Viimeksi julkaistu 17.2.2023 13.30

Pöytäkirja TyVP 124/2022 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Torstai 16.2.2023 klo 12.15—13.20

Läsnä
puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen vas varapuheenjohtaja Katja Taimela sd jäsen Kim Berg sd jäsen Bella Forsgrén vihr (4 ja 5) (3 osittain) jäsen Tuomas Kettunen kesk jäsen Rami Lehto ps jäsen Markus Lohi kesk (4 ja 5) (3 osittain) jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (4 ja 5) (3 osittain) jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Anders Norrback jäsen Arto Satonen kok jäsen Ruut Sjöblom kok jäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps jäsen Sofia Virta vihr (4 ja 5) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen  istuntoasiainneuvos  Miika  Suves 

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 207/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-49920
Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
/ luonnos 16.2.2023 / A 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn alussa ed. Lehto ehdotti ed. Mäkysen kannattamana lakiehdotusten hylkäämistä.  

Suoritetussa äänestyksessä ed. Lehdon ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 11—3. 

Valiokunta hyväksyi ed. Satosen ehdottamana kaksi lausumaehdotusta seuraavasti: 

”Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa TE-uudistusta ja raportoi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden 2026 mennessä heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden lähipalveluiden toteutumisesta. 

Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää osana julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen uudelleen järjestämisen toimeenpanoa toimenpiteet, joilla mahdollistetaan henkilöstöpalveluyrityksille osaajien etsiminen ja työmahdollisuuksien tarjoaminen julkisten työvoimapalvelujen työttömille työnhakijoille.” 

Ed. Lehto ehdotti ed. Mäkysen kannattamana, että hyväksyttäisiin näin kuuluva lausumaehdotus:  

”Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee osana työvoimapalveluiden uudistusta pohjoismaiseen työvoimapalvelumalliin Tanskan kokemukset huomioiden muutokset, joilla työvoimapalveluille annetaan palveluiden tuotantoon riittävä harkintavalta palveluiden työllisyysvaikutusten maksimoimiseksi.” 

Suoritetussa äänestyksessä ed. Lehdon ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—5. 

Edelleen ed. Lehto ehdotti ed. Mäkysen kannattamana, että hyväksyttäisiin näin kuuluva lausumaehdotus: 

”Eduskunta edellyttää, että hallitus lisää työvoimapalveluiden taloudelliset resurssit pohjoismaiselle tasolle.” 

Suoritetussa äänestyksessä ed. Lehdon ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 11—3. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: edustajat Lehto, Slunga-Poutsalo ja Mäkynen. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Muut asiat

5. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on lähikokous perjantaina 17.2.2023 klo 11.00. Kokouksessa on tarjolla vaalikauden päätöskahvit. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marjaana 
Kinnunen