Viimeksi julkaistu 6.3.2023 13.54

Pöytäkirja TyVP 123/2022 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Torstai 9.2.2023 klo 12.15—13.20

Paikka: E 422

Läsnä
puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen vas varapuheenjohtaja Katja Taimela sd (1—4) (5 osittain) jäsen Kim Berg sd jäsen Bella Forsgrén vihr (5—7) (4 osittain) jäsen Rami Lehto ps jäsen Markus Lohi kesk (5) (4 ja 6 osittain) jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (5—7) (4 osittain) jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Anders Norrback jäsen Ilmari Nurminen sd (1—5) (6 osittain) jäsen Arto Satonen kok jäsen Ruut Sjöblom kok jäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps (1—4) jäsen Sofia Virta vihr 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen  istuntoasiainneuvos  Miika  Suves 

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 108/2022 vp/ saapunut mahdollisia toimenpiteitä varten

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

Asiakohdan käsittely keskeytettiin ja sitä jatkettiin kokouksen tultua päätösvaltaiseksi asiakohdassa 4. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 175/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 68/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-45264
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta
/ luonnos 9.2.2023 / A 4

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Kappaleen 18 perään päätettiin lisätä näin kuuluva uusi kappale:  

Seuranta  

Valiokunta pitää tärkeänä, että lain tavoitteiden toteutumista seurataan tarkasti. Valiokunta korostaa etenkin sen seuraamista, kasvaako palkkatuen käyttö yksityisellä sektorilla lain tavoitteen mukaisesti.” 

Muilta osin valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 207/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 61/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 90/2022 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 36/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6. Muut asiat

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Todettiin, että pyydetään työ- ja elinkeinoministeriöltä selvitys luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisen aseman muuttamisesta. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marjaana 
Kinnunen