Pöytäkirja
TyVP
17
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 2.4.2020 klo 12.15—13.30
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (3 ja 4 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294655
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 hallitussihteeri Eeva Vartio, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294656
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294657
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294659
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294660
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294661
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294662
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294663
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294664
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294665
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
J 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294666
HE 35/2020 vp TyV 02.04.2020 oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja Asiantuntijalausunto
K 3
Ennakkokäsittely 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
hallitussihteeri
Eeva
Vartio
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
liite
Uudenmaan TE-toimisto
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Työttömien Keskusjärjestö ry
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
oikeustieteen tohtori
Jaana
Paanetoja
liite
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294670
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 erityisasiantuntija Joni Rehunen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294671
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294673
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294675
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294676
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294677
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294678
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294679
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294680
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294682
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294684
HE 38/2020 vp TyV 02.04.2020 oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja Asiantuntijalausunto
K 4
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Joni
Rehunen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Susanna
Grimm-Vikman
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
liite
Uudenmaan TE-toimisto
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
liite
Työttömien Keskusjärjestö ry
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
oikeustieteen tohtori
Jaana
Paanetoja
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Yrittäjät ry
Ennakkotiedosta poiketen asiaa ei lähetetty käsiteltäväksi työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 28.5.2020 11.39