Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.59

Pöytäkirja TyVP 17/2020 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Torstai 2.4.2020 klo 12.15—13.30

Läsnä
puheenjohtaja Anna Kontula vas varapuheenjohtaja Katja Taimela sd jäsen Kim Berg sd jäsen Bella Forsgrén vihr jäsen Tuomas Kettunen kesk jäsen Rami Lehto ps jäsen Niina Malm sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Anders Norrback jäsen Ilmari Nurminen sd (3 ja 4 osittain) jäsen Arto Satonen kok jäsen Ruut Sjöblom kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen  istuntoasiainneuvos Miika Suves  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä

Hallituksen esitysHE 35/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294655
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 hallitussihteeri Eeva Vartio, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294656
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294657
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294659
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294660
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294661
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294662
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294663
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294664
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294665
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
J 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294666
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja Asiantuntijalausunto
K 3

Ennakkokäsittely 

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • hallitussihteeri Eeva Vartio työ- ja elinkeinoministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Kansaneläkelaitosliite
 • Uudenmaan TE-toimistoliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • STTK ryliite
 • Akava ryliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Suomen Yrittäjät ryliite
 • Työttömien Keskusjärjestö ryliite
 • professori Olli Mäenpää liite
 • oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja liite

Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294670
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 erityisasiantuntija Joni Rehunen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294671
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294673
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294675
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294676
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294677
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294678
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294679
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294680
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294682
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294684
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja Asiantuntijalausunto
K 4

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Ennakkokäsittely 

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Joni Rehunen sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Kansaneläkelaitosliite
 • Uudenmaan TE-toimistoliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • STTK ryliite
 • Akava ryliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ryliite
 • Työttömien Keskusjärjestö ryliite
 • professori Olli Mäenpää liite
 • oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja liite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Suomen Yrittäjät ry

Ennakkotiedosta poiketen asiaa ei lähetetty käsiteltäväksi työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Muut asiat

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marjaana 
Kinnunen