Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.58

Pöytäkirja TyVP 13/2020 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Torstai 19.3.2020 klo 10.00—10.30

Läsnä
tilapäinen pj. Arto Satonen kok jäsen Kim Berg sd jäsen Bella Forsgrén vihr jäsen Tuomas Kettunen kesk jäsen Rami Lehto ps jäsen Niina Malm sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Anders Norrback jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Ruut Sjöblom kok (5 ja 6) (4 osittain) jäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps varajäsen Antero Laukkanen kd (5 ja 6) (4 osittain) varajäsen Pia Lohikoski vas varajäsen Paula Werning sd 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Läsnäolo valiokunnan kokouksissa

Päätettiin myöntää istuntoasiainneuvos Miika Suvekselle oikeus osallistua valiokunnan kokouksiin 19.3.2020 lähtien. 

4.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Muu asiaM 5/2020 vp
Lisäselvitys EDK-2020-AK-291419
M 5/2020 vp TyV 19.03.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-291222
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
/ luonnos 19.3.2020, B 4

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • työ- ja elinkeinoministeriöliite

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Muut asiat

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 25.3.2020 klo 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marjaana 
Kinnunen