteltiin valiokunnan tulevista kokouksista. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 19.3.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 16.4.2020 10.45